Онлайн Ден на многоезичието 2021 г. 

Spotlight
24-09-202125-09-2021

Онлайн Ден на многоезичието 2021 г.

Брюксел
Люксембург

Надникнете зад завесата и вижте как Европейският парламент работи на 24 езика.

Онлайн Ден на многоезичието 2021 г.

Брюксел
Люксембург

Многоезичието гарантира, че всички граждани на ЕС могат да следят работата на своите демократични представители на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз. Езиковото и културното многообразие е една от силните страни на ЕС и е установено в Договорите като основна ценност. Денят на многоезичието е Вашият шанс да видите това многообразие в действие.

Можете да участвате в Деня на многоезичието 2021 г. онлайн и в Дома на европейската история.

График

Стрийминг (25/09)
За всички сесии ще има устен превод на английски, френски, немски, италиански, полски и испански език.
 
Място на провеждане График Описание

Online

Къде Европа заседава на 24 езика?

10.00 - 10.17

Разберете за полукръглата пленарна зала на Европейския парламент, в която разискванията и гласуванията текат на 24 езика.

Един ден от живота на писмен преводач и на устен преводач

10.20 - 11.00

Влезте в ролята на специалистите, които правят възможна работата на 24 езика. Научете какво правят те по време на разискванията, а също и преди и след тях. 

Какво означава многоезичието за мен видео послание

Във видео посланията Какво означава многоезичието за мен се появяват заместник-председателят на Европейския парламент Никола Бер, министърът на многоезичието в Брюксел Свен Гац, генералният директор на Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции Агнешка Валтер-Дроп, генералният директор на Генерална дирекция за писмени преводи Валтер Маврич;  генералният директор на Генерална дирекция за комуникации Жаума Дук Гийо; четирима лауреати на наградата на Европейския съюз за литература: Маша Коланович, Ставрос Христодулу, Натали Сковронек и Джовани Додзини.

Многоезичен парламент – какво всъщност означава това?

11.05 - 11.35

Всъщност защо Европейският парламент работи на 24 езика? Каква роля играят езиците в Парламента извън публичните разисквания и за другите специалисти, които работят тук? 

Как да стана писмен или устен преводач?

11.40 - 12.20

Научете какви са нужните обучения и квалификации, за да станете писмен или устен преводач, и кой професионален път би могъл да е подходящ за Вас.

Стажове в Европейския парламент 

12.25 - 12.55

Вижте какви са наличните стажове в Европейския парламент и какви са профилите, които търсим. Ще разберете как да кандидатствате и ще чуете опита на бивши стажанти. 
Онлайн семинари (24/09)
Място на провеждане График Описание

Online

Онлайн семинари

Гмурнете се по-надълбоко в писмения и устния превод и задайте въпросите си на интерактивни семинари. 

Вижте какви онлайн семинари ще бъдат на разположение и си запазете място

Обиколки с екскурзовод (25/09)
Място на провеждане График Описание

Дом на европейската история 

11.00 – 12.30 ч. Обиколка с Маша Коланович (на хърватски език)

13.00 – 14.30 ч. Обиколка със Ставрос Христодулу (на гръцки език)

14.30 – 16.00 ч. Обиколка с Натали Сковронек (на френски език)

16.00 – 17.30 ч. Обиколка с Джовани Додзини (на италиански език)

Четиримата лауреати на Наградата за литература на Европейския съюз ще се превърнат във Ваши екскурзоводи на обиколката „картбланш“ и ще Ви отведат на своите лични пътувания през историята. 

Кликнете тук за регистрация. Също така Вие сте добре дошли просто да дойдете на самия ден.

Стрийминг

Гледайте онлайн излъчването на „Ден на многоезичието – 2021 г.“ НА ЖИВО на 25 септември

 

Онлайн семинари

Гмурнете се по-надълбоко в писмения и устния превод и задайте въпросите си на интерактивни семинари. На онлайн семинарите ще бъдат представени различни аспекти от работата на един езиков специалист в Европейския парламент – от това как изглеждат кабините на устните преводачи до влизане в ролята на стажант по превод в Европейския парламент.

За семинарите трябва да се регистрирате предварително, тъй като те са ограничени до малки групи по реда на подаване на заявките. След като се регистрирате, ще получите електронно писмо с потвърждение и обяснение как да участвате. Всички семинари ще траят между 30 и 60 минути и ще се провеждат на различни езици.

Обиколки с придружител в Дома на европейската история

Четиримата лауреати на Наградата за литература на Европейския съюз ще се превърнат във Ваши екскурзоводи на обиколката „картбланш“ и ще Ви отведат на своите лични пътувания през историята. Какво въздействие оказва многоезичието върху начина, по който един писател възприема и размишлява над света, създава и се превръща в автор? Как езиковото и културното многообразие на Европа се отразява в техните романи и поезия? Присъединете се към Маша Коланович, Ставрос Христодулу, Натали Сковронек и Джовани Додзини за динамичен разговор и добавете своите собствени истории към разказите на музея.

Обиколките „картбланш“ ще се проведат съответно на хърватски, гръцки, френски и италиански език.

Имайте предвид, че обиколките с екскурзовод зависят от мерките, свързани с COVID-19. В случай на промени в правилата и ако посещенията на групи с екскурзовод са невъзможни, обиколките ще бъдат записани и публикувани онлайн.

Ден на многоезичието в Брюксел

Регионът Брюксел също така чества многоезичието на 25 септември в Парламента на регион Брюксел-столица и на други места из града. Основната тема на второто издание ще бъде многоезичието в образованието, като дебатите и семинарите ще бъдат организирани в сътрудничество с организации, работещи в областта на многоезичието в Брюксел.

Допълнителна информация