An Coróinvíreas: treoirlínte do chuairteoirí 

An Coróinvíreas: treoirlínte do chuairteoirí

An Bhruiséil
Strasbourg

Tá bearta curtha chun feidhme ag Parlaimint na hEorpa chun a cuid cuairteoirí agus ball foirne a chosaint ina cuid saoráidí ar fad.  

An Coróinvíreas: treoirlínte do chuairteoirí

An Bhruiséil
Strasbourg

Mar is eol duit go deimhin, tá ráig an choróinvíris COVID-19 tar éis scaipeadh go réigiúin éagsúla an Aontais Eorpaigh agus is bagairt í don tsláinte phoiblí. Tá bearta réamhchúraim glactha ag Parlaimint na hEorpa.

Cén t-eolas a theastaíonn uait roimh do chuairt?

  • Ní mór do chuairteoirí Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a thaispeáint i bhformhór na láithreacha. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar leathanach gréasáin na láithreach ar mhaith leat cuairt a thabhairt uirthi (sa liosta thíos).
  • Ní mór sliotán ama a chur in áirithe roimh ré chun cuairt a thabhairt ar roinnt de na saoráidí. 
  • Sa Fhrainc, ní mór do gach cuairteoir atá 11 bhliain d’aois nó níos sine aghaidhmhasc máinliachta a chaitheamh le linn a gcuairte. Sa Bheilg, áfach, ní mór do gach cuairteoir atá 12 bliana d’aois nó níos sine aghaidhmhasc máinliachta a chaitheamh le linn a gcuairte ar an Seomra Tionóil. Agus le linn a gcuairte ar an bParlamentarium, ar Stáisiún na hEorpa agus ar Áras Stair na hEorpa, ní mór do gach cuairteoir atá 12 bliana d’aois nó níos sine aghaidhmhasc neamhliachta a chaitheamh.
  • Déanfar seiceáil trí scanóir ar theocht gach cuairteora ar theacht isteach dó nó di. 
  • Tá díghalrán láimhe ar fáil sna saoráidí ar fad agus moltar do chuairteoirí úsáid a bhaint as le linn a gcuairte.
  • Iarrtar ar chuairteoirí cloí leis na treoracha maidir le scaradh sóisialta agus fad 1.5 m ar a laghad a choinneáil idir iad féin agus cuairteoirí eile.
  • Tá conair shonraithe nach mór a leanúint le linn cuairteanna. Tabhair faoi deara go bhféadfadh sé nach mbeadh fáil ar ghnéithe áirithe den taispeántas.  

Cá háit ar féidir cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa?

Faoi láthair tá fáilte roimh chuairteoirí sna saoráidí seo a leanas. Lean na naisc thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoi do chuairt agus faoi na bearta sábháilteachta sonracha atá i bhfeidhm:

Strasbourg agus Bazoches-sur-Guyonne

 

An Bhruiséil

ep-brussels-health-security-label.png

Tá Lipéad Sábháilteachta Sláinte na Bruiséile faighte ag Parlaimint na hEorpa i ngeall ar na bearta atá curtha chun feidhme ina cuid saoráidí aici. Tionscnamh réigiúnach atá sa lipéad sin lena dtugtar aitheantas d’ionaid a chomhlíonann na bearta sábháilteachta reatha agus atá ceaptha turasóirí a thugann cuairt ar an mBruiséil a chur ar a suaimhneas.

 

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi víreas COVID-19 agus faoi na bearta coisctheacha sa Bheilg, téigh chuig www.info-coronavirus.be.

 

Suíomhanna eile

 

Táimid ag tnúth le fáilte a chur romhat go luath, ach mura rud é go bhfuil tú in ann cuairt a thabhairt go pearsanta, is féidir leat i gcónaí féachaint ar roinnt dár gcuid acmhainní ar líne anseo

Gabhaimid buíochas leat roimhe ré as ucht do thuisceana agus as comhoibriú linn. 

Last updated: 28/07/21