Info Hub 

Info Hub

Brusel
Info Hub

Ponořte se hlouběji do světa Evropského parlamentu: v Info Hub pro vás připravujeme tematické akce, zajímavé výstavy a naleznete zde i materiály pro vaše další bádání.

Velikost skupiny Nejméně 15 a nejvýše 100 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity 24

Info Hub

Brusel
Info Hub

Seznamte se blíže s tématy, která vás zajímají. V samém srdci evropské čtvrti na vás čekají volně přístupné studijní materiály, besedy o politice, akce občanské společnosti, ale i výstavy, které nutí k zamyšlení. Info Hub, který se nachází na esplanádě Solidarność 1980, se skládá z několika různě pojatých částí s pestrou obsahovou nabídkou i rozmanitými aktivitami, takže si zde každý přijde na své. Zapojte se do dialogu o Evropské unii a demokracii, zúčastněte se krátké besedy na politické téma nebo se jednoduše usaďte a přečtěte si více o tom, co je v Evropě nového. Program akcí a výstav je navíc nepřetržitě obměňován, takže se k nám můžete opakovaně vracet a pokaždé objevit něco nového. 

Máte otázky? Obraťte se na naše zaměstnance. Rádi vám podají bližší informace o Info Hub nebo o areálu Evropského parlamentu.

Otevírací doba

pondělí – pátek sobota – neděle
9:00-18:00 10:00-18:00
pondělí – pátek
9:00-18:00
sobota – neděle
10:00-18:00

Zavřeno 1. ledna, 1. května, 1. listopadu, 24., 25. a 31. prosince.

Přístupnost

Pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu
Info Hub je plně přístupný pro invalidní vozíky. Potřebujete-li s něčím pomoci, neváhejte se obrátit na naše zaměstnance. Pokud máte zvláštní potřeby, obraťte se na vscu@ep.europa.eu a my uděláme vše pro to, abychom vám vyšli vstříc.

Aktivity

V přízemí Info Hub můžete posedět, seznámit se s aktuálním děním v Evropském parlamentu nebo si prostudovat materiály k některé z palčivých politických otázek současnosti. Pomocí aplikace „Co dělá Evropa pro mě?“ zjistíte, jak Evropská unie ovlivňuje váš život, nebo si zde můžete prohlédnout publikace výzkumné služby Evropského parlamentu. V koutku věnovaném názorům občanů se můžete setkat s ostatními Evropany, poslechnout si jejich příběhy a vyjádřit svůj názor na Evropu. Nezapomeňte se také v upomínku na svou návštěvu vyfotografovat v naší fotokabině. Při posezení a práci nebo malých neformálních schůzkách si můžete prohlédnout dílo Sabine Grossové Nesting Site ze sbírky současného umění Evropského parlamentu.

V mezipatře naleznete prostor vyhrazený dočasným výstavám. Ty se obvykle věnují důležitým otázkám současnosti.  Evropský parlament dbá na to, aby vždy dané téma představil z různých úhlů pohledu. Chce vést návštěvníky k zamyšlení, a při přípravě výstav proto spolupracuje s různými partnery. 

V prostoru vyhrazeném pro nejrůznější akce se můžete zúčastnit např. politických besed, promítání filmů, tiskových konferencí, setkání s občanskou společností a zainteresovanými stranami nebo akcí určených pro mladé lidi. Program neustále rozšiřujeme o nové akce. Sledujte proto týdenní program (níže) a vyberte si v něm tu svou. 

U příležitosti zahájení provozu Info Hub v samém srdci evropské čtvrti bude první výstava uspořádána ve spolupráci se světoznámou nadací World Press Photo. Tato nezávislá nezisková organizace zachycuje prostřednictvím reportážní fotografie celou škálu pohledů na dění odehrávající se v různých koutech světa. Nadace každoročně oceňuje díla, která představují příběhy o odvaze, poskytují cenný náhled na sledované jevy i rozmanitost výkladu.

ICONIC - Dočasná výstava

/files/live/sites/visiting/files/Images/Exhibitions/ICONIC-Info-Hub-logo.png

ICONIC obrana svobody a demokracie od roku 1955

Výstava ICONIC, která byla připravena speciálně pro Evropský parlament, se zaměří na svobodu tisku a představí výběr vítězných snímků předchozích ročníků soutěže „World Press Photo of the Year“. Výstavu fotografií, kterou bude možné zhlédnout po dobu šesti měsíců, doplní doprovodný program zaměřený na svobodu tisku, svobodu projevu a bezpečnost novinářů. Vedle hlavního tématu se akce bude věnovat také dalším tématům, jako je demokracie, občanská a lidská práva a migrace. Doprovodný program bude zahrnovat komentované prohlídky, besedy a panelové diskuse. Výstava ICONIC potrvá až do poloviny ledna 2023.

Map

Info Hub

Esplanáda Solidarność 1980
B-1050 Brusel
Belgie

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Nejbližšími zastávkami je Maelbeek a Schuman na linkách 1 a 5 a Trône na linkách 2 a 6.

Možnosti pro nevidomé
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace