VIRTUĀLĀ LOMU SPĒLE 

VIRTUĀLĀ LOMU SPĒLE

Tiešsaiste

Šajā grupas spēlē varat iejusties Eiropas Parlamenta deputāta lomā un piedalīties sarunās un balsošanā par svarīgu ES tiesību aktu.

Mērķauditorijas vecums 16 gadi
Nodarbības ilgums
Grupas lielums No vismaz 16 līdz ne vairāk kā 40 personām
Nodarbības laikā pieejamās valodas 24

VIRTUĀLĀ LOMU SPĒLE

Tiešsaiste
Mērķauditorijas vecums 16 gadi
60
16-40
24

Piedaloties šajā tiešsaistes spēlē, skolēniem ir iespēja iejusties Eiropas Parlamenta deputātu lomā un iepazīt lēmumu pieņemšanas procesu tieši no savas klases vai kopienas. 
Spēles dalībnieki, tāpat kā viņu kolēģi — Eiropas Parlamenta deputāti, iesaistīsies debatēs, centīsies vienoties un rast kompromisus, kā arī balsos par tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot cilvēku dzīvi visā Eiropas Savienībā.

Aptuveni 60 minūšu laikā spēles dalībnieki iekļaujošā un interaktīvā veidā varēs uzzināt, kā darbojas Eiropas demokrātija, vienlaikus cieši sadarbojoties cits ar citu un arī uzlabojot publiskās runas un diplomātiskās prasmes.

Ir pieejama arī koordinatora rokasgrāmata, tostarp papildu izglītojoši materiāli un sagatavošanas darbības, lai bagātinātu pieredzi.

Spēle un rokasgrāmata ir pieejamas BEZ MAKSAS un 24 valodās!
 

 

MĒRĶAUDITORIJA

Spēle ir piemērota dalībniekiem, kas vecāki par 16 gadiem, ar visdažādāko izcelsmi un pieredzi.

DALĪBA SPĒLĒ

Spēle ir interesantāka, ja tajā piedalās grupas 16–28 dalībnieku sastāvā (bet ne vairāk kā 40), un ir vajadzīgs viens koordinators.

Gan spēles dalībniekiem, gan koordinatoram būs vajadzīgas pašiem savas ierīces ar interneta pieslēgumu un viens ekrāns, kurā visa grupa var redzēt saturu. 

IESAISTIETIES SPĒLĒ JAU TAGAD!


Virtuālā lomu spēle ir daļa no Digitālā ceļojuma uz Eiropas Parlamentu.