FEMMES 

Spotlight
01-10-2021 go 30-11-2021

FEMMES

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Foghlaim faoi scéalta 15 bhean ar tugadh dídean i bParlaimint na hEorpa dóibh le linn ghéarchéim Covid-19.

Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta EN, FR, NL, DE

FEMMES

An Bhruiséil
An Parlamentarium
EN, FR, NL, DE

Tá an taispeántas sealadach ‘FEMMES– Portráidí de mhná ar chuidigh Samusocial na Bruiséile leo’ á óstáil ag an bParlamentarium, is é sin Ionad Cuairteoirí Pharlaimint na hEorpa, i gcomhar leis an tseirbhís dhaonnúil Samusocial agus Coimisiún Comhphobail na Bruiséile.

Sa taispeántas sealadach seo, insítear scéal 15 bhean gan dídean ar tugadh dídean dóibh i gceann d’fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa – foirgneamh Helmut Kohl – le linn na chéad mhíonna de ghéarchéim Covid-19. D’eascair FEMMES as obair an ghrianghrafadóra Gaël Turine agus an iriseora Anne-Cécile Huwart. Le chéile, tá siad tar éis 15 scéal bróin agus éadóchais a léiriú, mar aon le mian agus fonn chun todhchaí níos fearr a bhaint amach. 

Tá sé ar fáil i bhFraincis agus i mBéarla agus is féidir é a léamh freisin in Ollainnis agus i nGearmáinis, trí chód QR atá ar fáil sa spás taispeántais a scanadh. 

Tiocfaidh cuairteoirí ar an taispeántas sealadach FEMMES ag deireadh na cuairte rialta ar an bParlamentarium. 
 

Ionad sealadach Samusocial na Bruiséile i bParlaimint na hEorpa

Seirbhís dhaonnúil éigeandála is ea Samusocial arb é is aidhm léi cúram agus cúnamh agus cúram altranais míochaine siúlaí a chur ar fáil do dhaoine gan dídean agus do dhaoine atá in anacair shóisialta.

Ó Bhealtaine go Lúnasa 2020, rinne Samusocial na Bruiséile, le tacaíocht ó Choimisiún Comhphobail na Bruiséile, ionad do mhná gan dídean a oscailt i bhfoirgneamh Helmut Kohl Pharlaimint na hEorpa, atá lonnaithe in Square de Meeûs sa Bhruiséil. Thug Parlaimint na hEorpa dídean do 279 mbean ar an iomlán in oifigí de chuid na foirne, mar ghníomh dlúthpháirtíochta agus seirbhíse poiblí. 
 

Map
 

An Parlamentarium

Esplanade Solidarność 1980
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Réitigh do dhaoine dalla
Réitigh do dhaoine bodhra
Stóras bagáiste
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil