Κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες 

Κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες

Βρυξέλλες
Στρασβούργο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στον ασφαλή χαρακτήρα της επίσκεψης μέσω της τήρησης κανόνων ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες

Βρυξέλλες
Στρασβούργο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποιεί διαρκώς το περιεχόμενο που απευθύνεται στους επισκέπτες του. Σας προτείνουμε να ρίξετε μια ματιά στις επιμέρους ιστοσελίδες για περισσότερες πληροφορίες και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση: 

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Τελευταία ενημέρωση: 09/2022