Evropský parlament ve Štrasburku 

Evropský parlament ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament

Chcete se podívat do jednacího sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku? Návštěvy jsou bezplatné a možné po celý rok. Zde najdete potřebné informace k naplánování Vaší návštěvy.

Jazyky dostupné během aktivity 24

Evropský parlament ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament
24

Evropský parlament ve Štrasburku je otevřen návštěvníkům šest dní v týdnu po celý rok. Návštěvy jsou vždy bezplatné.

Během návštěvy uvidíte jednací sál Evropského parlamentu, Parlamentarium Simone Veilové a několik výstav.

Ve Štrasburku se poslanci Evropského parlamentu scházejí dvanáctkrát ročně během plenárních zasedání, na kterých diskutují a hlasují o evropských právních předpisech. Jako návštěvník se zasedání můžete zúčastnit a poslechnout si své zástupce z návštěvnické galerie. Zde si můžete prohlédnout harmonogram plenárních zasedání.

Níže najdete praktické informace podle toho, kdy návštěvu plánujete.

Navštivte Evropský parlament mimo plenární zasedání

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-outside-plenary-thumbnail.png

Projděte si oficiální sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Podívejte se do věhlasné budovy, v níž se rodí evropská demokracie. Vydejte se na prohlídku s multimediálním průvodcem, který je k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie nebo si se svojí skupinou rezervujte prohlídku s průvodcem ve francouzštině, němčině nebo angličtině.

Navštivte Evropský parlament během plenárního zasedání

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-plenary-thumbnail.png

Využijte příležitost vidět evropskou demokracii v akci na plenárním zasedání. Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku během plenárních zasedání je skvělý způsob, jak nasát atmosféru největšího nadnárodního parlamentu na světě a jediného přímo voleného orgánu EU.

Akce a výstavy

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/events-and-exhibitions-strasbourg-thumbnail.png

Kromě neodmyslitelné návštěvy jednacího sálu si můžete prohlédnout také stálé a dočasné výstavy nebo se zúčastnit některé z mnoha akcí, které se v průběhu roku v Evropském parlamentu konají. 

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte službu pro návštěvníky předem, pokud budete Vy nebo někdo z Vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc:

Bezpečnost

Evropský parlament dodržuje opatření týkající se bezpečnosti a veřejného zdraví, aby ochránil bezpečnost návštěvníků. Aby návštěva byla pro všechny příjemnou zkušeností, vyzýváme návštěvníky, aby si přečetli a vzali na vědomí následující informace:

  • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s belgickými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
  • U vstupu a na trase prohlídky je k dispozici dezinfekční přípravek na ruce. Návštěvníci jsou nabádáni k tomu, aby jej použili.
  • Veškeré vybavení a materiály, například osobní multimediální průvodce a interaktivní prvky expozic, hygienická zařízení a další místa zvýšeného kontaktu (kliky, dveře) jsou pravidelně dezinfikována.
  • Jestliže máte příznaky covidu, doporučujeme Vám návštěvu odložit. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe.

Více informací o opatřeních v oblasti zdravotní prevence v Belgii naleznete na adrese www.info-coronavirus.be.

Poslední aktualizace: 09/2022

Map
 

Evropský Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

Praktické informace