Посещения в пленарната зала в Брюксел по време на коронавирус 

Посещения в пленарната зала в Брюксел по време на коронавирус

Брюксел
Пленарната зала
 

За да се предостави възможност за посещения в пленарната зала по време на пандемията от коронавирус, са въведени редица мерки за хигиена и безопасност. Моля, прочетете информацията внимателно, за да се подготвите за Вашето посещение.

30'-90'
10-100
24

Посещения в пленарната зала в Брюксел по време на коронавирус

Брюксел
Пленарната зала
 
 

С радост Ви приветстваме в пленарната зала на Европейския парламент! Можете да посетите впечатляващата пленарна зала, в която се провеждат най-широкообхватните и най-важни дебати.

Мерки за хигиена по време на посещение

С цел да се осигури безопасно и приятно посещение за всички, посетителите се приканват любезно да спазват следните мерки:

  • Гел за дезинфекция е предоставен на разположение на входа и по целия маршрут. Посетителите се насърчават да го използват по време на посещението си.
  • На входа се извършва проверка за сигурност.
  • На разположение на посетителите е неохраняем гардероб на самообслужване. Посетителите обаче се умоляват любезно да носят възможно най-малко багаж.
  • На отделните посетители ще бъдат предложени преносими мултимедийни пътеводители за времетраенето на цялото посещение. За да се намали във възможно най-голяма степен рискът от заразяване, за всеки посетител са на разположение слушалки за еднократна употреба. Ние обаче силно насърчаваме посетителите да си носят собствени слушалки. Мултимедийните пътеводители се дезинфектират при раздаването. Ако предпочитате, можете също така да изтеглите съдържанието на мултимедийния пътеводител на личното си устройство преди началото на Вашето посещение. Приложението „EP Visit“ е налично в  Apple Store и в Google Play.
  • Цялото оборудване и материали (например мултимедийни пътеводители), както и обществените санитарни съоръжения и други чувствителни зони (дръжки, врати), се почистват редовно.

Какво още може да се направи, за да бъдете защитени Вие и другите посетители?

  • Ако посетителите се чувстват болни или са имали скорошен контакт (през последните 14 дни) с болен човек, посещението следва да бъде отложено.
  • Посетителите следва да измиват ръцете си често със сапун и вода.
  • Посетителите следва всеки път да се изкашлят или изкихват в нова хартиена носна кърпичка, която да изхвърлят в затворено кошче за отпадъци. Ако нямат хартиена носна кърпичка, посетителите следва да се изкашлят или изкихват във вътрешната страна на лакътя си.

 

Повече информация за вируса COVID-19 и мерките за превенция в Белгия можете да получи на уебсайта  www.info-coronavirus.be

Европейският парламент следи развитието на ситуацията в реално време и ще приспособява своите действия в съответствие с това развитие.