Zwiedzanie Parlamentarium w czasie pandemii koronawirusa 

Zwiedzanie Parlamentarium w czasie pandemii koronawirusa

Bruksela
Parlamentarium

Aby umożliwić zwiedzanie Parlamentarium w czasie pandemii koronawirusa, wprowadziliśmy środki higieny i bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami, aby przygotować się do wizyty.

60'
100
24

Zwiedzanie Parlamentarium w czasie pandemii koronawirusa

Bruksela
Parlamentarium

Środki higieny podczas wizyty

Aby zapewnić wszystkim bezpieczną i przyjemną wizytę, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  • Żel do dezynfekcji jest dostępny przy wejściu oraz w różnych punktach wystawy. Zachęcamy do używania go podczas wizyty.
  • Wszystkie urządzenia i materiały (takie jak przewodniki multimedialne i interaktywne elementy wystawy), a także publiczne pomieszczenia sanitarne i inne wrażliwe elementy (uchwyty, drzwi), są regularnie czyszczone.

Co jeszcze można zrobić, aby chronić siebie i innych zwiedzających?

  • Jeśli zwiedzający źle się czują lub mieli niedawno kontakt z osobą chorą, wizytę należy przełożyć na późniejszy termin.
  • Zwiedzający powinni często myć ręce wodą z mydłem.
  • Zwiedzający powinni kasłać lub kichać w nieużywane papierowe chusteczki higieniczne, które następnie wyrzucą do zamkniętego kosza. Jeśli zwiedzający nie ma papierowej chusteczki, powinien kasłać lub kichać w zgięcie łokciowe.

 

Więcej informacji na temat wirusa wywołującego COVID-19 i środków zapobiegawczych obwiązujących w Belgii można znaleźć na stronie www.info-coronavirus.be.