Info Hub 

Info Hub

Brusel
Info Hub

Ponořte se hlouběji do světa Evropského parlamentu: v Info Hub pro vás připravujeme tematické akce, zajímavé výstavy a naleznete zde i materiály pro vaše další bádání.

Velikost skupiny Nejméně 15 a nejvýše 100 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity 24

Info Hub

Brusel
Info Hub
15-100
24

V Info Hub, který najdete v samém srdci evropské čtvrti na esplanádě Solidarność 1980, se můžete účastnit pravidelných policy talks či akcí občanské společnosti, seznámit se s volně přístupnými informačními materiály nebo zhlédnout dočasné výstavy, které nutí k zamyšlení. Program se nestále obměňuje, takže se k nám můžete opakovaně vracet a vždy zde objevíte nebo poznáte něco nového.

Máte otázky? Obraťte se na naše zaměstnance. Rádi vám podají bližší informace o Info Hub nebo o areálu Evropského parlamentu.

Zajímá vás konkrétní téma? Zúčastněte se policy talks s odborníky z Evropského parlamentu. Ptejte se jich na to, co vás zajímá, a získejte od nich fakta i analytické poznatky a postřehy. Policy talks probíhají v angličtině, ale otázky můžete klást i v jiných jazycích EU podle daného odborníka. Vypijte si svou kávu u nás – připojte se k nám vždy ve čtvrtek od 12:00 do 12:45. Prohlédněte si aktuální program policy talks (PDF).

Co bude na programu již brzy? Besedy, promítání, tiskové konference či setkání s občanskou společností jsou jen příkladem chystaných akcí a neustále jsou přidávány nové. Program si nezapomeňte prostudovat a najít tu, která vás zajímá. Najdete ho dole na stránce nebo na platformě s přehledem konaných akcí

Otevírací doba

pondělí – pátek sobota – neděle
9:00-18:00 10:00-18:00
pondělí – pátek
9:00-18:00
sobota – neděle
10:00-18:00

Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu, 24., 25. a 31. prosince.

Přístupnost

Pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu: Info Hub je plně přístupný pro invalidní vozíky. Potřebujete-li s něčím pomoci, neváhejte se obrátit na personál. Pokud máte zvláštní potřeby, obraťte se na info-hub@europarl.europa.eu, kde vám určitě vyjdou vstříc. 

Co dělat v Info Hub

V Info Hub se můžete dozvědět o nejnovějším dění v Evropském parlamentu nebo si podrobně prostudovat materiály k některé z palčivých politických otázek současnosti. Zhlédnout zde můžete i aktuální výstavy o důležitých tématech naší doby. 

Pomocí webové stránky „Co dělá Evropa pro mě?“ zjistíte, jak Evropská unie ovlivňuje váš život, nebo si zde můžete prohlédnout publikace výzkumné služby Evropského parlamentu

V koutku věnovaném názorům občanů se můžete setkat s ostatními Evropany, poslechnout si jejich příběhy a vyjádřit svůj názor na Evropu. Nezapomeňte se také na památku vyfotografovat v naší fotokabině. 

V čase, který u nás strávíte – třeba prací nebo neformální schůzkou – se také můžete nechat inspirovat plastikou Jense Galschiøta Man on a Bench, která je součástí sbírky současného umění Evropského parlamentu.  

ICONIC – dočasná výstava

/files/live/sites/visiting/files/Images/Exhibitions/ICONIC-Info-Hub-logo.png

ICONIC – obrana svobody a demokracie od roku 1955

U příležitosti zahájení provozu Info Hub bude první výstava v tomto centru uspořádána ve spolupráci se světoznámou nadací World Press Photo. Tato nezávislá nezisková organizace zachycuje prostřednictvím reportážní fotografie celou škálu pohledů na dění odehrávající se v různých koutech světa. Nadace každoročně oceňuje díla, která přinášejí příběhy o odvaze a poskytují cenný náhled na sledované jevy i rozmanitost výkladu.

Výstava ICONIC, která byla připravena speciálně pro Evropský parlament, představuje výběr vítězných snímků předchozích ročníků soutěže „World Press Photo of the Year“. Výstavu fotografií, kterou bude možné zhlédnout po dobu šesti měsíců, doplní doprovodný program akcí zaměřený na svobodu tisku, svobodu projevu a bezpečnost novinářů. Doprovodný program bude zahrnovat komentované prohlídky, besedy a panelové diskuse s autory oceněných fotografií. Výstava ICONIC potrvá až do poloviny ledna 2023.

 

Prohlídky výstavy ICONIC s průvodcem:

Prohlídky zajišťují k tomu určení zaměstnanci, kteří návštěvníkům výstavu uvedou a poskytnou komentář k vystaveným fotografiím.

  • V němčině každou středu v 11:00 
  • Ve francouzštině každý čtvrtek v 15:00
  • V angličtině každý pátek v 11:00 
  • V nizozemštině každou sobotu v 11:00
Map
 

Info Hub

Esplanáda Solidarność 1980
B-1050 Brusel
Belgie
+32 2 28 48077

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Nejbližšími zastávkami je Maelbeek a Schuman na linkách 1 a 5 a Trône na linkách 2 a 6.

Možnosti pro nevidomé
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace