Info Hub 

Info Hub

An Bhruiséil
Info Hub

Déan iniúchadh níos doimhne ar shaol Pharlaimint na hEorpa ag an Info Hub, le himeachtaí tráthúla agus le taispeántais a bhfuil ábhar machnaimh agus ábhar taighde ag roinnt leo.

Méid an ghrúpa Íoslíon 15 go uaslíon 100 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Info Hub

An Bhruiséil
Info Hub

Déan iniúchadh ar na hábhair ar spéis leat iad leis an rochtain oscailte ar ábhar taighde, ar phléití beartais agus ar imeachtaí sochaí sibhialta, agus ar thaispeántais a bhfuil ábhar machnaimh ag roinnt leo ag croílár an Cheantair Eorpaigh. Le réimsí ar leith lena dtugtar rochtain ar éagsúlacht ábhar agus gníomhaíochtaí, déanann an Info Hub atá suite ar Esplanade Solidarność 1980 freastal ar an iliomad riachtanas. Bí rannpháirteach in idirphlé faoin Aontas Eorpach agus faoin daonlathas, freastail ar phlé gearr faoi chúrsaí beartais, nó ná déan ach suí síos agus bí ag léamh tuilleadh faoin méid atá ar bun san Eoraip. Anuas air sin, le clár imeachtaí agus taispeántas atá ag athrú de shíor, is féidir leat teacht ar ais arís agus arís eile, agus eolas a chur ar rud éigin nua gach uile uair. 

An bhfuil ceist agat? Cuir ceist ar ár bhfoireann chairdiúil agus cabhróidh siad leat do bhealach a dhéanamh timpeall ar an Info Hub, nó timpeall ar champas Pharlaimint na hEorpa.

Uaireanta Oscailte

Luan - Aoine Satharn - Domhnach
9:00-18:00 10:00-18:00
Luan - Aoine
9:00-18:00
Satharn - Domhnach
10:00-18:00

Dúnta an 1 Eanáir, an 1 Bealtaine, an 1 Samhain, 24, an 24, 25 agus 31 Nollaig.

Inrochtaineacht

Do chuairteoirí faoi mhíchumais luaineachta
Tá rochtain iomlán ar an Info Hub do chathaoireacha rothaí, agus tá ár bhfoireann ar fáil chun cúnamh a thabhairt. Má tá riachtanas ar leith agat, déan teagmháil le vscu@ep.europa.eu agus déanfaimid ár ndícheall freastal ort. 

Gnìomhan

Ar bhunurlár an Info Hub, is féidir leat suí agus eolas a fháil ar an nuacht is déanaí ó Pharlaimint na hEorpa, nó iniúchadh níos doimhne a dhéanamh ar thaighde maidir le saincheisteanna práinneacha beartais. Faigh amach faoin tionchar atá ag an Aontas Eorpach ar do shaol leis an bhfeidhmchlár ‘Na nithe a dhéanann an Eoraip dom?’ nó brabhsáil trí fhoilseacháin ó Sheirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa. Buail le hEorpaigh eile, éist lena scéalta agus déan do thuairimí féin ar an Eoraip a nochtadh i gcúinne Ghuth na Saoránach, agus glac grianghraf inár mboth grianghraf chun cuimhneachán ar do chuairt a fháil. Déan machnamh ar Nesting Site Sabine Gross, ó bhailiúchán ealaíne comhaimseartha Pharlaimint na hEorpa, agus tú ag suí agus ag obair nó ag reáchtáil cruinnithe beaga neamhfhoirmiúla.

Faigh amach faoi thaispeántais thráthúla ar roinnt de na saincheisteanna is tábhachtaí dár linn sa spás sealadach taispeántais atá ar leibhéal an idirurláir. Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta do dhearcthaí agus do shaothair éagsúla a chur os comhair an phobail le comhpháirtithe éagsúla chun taispeántais a bhfuil ábhar machnaimh ag roinnt leo a léiriú ag croílár an Cheantair Eorpaigh. 

Chun comóradh a dhéanamh ar oscailt an Info Hub, eagrófar an chéad taispeántas i gcomhar leis an World Press Photo Foundation iomráiteach. Déantar réimse leathan dearcthaí a chur ar fáil leis an eagraíocht neamhspleách, neamhbhrabúsach seo ó gach cearn den domhan trí mheán na fóta-iriseoireachta. Gach bliain, déanann an Fhondúireacht gradaim a bhronnadh ar shaothair a chuireann scéalta misniúla, léargais luachmhara, agus éagsúlacht léirmhínithe i láthair.

Is féidir leat freastal freisin ar réimse imeachtaí i spás na n-imeachtaí tiomnaithe: ó phléití beartais, go taispeáint scannán, preasagallaimh, cruinnithe na sochaí sibhialta agus na ngeallsealbhóirí nó imeachtaí do dhaoine óga go háirithe. Tá imeachtaí nua á gcur leis an gclár i gcónaí, bí cinnte mar sin, súil a chaitheamh ar an gclár seachtainiúil thíos agus roghnaigh an ceann ar spéise leat é.

ICONIC-Taispeántas sealadach

/files/live/sites/visiting/files/Images/Exhibitions/ICONIC-Info-Hub-logo.png

‘ICONIC’ ag cosaint don saoirse agus don daonlathas ó 1955

Díreoidh an taispeántas ICONIC, a coimeádadh go háirithe do Pharlaimint na hEorpa, ar shaoirse an phreasa, ina gcuirfear rogha de bhuaiteoirí roimhe seo an ghradaim ‘World Press Photo na Bliana’ os comhair an phobail. Comhlánófar an taispeántas seo, a mhairfidh ar feadh thréimhse sé mhí, le clár tánaisteach ina ndíreofar ar shaoirse an phreasa, saoirse cainte agus sábháilteacht d’iriseoirí. Tabharfar aghaidh freisin ar théamaí eile amhail an daonlathas, cearta sibhialta agus cearta an duine agus an imirce mar chuid den phríomhthéama. Beidh turais threoraithe, cainteanna agus díospóireacht phainéil mar chuid den chlár tánaisteach. Beidh an taispeántas ICONIC ar siúl go dtí lár mhí Eanáir 2023.

Map

Info Hub

Esplanade Solidarność 1980
B-1050An Bhruiséil
An Bheilg

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Is iad Maelbeek agus Schuman na stadanna is cóngaraí ar línte 1 agus 5 agus Trône ar línte 2 agus 6.

Réitigh do dhaoine dalla
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil