An Parlamentarium 

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Faigh amach faoi chúrsaí Pharlaimint na hEorpa sa Pharlamentariun, an t-ionad parlaiminteach cuairteoirí is mó san Eoraip gus faigh tuiscint ar cén fáth ar thug 2 milliún duine cuairt ar an bParlamentarium cheana féin.

Gach aois bliana
Fad na gníomhaíochta
Méid an ghrúpa Íoslíon 75 go uaslíon 75 duine
aaa Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium
Gach aois bliana
60'
75
24

Le treoracha ilmheán, treoraítear cuairteoirí chuig croílár Pharlaimint na hEorpa, ag míniú an bhealaigh i dtreo lánpháirtiú na hEorpa, conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa agus cad atá á dhéanamh ag a Feisirí chun dul i ngleic le dúshláin an lae inniu.

Tá an t-eispéireas sin ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh Bíonn ionad na gcuairteoirí ar oscailt seacht lá na seachtaine agus tá saorchead isteach ann. Tá sé inrochtana go hiomlán do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá go leor le tairiscint ag an bParlamentarium do dhaoine de gach aois. Bíonn na cuairteanna féintreoraithe agus maireann gach cuairt thart ar 90 nóiméad.

Cuir do chuairt in áirithe ar líne no air a ’fòn, le do thoil (+32 2 283 2222). Mura bhfuil áirithint agat, ní ligfear isteach tú ach amháin má tá dóthain spáis laistigh.

Ní ráthaítear do bhealach isteach ach amháin laistigh de 30 nóiméad ón am a chuir tú in áirithe.

Uaireanta Oscailte

Dé Luain Máirt – Aoine Satharn – Domhnach
13:00 – 18:00 09:00 - 18.00 10:00 – 18:00
Dé Luain
13:00 – 18:00
Máirt – Aoine
09:00 - 18.00
Satharn – Domhnach
10:00 – 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

Tá an Lárionad dúnta ar: an 1 Eanáir /1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Faigh blaiseadh den Pharlamentarium

Cuir tús le do thuras trí gheábh trí stair agus lánpháirtiú na hEorpa. Buail fút i bpictiúrlann an arlamentarium agus faigh radharc 360° ar an Eoraip agus ar a Parlaimint. Faigh amach faoi conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa, conas a dhéantar dlíthe agus cén fáth a bhfuil tábhacht le polaitíocht na hEorpa. Faigh aithne ar Fheisirí Pharlaimint na hEorpa agus faigh tuiscint ar na dúshláin a bheidh ann amach anseo arna míniú ag ceannairí na ngrúpaí polaitiúla. Glac grianghraf inár mboth agus faigh amach cad atá ag tarlú i bParlaimint na hEorpa san fhíor-am.

Tugann léarscáil urláir idirghníomhach cuairteoirí ar thuras fíorúil timpeall ar an Aontas Eorpach, ina léirítear breis is 100 scéal faoin éagsúlach ar ár mór-roinn. I suíomh seomra suí, aimsigh an tionchar a bhíonn ag AE ar shaol daoine, ina gcuid focal féin.

Grúpaí atá urraithe ag Feisirí

I gcás grúpaí atá urraithe ag Feisirí, ní mór áirithint a dhéanamh roimh ré tríd an ardán thíos, chun socruithe taistil a phróiseáil i gceart.

Déan áirithint do ghrúpaí urraithe

Inrochtaineacht

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra don Pharlamentarium roimh ré.

Do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe
Cuireann an Parlamentarium lánrochtain cathaoireacha rothaí ar fáil, agus tá fáil ar ár bhfoireann chun cúnamh a thabhairt.

Do chuairteoirí lagamhairc
Cuireann an Parlamentarium treoracha meán ar fáil ar treoracha iad a bhfuil comhaid fuaime speisialta iontu chun cur síos a dhéanamh ar an spás, ar a bhfuil ann agus ar a phríomhghnéithe. Tá tadhall-léarscáileanna Braille ar fáil in Ollainnis, i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis. Ceadaítear madraí treorach freisin.

Do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu
Tá físeáin i dteanga chomharthaíochta ar na treoracha meán agus iad sin i mBéarla (BSL), i bhFraincis (LSF), i nGearmáinis (DGS), in Ollainnis (NGT), i bhFraincis na Beilge (LSFB), i bPléimeannais (VGT), in Ungáiris (MJNY), agus i gcomharthaíocht idirnáisiúnta (IS). Tá lúba ionduchtúcháin feistithe go hiomlán sa Pharlamentarium.

Saoráidí

Tá taisceadáin, siopa bronntanas agus leithris sa Pharlamentarium.

Tá caifitéire an Pharlamentarium dúnta go dtí go dtabharfar fógra eile.

Slándáil

Is tosaíochtaí iad slándáil agus sábháilteacht do Pharlaimint na hEorpa. Chuige sin, tá roinnt beart slándála i bhfeidhm inár bhfoirgnimh agus timpeall orthu. Chun a áirithiú go mbeidh cuairt shábháilte ag cách, iarrtar ort na bearta seo a léamh agus a chomhlíonadh: 

 • Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa. Má chláraigh tú roimh ré agus má thug tú sonraí maidir le do dhoiciméad aitheantais cheana, ní mór duit an doiciméad seo a thabhairt leat chuig an bParlaimint ar lá do chuairte. 
 • Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a bhféadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.
 • Ní cheadaítear tralaithe, cásanna ná bagáiste mór eile isteach sna foirgnimh.
 • Níl ainmhithe ceadaithe sna foirgnimh ach amháin más treoraithe traenáilte iad do dhaoine lagamhairc nó chun cabhair a thabhairt do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.
 • Má eisíodh pas rochtana do chuairteoirí, ní mór dóibh é a chaitheamh ar bhealach sofheicthe agus iad i bhfoirgnimh na Parlaiminte. 
 • Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí, ach tá cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil le linn seisiúin iomlánacha chomh maith leis na bialanna agus beáir. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach na Rialacha lena rialaítear Taifid in áitreabh Pharlaimint na hEorpa.
 • Má bhuailtear an t-aláram dóiteáin, fág an foirgneamh láithreach gan a bheith ag rith agus lean na treoracha atá tugtha ag an bhfoireann slándála agus ag na saorálaithe aslonnaithe.
 • In aon chás éigeandála maidir le sábháilteacht, cuir glao ar 85112 ó aon fhón inmheánach. 
 • Tá roinnt limistéar faoi réir físfhaireachais de réir Bheartas Físchosanta Pharlaimint na hEorpa.
 • Níl sé riachtanach masc aghaidhe a chaitheamh. Is féidir le cuairteoirí ceann a chaitheamh más mian leo.
 • Mura mbraitheann tú ar fónamh, moltar fanacht sa bhaile agus do chuairt a chur ar athló. Beidh áthas orainn fáilte ar ais a chur romhat nuair a bheidh tú ar do sheanléim arís. 
   

An leagan is deireanaí: 11/2023

Map

An Parlamentarium

Esplanade Solidarność 1980
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Míchumas luaile

Eolas praiticiúil