Den mnohojazyčnosti 2021 on-line 
Spotlight
24-09-2021 do 25-09-2021

Den mnohojazyčnosti 2021 on-line

Brusel
Lucemburk

Nahlédněte do zákulisí a zjistěte, jak Evropský parlament pracuje ve 24 jazycích.

Den mnohojazyčnosti 2021 on-line

Brusel
Lucemburk

Díky mnohojazyčnosti mohou všichni občané EU sledovat práci svých demokratických zástupců v kterémkoli ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Jazyková a kulturní rozmanitost je jednou z předností EU a je vetkána do Smluv EU jako jedna ze základních hodnot Unie. Den mnohojazyčnosti vám umožní vidět tuto rozmanitost v praxi.

Této akce se můžete zúčastnit on-line a také v Domě evropských dějin.

Harmonogram

Streaming (25/09)
Tlumočení všech seminářů bude zajištěno do angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, polštiny a španělštiny.
 
Místo konání Harmonogram Popis

Online

Kde Evropa zasedá ve 24 jazycích

10:00 - 10:17

Získejte více informací o jednacím sále Evropského parlamentu, kde probíhá hlasování a konají se důležité rozpravy – to vše ve 24 jazycích!

Jeden den v životě překladatele a tlumočníka

10:20 - 11:00

Vyzkoušejte si, co obnáší práce profesionálů, díky nimž funguje mnohojazyčnost v praxi. Zjistěte, co dělají během rozprav, ale i před nimi a po nich.  

Videopříspěvek Co pro mě znamená mnohojazyčnost

Ve videopříspěvku Co pro mě znamená mnohojazyčnost vystupuje místopředsedkyně Evropského parlamentu Nicola Beerová, ministr regionu Brusel pro mnohojazyčnost Sven Gatz, generální ředitelka pro logistiku a tlumočení konferencí Agnieszka Walter-Dropová, generální ředitel pro překlady Valter Mavrič,  generální ředitel pro komunikaci Jaume Duch Guillot, čtyři laureáti Ceny Evropské unie za literaturu: Maša Kolanovićová, Stavros Christodoulou, Nathalie Skowronková a Giovanni Dozzini.

Mnohojazyčný Parlament – co to vlastně znamená?

11:05 - 11:35

Proč Evropský parlament vlastně pracuje ve 24 jazycích? Jakou úlohu hrají jazyky v Parlamentu mimo veřejné diskuse a pro další odborné pracovníky, kteří zde působí? 

Jak se stát překladatelem nebo tlumočníkem?

11:40 - 12:20

Zjistěte, jaké vzdělání a kvalifikaci potřebujete k tomu, abyste se stali překladatelem nebo tlumočníkem, a jakou cestu zvolit.

Stáže v Evropském parlamentu 

12:25 - 12:55

Zjistěte, jaké stáže jsou k dispozici v Evropském parlamentu, koho hledáme a jak se přihlásit, a poslechněte si zkušenosti bývalých stážistů.
On-line workshopy (24/09)
Místo konání Harmonogram Popis

Online

On-line workshopy

Ponořte se hlouběji do překladu a tlumočení – ptejte se přímo překladatelů a tlumočníků při interaktivních workshopech.

Podívejte se, jaké on-line workshopy budou probíhat a zarezervujte si své místo.

Komentované prohlídky (25/09)
Místo konání Harmonogram Popis

Dům evropských dějin

11:00–12:30 prohlídka s Mašou Kolanovićovou (v chorvatštině)

13:00–14:30 prohlídka se Stavrosem Christodoulouem (v řečtině)

14:30–16:00 prohlídka s Nathalie Skowronkovou (ve francouzštině)

16:00–17:30 prohlídka s Giovannim Dozzinim (v italštině)

Vašimi průvodci po svém osobním příběhu evropských dějin se na jeden den stanou čtyři nositelé Ceny Evropské unie za literaturu.

Registrační formulář naleznete zde. Můžete také přijít bez oznámení v den akce.

Streaming

Sledujte Den mnohojazyčnosti 2021 ŽIVĚ on-line 25. září

 

On-line workshopy

Ponořte se hlouběji do překladu a tlumočení – ptejte se přímo překladatelů a tlumočníků při interaktivních workshopech. On-line workshopy budou zaměřeny na různé aspekty práce jazykových profesionálů v Evropském parlamentu. Nahlédnete v nich například do tlumočnických kabin nebo se dozvíte, jaké to je být stážistou v Evropském parlamentu.

Do workshopů je nutné se přihlásit předem, protože se jich mohou účastnit pouze malé skupiny. Workshopy se obsazují podle pořadí přihlášení. Jakmile se přihlásíte, obdržíte e-mailem potvrzení s konkrétními informacemi o tom, jak se připojit. Všechny workshopy budou trvat 30 až 60 minut a probíhají v různých jazycích.

Komentované prohlídky v Domě evropských dějin

Vašimi průvodci po svém osobním příběhu evropských dějin se na jeden den stanou čtyři nositelé Ceny Evropské unie za literaturu. Jaký dopad má mnohojazyčnost na to, jak spisovatel vnímá svět a jak jej reflektuje, jak tvoří a stává se autorem? Jak se v románech a básních oceněných tvůrců odráží jazyková a kulturní rozmanitost Evropy? Zapojte se do živé diskuse s Mašou Kolanovićovou, Stavrosem Christodoulouem, Nathalie Skowronkovou a Giovannim Dozzinim a vepište svůj vlastní příběh do muzejních sbírek.

Prohlídky s originálními průvodci se budou konat v chorvatštině, řečtině, francouzštině a italštině.

Upozorňujeme, že prohlídky s průvodcem závisí na opatřeních souvisejících s onemocněním COVID-19. V případě, že dojde ke změně pravidel a skupinové prohlídky nebudou možné, budou prohlídky zaznamenány a zpřístupněny on-line.

Den mnohojazyčnosti v Bruselu

Dne 25. září oslaví mnohojazyčnost také Bruselský region v Parlamentu regionu hlavního města Brusel a na dalších místech ve městě.  Akce se bude konat již podruhé. Letos je hlavním tématem mnohojazyčnost ve vzdělávání. Ve spolupráci s organizacemi působícími v oblasti mnohojazyčnosti v Bruselu budou pořádány diskuse a workshopy. 

Více informací