Teach Jean Monnet 

Teach Jean Monnet

Suíomhanna eile
Teach Jean Monnet

Is féidir cuairt a thabhairt ar an taispeántas idirghníomhach ag Teach Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne agus eolas a chur ar shaol agus ar shaothar duine de na daoine a chuir tús leis an Aontas Eorpach atá againn inniu.

Aois an spriocphobail
Fad na gníomhaíochta Ó go -
Méid an ghrúpa Íoslíon 10 go uaslíon 25 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta EN, FR, DE, ES, IT

Teach Jean Monnet

Suíomhanna eile
Teach Jean Monnet
Aois an spriocphobail
45'-60'
10-25
EN, FR, DE, ES, IT

Is áit é Teach Jean Monnet inar féidir eolas a chur ar shaol agus ar shaothar duine de na daoine a chuir tús leis an Aontas Eorpach atá againn inniu. Tugann an taispeántas buan idirghníomhach léargas duit ar shaol Jean Monnet agus tugann sé deis duit eolas a chur ar an méid a bhain sé amach.

Tá dlúthbhaint ag Teach Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne le stair na hEorpa agus is ann a chaith Monnet blianta fada ag obair gan stad gan staonadh. Léiríonn na gníomhaíochtaí ilmheán sa taispeántas an tionchar a bhí ag Jean Monnet ar shaol an lae inniu san Eoraip agus an tionchar a bhíonn ag na hinstitiúidí Eorpacha ar do shaol.

Tá an teach lonnaithe 45km siar ó Pháras agus ba thearmann den scoth é ó ghleo phríomhchathair na Fraince áit a bhféadfadh Monnet forbairt a dhéanamh ar an bhfís a bhí aige do shuíochán agus d’aontacht na hEorpa.

Tá saorchead isteach ann agus tógann an chuairt thart ar uair an chloig.

Uaireanta oscailte

Luan go hAoine Satharn - Domhnach
10.00 - 17.00 10.00 - 18.00
Luan go hAoine
10.00 - 17.00
Satharn - Domhnach
10.00 - 18.00

Bíonn an músaem dúnta: an 1 Eanáir / 24, 25, 31 Nollaig.

Cuairteoirí aonair

Ní gá do chuairteoirí aonair ná do ghrúpaí ina bhfuil níos lú ná 6 dhuine áirithint a dhéanamh roimh ré chun cuairt a thabhairt ar an músaem. Is féidir le cuairteoirí sult a bhaint as an taispeántas ar a luas féin agus tá na treoracha ilmheán ar fáil i bhFraincis, i mBéarla agus i nGearmáinis.

Cuairteanna grúpaí

Ní mór do ghrúpaí ina bhfuil níos mó ná deichniúr áirithint a dhéanamh roimh ré don treoir ilmheán agus do na cuairteanna treoraithe.

Tá na cuairteanna le treoir ilmheán ar fáil i bhFraincis, i mBéarla agus i nGearmáinis agus ní mór iad a chur in áirithe seachtain roimh ré ar a laghad.

Tá na cuairteanna treoraithe ar fáil i bhFraincis, i mBéarla, i nGearmáinis, i Spáinnis agus in Iodáilis. Ní mór iad a chur in áirithe 3 seachtaine roimh ré ar a laghad agus is féidir iad a chur in oiriúint d’ábhar spéise atá ag an ngrúpa. Is féidir leo díriú ar réimse ábhar, ón Aontas Eorpach sa lá atá inniu ann go dtí an léargas stairiúil ar an tsíocháin san Eoraip.

Is féidir ceardlanna cruthaitheacha a eagrú do ghrúpaí scoile freisin chun gur féidir le daltaí eolas a chur ar ábhair cosúil leis an tsaoránacht Eorpach agus an chaoi a dtéann an Eoraip i ngleic leis an athrú aeráide.

Chun cuairt do ghrúpa a chur in áirithe is féidir glaoch ar:
+33 (0)1 34 86 12 43
+32 (0)2 28 41 357

Cérbh é Jean Monnet?

Ba as teaghlach táirgeoirí cognac Jean Monnet agus chaith sé a shaol ag obair ar son an chomhair trasteorann. Bhí sé i gcónaí den tuairim go raibh daoine níos fearr as agus iad ag obair i gcomhar le chéile. Thosaigh sé amach ag obair i ngnó a mhuintire sular thug sé aghaidh ar an airgeadas idirnáisiúnta. Le linn an dá Chogadh Domhanda bhí ról lárnach aige ó thaobh tabhairt ar na Comhghuaillithe oibriú as lámh a chéile.

Tar éis 1945, bhí Monnet ag obair chun teacht ar réiteach buan sa chaoi is nach mbrisfeadh cogadh amach san Eoraip arís. Agus é mar aidhm acu deireadh a chur leis an iomaíocht idir an Fhrainc agus an Ghearmáin, tháinig Jean Monnet agus Robert Schuman aníos le plean ina roinnfeadh tíortha na hEorpa an táirgeadh guail agus cuach, plean as ar tháinig an chéad Chomhphobal Eorpach – an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach – agus a réitigh an bealach do níos mó comhair san Eoraip.

Slándáil

Is tosaíochtaí iad slándáil agus sábháilteacht do Pharlaimint na hEorpa. Chuige sin, tá roinnt beart slándála i bhfeidhm inár bhfoirgnimh agus timpeall orthu. Chun a áirithiú go mbeidh cuairt shábháilte ag cách, iarrtar ort na bearta seo a léamh agus a chomhlíonadh: 

 • Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa. Má chláraigh tú roimh ré agus má thug tú sonraí maidir le do dhoiciméad aitheantais cheana, ní mór duit an doiciméad seo a thabhairt leat chuig an bParlaimint ar lá do chuairte. 
 • Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a bhféadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.
 • Ní cheadaítear tralaithe, cásanna ná bagáiste mór eile isteach sna foirgnimh.
 • Níl ainmhithe ceadaithe sna foirgnimh ach amháin más treoraithe traenáilte iad do dhaoine lagamhairc nó chun cabhair a thabhairt do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.
 • Má eisíodh pas rochtana do chuairteoirí, ní mór dóibh é a chaitheamh ar bhealach sofheicthe agus iad i bhfoirgnimh na Parlaiminte. 
 • Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí, ach tá cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil le linn seisiúin iomlánacha chomh maith leis na bialanna agus beáir. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach na Rialacha lena rialaítear Taifid in áitreabh Pharlaimint na hEorpa.
 • Má bhuailtear an t-aláram dóiteáin, fág an foirgneamh láithreach gan a bheith ag rith agus lean na treoracha atá tugtha ag an bhfoireann slándála agus ag na saorálaithe aslonnaithe.
 • In aon chás éigeandála maidir le sábháilteacht, cuir glao ar 85112 ó aon fhón inmheánach. 
 • Tá roinnt limistéar faoi réir físfhaireachais de réir Bheartas Físchosanta Pharlaimint na hEorpa.
 • Níl sé riachtanach masc aghaidhe a chaitheamh. Is féidir le cuairteoirí ceann a chaitheamh más mian leo.
 • Mura mbraitheann tú ar fónamh, moltar fanacht sa bhaile agus do chuairt a chur ar athló. Beidh áthas orainn fáilte ar ais a chur romhat nuair a bheidh tú ar do sheanléim arís. 
   

An leagan is deireanaí: 11/2023

Map

Teach Jean Monnet

7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray
78490 Bazoches sur Guyonne
An Fhrainc

Teagmháil
Míchumas luaile

Eolas praiticiúil