Коронавирус: насоки за посетители 

Коронавирус: насоки за посетители

Брюксел
Страсбург

Европейският парламент приложи мерки за защита на посетителите и персонала във всички сгради, в които се помещава.

Коронавирус: насоки за посетители

Брюксел
Страсбург

Както със сигурност знаете, пандемията от Covid-19 обхвана различни региони на Европейския съюз и представлява заплаха за общественото здраве. Европейският парламент предприе предпазни мерки.
 

Какво трябва да знаете преди Вашето посещение?

  • На повечето места посетителите трябва да представят Цифров COVID сертификат на ЕС. За повече информация, моля, посетете уебстраницата на мястото, което желаете да посетите (в списъка по-долу).
  • Някои съоръжения изискват от посетителите предварително да резервират времеви интервал онлайн.
  • Във Франция посетителите на възраст 11 и повече години трябва да носят медицинска маска за лице по време на посещението си, докато в Белгия посетителите на възраст 12 и повече години трябва да носят медицинска маска за лице по време на посещението си в пленарната зала и предпазна маска по време на посещението си в Парламентариума, „Станция Европа“ и Дома на европейската история.
  • Всички посетители ще преминат през проверка на температурата, която се извършва чрез скенер при влизане.
  • Дезинфектант за ръце е на разположен ие във всички помещения и посетителите се насърчават да го изпол зват по време на посещението си.
  • Посетителите се приканват да спазват насоките за  социално дистанциране и да поддържат разстояние от най-малко 1,5 метра между себе си и другите посетители.
  • За посещенията е определен маршрут, който трябва да бъде следван. Моля, имайте предвид, че някои елементи от изложбата може да не са на разположение.   

Какво можете да посетите в Европейския парламент?

В момента посетители се посрещат в посочените по-долу съоръжения. Моля, следвайте линковете по-долу, за да получите повече информация, свързана с Вашето посещение и с въведените специфични мерки за безопасност:

Страсбург и Базош сюр Гион

 

Брюксел

ep-brussels-health-security-label.png

Европейският парламент получи отличителния знак на Брюксел за здравна безопасност за мерките, прилагани в сградите, в които се помещава Парламентът. Този знак е регионална инициатива, която посочва местата, спазващи настоящите мерки за безопасност, и има за цел да даде увереност на туристите, посещаващи Брюксел.

 

 

За повече информация за вируса COVID-19 и мерките за превенция в Белгия посетете www.info-coronavirus.be.

 

 

Други места

 

Ще се радваме да Ви приветстваме скоро, но ако не можете да ни посетите лично, все пак можете да разгледате някои от нашите онлайн ресурси тук

Благодарим Ви предварително за разбирането и съдействието.  

Last updated: 28/07/21