Teach Jean Monnet 

Teach Jean Monnet  

Suíomhanna eile
Teach Jean Monnet

Is féidir cuairt a thabhairt ar an taispeántas idirghníomhach ag Teach Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne agus eolas a chur ar shaol agus ar shaothar duine de na daoine a chuir tús leis an Aontas Eorpach atá againn inniu.

0
99
bliana
45'-60'
10-25
EN, FR, DE, ES, IT

Teach Jean Monnet

Suíomhanna eile
Teach Jean Monnet
0
99
bliana
45'-60'
10-25
EN, FR, DE, ES, IT

Is áit é Teach Jean Monnet inar féidir eolas a chur ar shaol agus ar shaothar duine de na daoine a chuir tús leis an Aontas Eorpach atá againn inniu. Tugann an taispeántas buan idirghníomhach léargas duit ar shaol Jean Monnet agus tugann sé deis duit eolas a chur ar an méid a bhain sé amach.

Tá dlúthbhaint ag Teach Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne le stair na hEorpa agus is ann a chaith Monnet blianta fada ag obair gan stad gan staonadh. Léiríonn na gníomhaíochtaí ilmheán sa taispeántas an tionchar a bhí ag Jean Monnet ar shaol an lae inniu san Eoraip agus an tionchar a bhíonn ag na hinstitiúidí Eorpacha ar do shaol.

Tá an teach lonnaithe 45km siar ó Pháras agus ba thearmann den scoth é ó ghleo phríomhchathair na Fraince áit a bhféadfadh Monnet forbairt a dhéanamh ar an bhfís a bhí aige do shuíochán agus d’aontacht na hEorpa.

Tá saorchead isteach ann agus tógann an chuairt thart ar uair an chloig.

Uaireanta oscailte

Dé Luain − Dé Domhnaigh
10.00 − 18.00
Dé Luain − Dé Domhnaigh
10.00 − 18.00
 
 
 
 

Bíonn an músaem dúnta: an 1 Eanáir /1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Cuairteoirí aonair

Ní gá do chuairteoirí aonair ná do ghrúpaí ina bhfuil níos lú ná 6 dhuine áirithint a dhéanamh roimh ré chun cuairt a thabhairt ar an músaem. Is féidir le cuairteoirí sult a bhaint as an taispeántas ar a luas féin agus tá na treoracha ilmheán ar fáil i bhFraincis, i mBéarla agus i nGearmáinis.

Cuairteanna grúpaí (Covid-19 – Gníomhaíocht ar fionraí)

Ní mór do ghrúpaí ina bhfuil níos mó ná deichniúr áirithint a dhéanamh roimh ré don treoir ilmheán agus do na cuairteanna treoraithe.

Tá na cuairteanna le treoir ilmheán ar fáil i bhFraincis, i mBéarla agus i nGearmáinis agus ní mór iad a chur in áirithe seachtain roimh ré ar a laghad.

Tá na cuairteanna treoraithe ar fáil i bhFraincis, i mBéarla, i nGearmáinis, i Spáinnis agus in Iodáilis. Ní mór iad a chur in áirithe 3 seachtaine roimh ré ar a laghad agus is féidir iad a chur in oiriúint d’ábhar spéise atá ag an ngrúpa. Is féidir leo díriú ar réimse ábhar, ón Aontas Eorpach sa lá atá inniu ann go dtí an léargas stairiúil ar an tsíocháin san Eoraip.

Is féidir ceardlanna cruthaitheacha a eagrú do ghrúpaí scoile freisin chun gur féidir le daltaí eolas a chur ar ábhair cosúil leis an tsaoránacht Eorpach agus an chaoi a dtéann an Eoraip i ngleic leis an athrú aeráide.

Chun cuairt do ghrúpa a chur in áirithe is féidir glaoch ar:
+33 (0)1 34 86 12 43
+32 (0)2 28 41 357

Cérbh é Jean Monnet?

Ba as teaghlach táirgeoirí cognac Jean Monnet agus chaith sé a shaol ag obair ar son an chomhair trasteorann. Bhí sé i gcónaí den tuairim go raibh daoine níos fearr as agus iad ag obair i gcomhar le chéile. Thosaigh sé amach ag obair i ngnó a mhuintire sular thug sé aghaidh ar an airgeadas idirnáisiúnta. Le linn an dá Chogadh Domhanda bhí ról lárnach aige ó thaobh tabhairt ar na Comhghuaillithe oibriú as lámh a chéile.

Tar éis 1945, bhí Monnet ag obair chun teacht ar réiteach buan sa chaoi is nach mbrisfeadh cogadh amach san Eoraip arís. Agus é mar aidhm acu deireadh a chur leis an iomaíocht idir an Fhrainc agus an Ghearmáin, tháinig Jean Monnet agus Robert Schuman aníos le plean ina roinnfeadh tíortha na hEorpa an táirgeadh guail agus cuach, plean as ar tháinig an chéad Chomhphobal Eorpach – an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach – agus a réitigh an bealach do níos mó comhair san Eoraip.

Bearta Covid-19

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat:

  • Cuir do chuairt in áirithe ar líne (jjean-monnet-house.booking.europarl.europa.eu) no air a ’fòn, le do thoil (+33 (0)1 34 86 12 43). Mura bhfuil áirithint agat, ní ligfear isteach tú ach amháin má tá dóthain spáis laistigh.
  • Is féidir le 6 duine ar a mhéad cuairt a thabhairt le chéile.
  • Tabhair do mhasc aghaidhe féin leat.
  • Seans go ndéanfar seiceáil teochta ort ag an mbealach isteach agus ní bheidh cead agat dul isteach má tá do theocht os cionn 37.7 °C.
  • Leanann cuairteanna bealach seasta agus d’fhéadfadh sé go ndúnfaí codanna áirithe den taispeántas.
  • Ní mór duit 1.5 m a choinneáil ó chuairteoirí eile.
  • Tá gnáthuaireanta oscailte i bhfeidhm.

Teach Jean Monnet

7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray
78490 Bazoches sur Guyonne
An Fhrainc

Réitigh do dhaoine dalla
Réitigh do dhaoine bodhra
Míchumas luaile

Eolas praiticiúil

Lean le do chuairt

Eispéireas Europa

Suíomhanna eile

Áras Stair na hEorpa

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa
90'
10
24

An Parlamentarium

An Bhruiséil
An Parlamentarium
60'
6
24