FEMMES 

Spotlight
01-10-2021 do 30-11-2021

FEMMES

Bruksela
Parlamentarium

Historie 15 kobiet, które znalazły schronienie w Parlamencie Europejskim w czasie kryzysu związanego z COVID-19.

Języki dostępne podczas zwiedzania EN, FR, NL, DE

FEMMES

Bruksela
Parlamentarium
EN, FR, NL, DE

Parlamentarium, Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego, jest gospodarzem wystawy czasowej „FEMMES – Portrety kobiet wspomaganych przez Samusocial w Brukseli” wraz ze służbą humanitarną Samusocial i komisją wspólnotową Brukseli.

Ta wystawa czasowa przedstawia historię 15 bezdomnych kobiet, które znalazły schronienie w jednym z budynków Parlamentu Europejskiego – budynku im. Helmuta Kohla – w pierwszych miesiącach kryzysu związanego z COVID-19. FEMMES jest wynikiem pracy fotografa Gaëla Turine’a i dziennikarki Anne-Cécile Huwart. Razem uchwycili oni 15 historii, z których bije smutek i desperacja, lecz również tęsknota za lepszą przyszłością i wiara w nią. 

Jest dostępna w języku francuskim i angielskim; można ją również odczytać w języku niderlandzkim i niemieckim za pomocą kodu QR dostępnego w przestrzeni wystawowej. 

Wystawa czasowa FEMMES znajduje się na końcu tradycyjnej trasy zwiedzania Parlamentarium.
 

Tymczasowy ośrodek Samusocial w Brukseli w Parlamencie Europejskim

Samusocial to służba ratownictwa humanitarnego, której celem jest zapewnienie opieki i ambulatoryjnej pomocy medycznej oraz opieki pielęgniarskiej bezdomnym i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej.

W okresie od maja do sierpnia 2020 r. brukselskie Samusocial wspierane przez komisję wspólnotową Brukseli otworzyło ośrodek dla bezdomnych kobiet w należącym do Parlamentu Europejskiego budynku im. Helmuta Kohla, położonym przy Square de Meeûs w Brukseli. Parlament Europejski, w akcie solidarności i realizując misję użyteczności publicznej, zapewnił schronienie 279 kobietom w biurach swoich pracowników. 
 

Map
 

Parlamentarium

Esplanada im. Solidarności 1980
Rue Wiertz 60 / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruksela
Belgia

Kontakt

Jak dojechać?

Najbliżej do Parlamentu Europejskiego jest ze stacji Bruksela–Luksemburg.

Rozwiązania dla osób niewidomych
Rozwiązania dla osób niesłyszących
Przechowalnia bagażu
Niepełnosprawność motoryczna
Wifi

Informacje praktyczne