Европейският парламент в Страсбург 

Европейският парламент в Страсбург

Страсбург
Европейски парламент

Ще Ви е интересно ли да посетите седалището на Европейския парламент в Страсбург? Това е възможно през цялата година — и е безплатно. Тук има цялата необходима информация, за да планирате посещението си.

години
Налични по време на дейността езици 24

Европейският парламент в Страсбург

Страсбург
Европейски парламент
години
24

The plenary session will take place from 26.02.2024 to 29.02.2024.

Европейският парламент в Страсбург е отворен за посетители шест дни в седмицата през цялата година. Посещенията винаги са безплатни.

По време на посещението си можете да разгледате пленарната зала на Европейския парламент, Парламентариума „Симон Вейл“ и няколко изложби.

В Страсбург членовете на Европейския парламент заседават дванадесет пъти годишно по време на пленарните сесии, за да обсъдят и гласуват европейското законодателство. Като посетител можете да проследите сесията от галерията за посетители, за да видите и чуете речите на Вашите представители. Разгледайте графика на пленарните сесии.

В зависимост от това кога планирате посещението си, можете да намерите практическа информация по-долу.

Посетете Европейския парламент в Страсбург извън пленарна сесия

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-outside-plenary-thumbnail.png

Открийте как изглежда официалното седалище на Европейския парламент в Страсбург. Вижте отвътре емблематичната сграда, символ на живата европейската демокрация. Направете обиколка с мултимедиен пътеводител, достъпен на 24-те официални езика на Европейския съюз, или резервирайте обиколка с екскурзовод на френски, немски или английски език за вашата група.

Посетете Европейския парламент в Страсбург по време на пленарна сесия

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-plenary-thumbnail.png

Възползвайте се от възможността да видите европейската демокрация в действие по време на пленарна сесия. Посещението на Европейския парламент в Страсбург по време на пленарна сесия е чудесен начин да усетите атмосферата на най-големия транснационален парламент в света и единствената пряко избрана институция на ЕС.

Прояви и изложби

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/events-and-exhibitions-strasbourg-thumbnail.png

В допълнение към посещението в пленарната зала, което не бива да бъде пропуснато, можете да разгледате постоянните и временните изложби или да участвате в някоя от многото прояви, които се организират в Европейския парламент през цялата година. 

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал да подобрява непрекъснато достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или член на групата Ви имате нужда от специално съдействие, моля да ни уведомите предварително на следните електронни адреси:

Сигурност

Сигурността и безопасността са приоритети за Европейския парламент. Поради това във и около нашите сгради са въведени редица мерки за сигурност. За да се гарантира безопасно посещение за всички, Ви приканваме да прочетете и да спазвате следните мерки: 

 • За достъп до сградите на Европейския парламент е необходим валиден документ за самоличност (национална лична карта или паспорт). Ако сте се регистрирали предварително и сте предоставили данните от документа си за самоличност, в деня на посещението си трябва да представите същия документ за самоличност на Парламента. 
 • Всички посетители и чанти преминават през проверка за сигурност при влизане, както е на летищата. Забранено е носенето на огнестрелни оръжия, експлозивни или запалителни вещества, лютиви спрейове, остри предмети и други предмети, които биха могли да се считат за оръжия. В съответствие с националното законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
 • В сградите не се допускат колички, куфари или друг обемен багаж.
 • Животни се допускат в сградите само като обучени водачи за лица с увредено зрение или за подпомагане на лица с намалена подвижност.
 •  Ако е издаден пропуск за достъп, посетителите трябва да го носят на видимо място, докато са в сградите на Парламента. 
 • Фотографирането и филмирането се допускат в зоната за посетители, но са забранени в зоната за сигурност и в галерията на пленарната зала по време на пленарните сесии, както и в ресторантите и кафенетата. За повече информация, моля, направете справка с Правилника относно записите в помещенията на Европейския парламент.
 • Ако се включи пожарната аларма, моля, напуснете сградата незабавно, без да тичате и следвайте инструкциите, дадени от охраната и доброволците по евакуация.
 • При извънредни ситуации, свързани с безопасността, обадете се на номер 85112 от всеки вътрешен телефон. 
 • Някои части от сградата се намират под видеонаблюдение в съответствие с политиката на Европейския парламент за защита чрез видеонаблюдение.
 • Носенето на маска не е задължително. Посетителите могат да носят такава, ако желаят.
 • Ако не се чувствате добре, моля, останете у дома и отложете посещението си. Ще се радваме да Ви посрещнем, когато се почувствате добре. 
   

Най-нова актуализирана информация: 11/2023

Map

Европейски парламент

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Контакт

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Двигателни увреждания

Практическа информация