Parlaimint na hEorpa in Strasbourg 

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

An spéis leat cuairt a thabhairt ar sheomra tionóil Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg? Tá cuairteanna saor in aisce agus is féidir iad a dhéanamh ó cheann ceann na bliana. Faigh an t-eolas atá uait chun do chuairt a phleanáil.

Aois an spriocphobail Gach aois
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
Aois an spriocphobail Gach aois
24

The European Parliament in Strasbourg will be exceptionally closed in the afternoon on Wednesday 26 June. 
Visitors will have access to the building until 12:00.

Cuireann Parlaimint na hEorpa in Strasbourg fáilte roimh chuairteoirí sé lá sa tseachtain i gcaitheamh na bliana. Bíonn cuairteanna saor in aisce i gcónaí.

Agus tú ar cuairt, beidh deis agat seomra parlaiminteach na hEorpa – an Seomra Tionóil, Parlamentarium Simone Veil agus taispeántais éagsúla a fheiceáil.

In Strasbourg, tagann Feisirí Pharlaimint na hEorpa le chéile dhá uair déag sa bhliain le linn seisiúin iomlánacha chun díospóireacht a dhéanamh ar reachtaíocht Eorpach agus chun vótáil uirthi. Mar chuairteoir, is féidir leat freastal ar an seisiún agus d’ionadaithe a fheiceáil agus a chloisteáil ó áiléar na gcuairteoirí agus iad ag labhairt. Féach ar fhéilire na seisiún iomlánach.

Ag brath ar an uair a bheidh tú ar cuairt, tá eolas praiticiúil anseo thíos.

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa nuair nach bhfuil an seisiún iomlánach ar siúl

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-outside-plenary-thumbnail.png

Cuir eolas ar cheanncheathrú oifigiúil Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg. Féach ar an taobh istigh den fhoirgneamh cáiliúil ina dtarlaíonn an daonlathas Eorpach i bhfírinne. Déan camchuairt le treoir ilmheán atá ar fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, nó cuir turas treoraithe i bhFraincis, i nGearmáinis nó i mBéarla in áirithe do do ghrúpa.

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa nuair atá an seisiún iomlánach ar siúl

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/the-european-parliament-strasbourg-plenary-thumbnail.png

Tapaigh an deis an daonlathas Eorpach a fheiceáil faoi lán seoil ag seisiún iomlánach. Is slí iontach é cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg le linn seisiúin iomlánacha, chun eolas a chur ar an bparlaimint thrasnáisiúnta is mó ar domhan agus ar an aon institiúid amháin de chuid an Aontais a thoghtar go díreach.

Imeachtaí agus taispeántais

/files/live/sites/visiting/files/Images/Header/final/events-and-exhibitions-strasbourg-thumbnail.png

Sa bhreis ar chuairt ar an Seomra Tionóil, nár cheart duit cailleadh amach air, is féidir súil a chaitheamh ar thaispeántais bhuana agus shealadacha agus tú ar cuairt, nó páirt a ghlacadh i gceann de na himeachtaí iomadúla a bhíonn ar siúl i bParlaimint na hEorpa i gcaitheamh na bliana. 

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d’fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra do sheirbhís na gcuairteoirí roimh ré:

Slándáil

Is tosaíochtaí iad slándáil agus sábháilteacht do Pharlaimint na hEorpa. Chuige sin, tá roinnt beart slándála i bhfeidhm inár bhfoirgnimh agus timpeall orthu. Chun a áirithiú go mbeidh cuairt shábháilte ag cách, iarrtar ort na bearta seo a léamh agus a chomhlíonadh: 

 • Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa. Má chláraigh tú roimh ré agus má thug tú sonraí maidir le do dhoiciméad aitheantais cheana, ní mór duit an doiciméad seo a thabhairt leat chuig an bParlaimint ar lá do chuairte. 
 • Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a bhféadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.
 • Ní cheadaítear tralaithe, cásanna ná bagáiste mór eile isteach sna foirgnimh.
 • Níl ainmhithe ceadaithe sna foirgnimh ach amháin más treoraithe traenáilte iad do dhaoine lagamhairc nó chun cabhair a thabhairt do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.
 • Má eisíodh pas rochtana do chuairteoirí, ní mór dóibh é a chaitheamh ar bhealach sofheicthe agus iad i bhfoirgnimh na Parlaiminte. 
 • Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí, ach tá cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil le linn seisiúin iomlánacha chomh maith leis na bialanna agus beáir. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach na Rialacha lena rialaítear Taifid in áitreabh Pharlaimint na hEorpa.
 • Má bhuailtear an t-aláram dóiteáin, fág an foirgneamh láithreach gan a bheith ag rith agus lean na treoracha atá tugtha ag an bhfoireann slándála agus ag na saorálaithe aslonnaithe.
 • In aon chás éigeandála maidir le sábháilteacht, cuir glao ar 85112 ó aon fhón inmheánach. 
 • Tá roinnt limistéar faoi réir físfhaireachais de réir Bheartas Físchosanta Pharlaimint na hEorpa.
 • Níl sé riachtanach masc aghaidhe a chaitheamh. Is féidir le cuairteoirí ceann a chaitheamh más mian leo.
 • Mura mbraitheann tú ar fónamh, moltar fanacht sa bhaile agus do chuairt a chur ar athló. Beidh áthas orainn fáilte ar ais a chur romhat nuair a bheidh tú ar do sheanléim arís. 
   

An leagan is deireanaí: 11/2023

Map

Pharlaimint na hEorpa

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Míchumas luaile

Eolas praiticiúil