Eispéireas Europa 

Eispéireas Europa

Suíomhanna eile
 

Is éard is ionaid Europa Experience ann ná spásanna ilmheán ar fud na hEorpa ina bhfuil uirlisí idirghníomhacha a thugann léargas díreach agus spéisiúil duit ar an gcaoi a n-oibrímid le chéile ar an leibhéal Eorpach chun dul i ngleic leis na dúshláin is tábhachtaí sa lá atá inniu ann.

Eispéireas Europa

Suíomhanna eile
 

In ionaid Europa Experience ar fud an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar do chumas féachaint ar an gcaoi a n-oibríonn Eorpaigh le chéile chun dul i ngleic leis na dúshláin is tábhachtaí atá roimh an Aontas. Bain úsáid as uirlisí ilmheán ceannródaíocha chun a fháil amach conas a oibríonn an tAontas Eorpach, conas a théann sé i bhfeidhm ar do shaol laethúil agus conas is féidir leat difear a dhéanamh.

Tá gach cuairt ar ionaid Europa Experience saor in aisce agus ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Féach a bhfuil ag fanacht leat in ionaid Europa Experience.

Íoslódáil an bhileog ‘Europa Experience’.

 

Cad é atá le feiceáil in ionaid Europa Experience?

Aontaithe san éagsúlacht

       

Aimsigh do bhealach ar fud léarscáil na hEorpa agus faigh amach faoina bhfuil bainte amach againn go dtí seo agus faoi na dúshláin atá os ár gcomhair anois.

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Cóbanhávan
 • Taillinn
 • Liúibleána
 • Páras

Pictiúrlann 360°

       

Tar ar thuras linn agus foghlaim faoin Eoraip, a cuid institiúidí agus conas is féidir linn dul i ngleic le dúshláin na hEorpa ar bhealach níos fearr agus ár dtodhchaí choiteann a mhúnlú.

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Taillinn
 • Páras

Na Feisirí agus Coimisinéirí

       

Cuir aithne ar na Feisirí tofa de Pharlaimint na hEorpa agus ar na Coimisinéirí.

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Cóbanhávan
 • Heilsincí
 • Taillinn
 • Liúibleána
 • Páras

Both Grianghraf

       

Glac féinphic, cuir chugat ar ríomhphost é nó roinn le cuairteoirí in ionaid Europa Experience eile ar fud an Aontais Eorpaigh é.

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Cóbanhávan
 • Heilsincí
 • Taillinn
 • Liúibleána
 • Páras

Triantán na n-institiúidí

       

Foghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn na trí phríomhinstitiúid de chuid an Aontais Eorpaigh le chéile agus conas is féidir leat do thuairim a léiriú sa phróiseas cinnteoireachta.

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Taillinn
 • Liúibleána
 • Páras

Cluiche Rólimeartha

       

Faigh léargas ar shaol Feisire de Pharlaimint na hEorpa agus mar a dhéantar dlíthe an Aontais Eorpaigh sa chluiche seo do dhaltaí atá 14+. Cuir in áirithe é ar shuíomhanna gréasáin Europa Experience

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Taillinn
 • Páras

An Eoraip sa ghnáthshaol

       

Féach ar scéalta pearsanta shaoránaigh éagsúla na hEorpa agus foghlaim faoin tionchar a bhíonn ag an Aontas Eorpach ar a saol laethúil.

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Cóbanhávan
 • Taillinn
 • Liúibleána
 • Páras

An tAontas Eorpach i bhfíor-am

       

Lean nuacht bheo agus na meáin shóisialta faoi shaincheisteanna reatha a bhfuil na Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus na Coimisinéirí ag dul i ngleic leo faoi láthair.

Ri fhaighinn ann an:

 • Heilsincí
 • Taillinn
 • Páras

Freagraí ar do chuid ceisteanna

       

Agus béim á leagan acu ar an Aontas Eorpach, a chuid institiúidí agus ar na saincheisteanna reatha, tabharfaidh cur i láthair agus seisiún plé do ghrúpaí (20+) freagraí ar do chuid ceisteanna duit. Cuir in áirithe é ar shuíomhanna gréasáin Europa Experience

Ri fhaighinn ann an:

 • Beirlín
 • Cóbanhávan
 • Heilsincí
 • Taillinn
 • Liúibleána
 • Páras