Den mnohojazyčnosti 2022 

Spotlight
23-09-2022 do 24-09-2022

Den mnohojazyčnosti 2022

Brusel
Jednací sál
Brusel
Dům evropských dějin

Den mnohojazyčnosti vám nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí a zjistit, jak Evropský parlament pracuje ve 24 jazycích.

Věk cílového publika
Od
16
do
99
let
Jazyky dostupné během aktivity 24

Den mnohojazyčnosti 2022

Brusel
Jednací sál
Brusel
Dům evropských dějin
16
99
let
24

Den mnohojazyčnosti Vám nabízí možnost nahlédnout za kulisy parlamentu, v jehož rámci se používá nejvíce jazyků na světě. Zjistěte, jak probíhá práce Evropského parlamentu ve 24 jazycích! Budete mít příležitost setkat se s našimi tlumočníky, překladateli a dalšími  zaměstnanci pracujícími v několika jazycích, dovědět se něco o jejich práci a podívat se dokonce do zasedacího sálu Parlamentu.

Díky mnohojazyčnosti mohou všichni občané Evropské unie sledovat práci svých demokraticky zvolených zástupců v kterémkoli ze 24 úředních jazyků Evropské unie. Jazyková a kulturní rozmanitost je jednou z předností EU a jako jedna ze základních hodnot Unie je součástí smluv EU. Den mnohojazyčnosti vám umožní zažít tuto rozmanitost v praxi.

V roce 2022 se Den mnohojazyčnosti bude konat jak online, tak i fyzicky v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu.

Důležité – nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti!
Pokud jde o aktivity, které se budou konat v sobotu 24. září na místě, lze registraci provést online (doporučujeme) nebo u vstupu.

Online semináře (pátek 23. 9. a sobota 24. 9.)

Na těchto interaktivních seminářích budete mít možnost nahlédnout hlouběji do práce tlumočníků a překladatelů. Online semináře se zaměří na nejrůznější aspekty práce profesionálních tlumočníků a překladatelů v Evropském parlamentu a nabízejí jedinečnou možnost klást dotazy a získat na ně odpověď.

Účast na seminářích je omezena na malé skupiny. K účasti je nutné se zaregistrovat, přičemž účastníci budou vybírání na základě pořadí, v němž se zaregistrovali. Jakmile se přihlásíte, obdržíte e-mailem potvrzení s konkrétními informacemi o tom, jak se připojit. Všechny workshopy, které proběhnou v různých jazycích, budou trvat 30 až 60 minut. Z některých bude případně pořízen záznam.

Akce v Evropském parlamentu v Bruselu (sobota 24. 9.)

Program (10:00–18:00)

Seznamte se s mnohojazyčností v praxi zábavnou formou.

Přízemí

  • fotoautomat: pořiďte si suvenýr ze Dne mnohojazyčnosti
  • seminář „Jak se tvoří a překládá multimediální obsah, aby byl jasný“: zjistěte, jak lze upravit obsah pro nejrůznější mediální formáty jasným způsobem, který občany osloví, a nahrajte jej poté v naší profesionální audiokabině
  • Můj Dům evropských dějin – nahrávací koutek: posaďte se a přidejte k tomuto projektu zaměřenému na společné evropské dějiny svůj vlastní příběh
  • dětský koutek: malování na obličej, dočasné tetování a vícejazyčné hry a knihy
 

Čtvrté podlaží

  • tlumočnické kabiny: zkuste si sami zatlumočit
  • překladatelské kvízy: vyzkoušejte své jazykové znalosti formou hry
  • semináře zaměřené na překlad a srozumitelný jazyk: zkuste si zapřekládat s našimi zkušenými překladateli a naučte se základům srozumitelného jazyka v rámci interaktivních seminářů * Při vstupu je nutné se zaregistrovat – (zájemci jsou registrování v pořadí, v němž se dostaví).

Prohlédněte si zasedací sál Evropského parlamentu (10:30–17:30, vstup každých 30 minut)

Zjistěte, kde probíhají parlamentní rozpravy a hlasování. Mnohojazyčné prezentace s možností kladení dotazů (čtvrté podlaží).
 

Setkání s tlumočníky a překladateli (10:30–17:00)

Zjistěte v rámci těchto třicetiminutových rozhovorů s tlumočníky a překladateli něco více o různých stránkách jejich práce a o mnohojazyčnosti obecně. Všechny tyto rozhovory budou tlumočeny do angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a nizozemštiny.

Přízemí

 

Místnost 0C.11

10:30–11:00 Jak se stát překladatelem

11:00–11:30 Jak se stát tlumočníkem

11:30–12:00 Den v životě překladatele: tipy a praktické rady

12:00–12:30 Tlumočnické tipy a rady

12:30–13:00 24 úředních jazyků EU? K čemu to je? Panelová diskuze, které se zúčastní Valter MAVRIČ (generální ředitel pro překlady, GŘ TRAD), Alison GRAVES (ředitelka pro tlumočení, GŘ LINC) a Laura TARRAGONA SÁEZ (ředitelka pro zdroje, GŘ COMM)

 

Místnost 0C.87

13:30–14:15 Stáže na překladatelském a tlumočnickém oddělení Evropského parlamentu (bez tlumočení)

 

Místnost 0C.11

14:30–15:00 Jak se stát tlumočníkem

15:00–15:30 Jak se stát překladatelem

15:30–16:00 Tlumočnické tipy a rady

16:00–16:30 Den v životě překladatele: tipy a praktické rady

16:30–17:00 Mám se stát překladatelem nebo tlumočníkem? – Toť otázka

 

Rozhovory budou nahrávány a po skončení akce budou k dispozici ve formě podcastu.

Dům evropských dějin

Speciální prohlídky Domu evropských dějin s výkladem o jazycích a jazykové rozmanitosti v Evropě (sobota 24. 9.)

Zúčastněte se našich prohlídek Domu evropských dějin, během nichž se seznámíte s jazykovými dějinami Evropy. Prostřednictvím krátkých příběhů a vystavených exponátů Vám ukážeme, jaký vliv měly jazyky na bohatou rozmanitost Evropy.

Přihlaste se e-mailem na adrese historia-learning@ep.europa.eu nebo v den konání prohlídek v pokladně muzea.

Časový rozvrh: francouzština (11:00 / 13:00 / 15:00) – angličtina (12:00 / 14:00 / 16:00 ) – nizozemština (11:00 / 13:00 / 15:00) – němčina (12:00 / 14:00 / 16:00)

Map
 

Jednací sál

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Úschovna zavazadel
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace