An Parlamentarium 

An Parlamentarium  

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Faigh amach faoi chúrsaí Pharlaimint na hEorpa sa Pharlamentariun, an t-ionad parlaiminteach cuairteoirí is mó san Eoraip gus faigh tuiscint ar cén fáth ar thug 2 milliún duine cuairt ar an bParlamentarium cheana féin.

60'
15
24

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium

Le treoracha ilmheán, treoraítear cuairteoirí chuig croílár Pharlaimint na hEorpa, ag míniú an bhealaigh i dtreo lánpháirtiú na hEorpa, conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa agus cad atá á dhéanamh ag a Feisirí chun dul i ngleic le dúshláin an lae inniu.

Tá an t-eispéireas sin ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh Bíonn ionad na gcuairteoirí ar oscailt seacht lá na seachtaine agus tá saorchead isteach ann. Tá sé inrochtana go hiomlán do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá go leor le tairiscint ag an bParlamentarium do dhaoine de gach aois. Bíonn na cuairteanna féintreoraithe agus maireann gach cuairt thart ar 90 nóiméad. Tá tairiscint speisialaithe ar fáil do ghrúpaí scoile agus do theaghlaigh.

Uaireanta Oscailte

Dé Luain Máirt – Aoine Satharn – Domhnach
13:00 – 18:00 09:00 - 18.00 10:00 – 18:00
Dé Luain
13:00 – 18:00
Máirt – Aoine
09:00 - 18.00
Satharn – Domhnach
10:00 – 18:00

Ní ligtear aon duine eile isteach 30 nóiméad roimh am dúnta.

Tá an Lárionad dúnta ar:
an 1 Eanáir /1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Faigh blaiseadh den Pharlamentarium

Cuir tús le do thuras trí gheábh trí stair agus lánpháirtiú na hEorpa. Buail fút i bpictiúrlann an arlamentarium agus faigh radharc 360° ar an Eoraip agus ar a Parlaimint. Faigh amach faoi conas a oibríonn Parlaimint na hEorpa, conas a dhéantar dlíthe agus cén fáth a bhfuil tábhacht le polaitíocht na hEorpa. Faigh aithne ar Fheisirí Pharlaimint na hEorpa agus faigh tuiscint ar na dúshláin a bheidh ann amach anseo arna míniú ag ceannairí na ngrúpaí polaitiúla. Glac grianghraf inár mboth agus faigh amach cad atá ag tarlú i bParlaimint na hEorpa san fhíor-am.

Tugann léarscáil urláir idirghníomhach cuairteoirí ar thuras fíorúil timpeall ar an Aontas Eorpach, ina léirítear breis is 100 scéal faoin éagsúlach ar ár mór-roinn. I suíomh seomra suí, aimsigh an tionchar a bhíonn ag AE ar shaol daoine, ina gcuid focal féin.

Bearta Covid-19

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat:

  • Tabhair do d’aire go n-iarrfar ort Deimhniú Digiteach COVID an Aontais a chur ar fáil nuair a thiocfaidh tú isteach (ó 16 bliana d’aois). Cruthaíonn sé sin go bhfuil tú vacsaínithe, téarnaithe ó Covid-19, nó go bhfuair tú toradh diúltach tástála le déanaí.
  • Cuir do chuairt in áirithe ar líne no air a ’fòn, le do thoil (+32 2 283 2222). Mura bhfuil áirithint agat, ní ligfear isteach tú ach amháin má tá dóthain spáis laistigh.
  • Tabhair do mhasc aghaidhe féin leat.
  • Seans go ndéanfar seiceáil teochta ort ag an mbealach isteach agus ní bheidh cead agat dul isteach má tá do theocht os cionn 37.7 °C.
  • Leanann cuairteanna ciorcad aon-bhealach ar fud an Parlamentarium.
  • Ní mór duit 1.5 m a choinneáil ó chuairteoirí eile.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Inrochtaineacht

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra don Pharlamentarium roimh ré.

Do chuairteoirí a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe
Cuireann an Parlamentarium lánrochtain cathaoireacha rothaí ar fáil, agus tá fáil ar ár bhfoireann chun cúnamh a thabhairt.

Do chuairteoirí lagamhairc
Cuireann an Parlamentarium treoracha meán ar fáil ar treoracha iad a bhfuil comhaid fuaime speisialta iontu chun cur síos a dhéanamh ar an spás, ar a bhfuil ann agus ar a phríomhghnéithe. Tá tadhall-léarscáileanna Braille ar fáil in Ollainnis, i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis. Ceadaítear madraí treorach freisin.

Do chuairteoirí a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu
Tá físeáin i dteanga chomharthaíochta ar na treoracha meán agus iad sin i mBéarla (BSL), i bhFraincis (LSF), i nGearmáinis (DGS), in Ollainnis (NGT), i bhFraincis na Beilge (LSFB), i bPléimeannais (VGT), in Ungáiris (MJNY), agus i gcomharthaíocht idirnáisiúnta (IS). Tá lúba ionduchtúcháin feistithe go hiomlán sa Pharlamentarium.

Saoráidí

Tá taisceadáin, siopa bronntanas, leithris agus caifé le rogha deochanna fuara agus sneaiceanna blasta sa Pharlamentarium.

Dá mba mhaith leat áirithint a dhéanamh don caifitéire le linn do chuairt ar an bParlamentarium, molaimid go mór é a dhéanamh roimh ré le glaoch ar +32(0)2.284.36.48 nó r-phost a chur ar restauration-reservations-bruxelles@ext.ep.europa.eu.

An Parlamentarium

Esplanade Solidarność 1980
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Réitigh do dhaoine dalla
Réitigh do dhaoine bodhra
Stóras bagáiste
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

01-10-2021 go 30-11-2021

FEMMES

Foghlaim faoi scéalta 15 bhean ar tugadh dídean i bParlaimint na hEorpa dóibh le linn ghéarchéim Covid-19.

An Bhruiséil
An Parlamentarium