Evropský parlament ve Štrasburku 

Evropský parlament ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament

Chcete se podívat do jednacího sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku? Návštěvy jsou bezplatné a možné po celý rok. Zde najdete potřebné informace k naplánování Vaší návštěvy.

Věk cílového publika Všechny věkové kategorie
Jazyky dostupné během aktivity 24

Evropský parlament ve Štrasburku

Štrasburk
Evropský Parlament
Věk cílového publika Všechny věkové kategorie
24

The European Parliament in Strasbourg will be exceptionally closed in the afternoon on Wednesday 26 June. 
Visitors will have access to the building until 12:00.

Evropský parlament ve Štrasburku je otevřen návštěvníkům šest dní v týdnu po celý rok. Návštěvy jsou vždy bezplatné.

Během návštěvy uvidíte jednací sál Evropského parlamentu, Parlamentarium Simone Veilové a několik výstav.

Ve Štrasburku se poslanci Evropského parlamentu scházejí dvanáctkrát ročně během plenárních zasedání, na kterých diskutují a hlasují o evropských právních předpisech. Jako návštěvník se zasedání můžete zúčastnit a poslechnout si své zástupce z návštěvnické galerie. Zde si můžete prohlédnout harmonogram plenárních zasedání.

Níže najdete praktické informace podle toho, kdy návštěvu plánujete.

Navštivte Evropský parlament mimo plenární zasedání

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-outside-plenary-thumbnail.png

Projděte si oficiální sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Podívejte se do věhlasné budovy, v níž se rodí evropská demokracie. Vydejte se na prohlídku s multimediálním průvodcem, který je k dispozici ve 24 úředních jazycích Evropské unie nebo si se svojí skupinou rezervujte prohlídku s průvodcem ve francouzštině, němčině nebo angličtině.

Navštivte Evropský parlament během plenárního zasedání

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-plenary-thumbnail.png

Využijte příležitost vidět evropskou demokracii v akci na plenárním zasedání. Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku během plenárních zasedání je skvělý způsob, jak nasát atmosféru největšího nadnárodního parlamentu na světě a jediného přímo voleného orgánu EU.

Akce a výstavy

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/events-and-exhibitions-strasbourg-thumbnail.png

Kromě neodmyslitelné návštěvy jednacího sálu si můžete prohlédnout také stálé a dočasné výstavy nebo se zúčastnit některé z mnoha akcí, které se v průběhu roku v Evropském parlamentu konají. 

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte službu pro návštěvníky předem, pokud budete Vy nebo někdo z Vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc:

Bezpečnost

Bezpečnost a ochrana jsou pro Evropský parlament prioritou. Proto byla v našich budovách a v jejich okolí zavedena řada bezpečnostních opatření. Aby byla návštěva pro všechny bezpečná, žádáme vás, abyste se seznámili s následujícími opatřeními a dodržovali je: 

 • Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud jste se zaregistrovali předem a poskytli jste údaje o dokladu totožnosti, musíte tento doklad předložit Parlamentu v den návštěvy. 
 • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
 • V budovách nejsou povoleny vozíky, kufry ani jiná velká zavazadla.
 • Vstup do budov se zvířaty je povolen pouze tehdy, jedná-li se o cvičená vodicí zvířata pro osoby se zrakovým postižením nebo asistenční zvířata osob s omezenou schopností pohybu.
 • Návštěvníci, kterým byl vydán vstupní průkaz, jej musí v budovách Parlamentu viditelně nosit. 
 • Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně a během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále a dále v restauracích a v barech. Další informace naleznete v Pravidlech pro pořizování záznamů v prostorách Evropského parlamentu.
 • V případě požárního poplachu opusťte okamžitě budovu, aniž byste běželi, a řiďte se pokyny bezpečnostních pracovníků a evakuačních dobrovolníků.
 • V případě naléhavě situace volejte na číslo 85112 z jakéhokoliv interního telefonu. 
 • Některé prostory podléhají kamerovému dohledu v souladu se Zásadami Evropského parlamentu týkajícími se bezpečnostního videosystému.
 • Roušky nejsou povinné. Návštěvníci je mohou nosit, pokud si to přejí.
 • Pokud Vám není dobře, zůstaňte prosím doma a návštěvu odložte. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe. 
   

Poslední aktualizace: 11/2023

Map

Evropský Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

Bezbariérový přístup

Praktické informace