Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa 

Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa

An Bhruiséil
Seomra Tionóil

Is bealach iontach é cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil chun atmaisféar spleodrach na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan a thógáil isteach agus chun faisnéis a fháil faoina cumhachtaí agus faoina ról. 

Fad na gníomhaíochta Ó go -
Méid an ghrúpa Íoslíon 10 go uaslíon 100 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa

An Bhruiséil
Seomra Tionóil

Is é an Seomra Tionóil croílár dhaonlathas na hEorpa, áit a dtagann Feisirí de Pharlaimint na hEorpa le chéile le linn na seisiún iomlánach chun na díospóireachtaí is mó agus is tábhachtaí a reáchtáil. Chomh maith leis sin, is ansin a dhéantar vótálacha stairiúla a athraíonn slí mhaireachtála daoine ar fud na hEorpa.

Is féidir an chuairt a dhéanamh in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Tá na cuairteanna saor in aisce. Tá gá le réamháirithint do ghrúpaí. Tá sé inrochtana go hiomlán do dhaoine faoi mhíchumas.

Cuairteoirí aonair

Is féidir le cuairteoirí aonair cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil le treoir ilmheán, suí isteach ar fhaisnéisiú nó seisiúin iomlánacha a leanúint. Tá cuairteanna ar fáil do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do ghrúpaí beaga suas le naonúr. Ní mór do dhuine fásta a bheith in éineacht le páistí atá faoi bhun 14 bliana d'aois. 

Le linn do chuairte ar an Seomra Tionóil, beidh deis agat an taispeántas ealaíne ‘Aontaithe san Éagsúlacht’ a fheiceáil, ar cuid de bhailiúchán ealaíne Pharlaimint na hEorpa é ina bhfuil saothair ealaíne ó gach Ballstát. Lean an nasc seo chun níos mó a fhoghlaim faoin mbailiúchán ealaíne.

 

Treoracha ilmheán

Tabhair cuairt ar an Seomra Tionóil ar do luas féin le treoir ilmheán agus foghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn Parlaimint na hEorpa. Tá cuairteanna le treoracha ilmheán ar fáil i 24 theanga oifigiúla AE agus maireann siad thart ar uair an chloig. Tabhair faoi deara nach féidir cuairteanna treoraithe ilmheán a dhéanamh i rith seisiúin iomlánacha.

Is féidir leat an treoir ilmheán a íoslódáil sula gcuireann tú tús le do chuairt. Tá an aip 'EP Visit' ar fáil ar Apple Store agus ar Google Play.

 

Cainteanna sa Seomra Tionóil

Cuir do cheisteanna ar dhuine dár gcainteoirí agus tú ag éisteacht le caint faoi obair agus ról Pharlaimint na hEorpa. Cuirtear cainteanna sa Seomra Tionóil maireann siad thart ar uair an chloig agus bíonn siad ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis (tá teangacha eile ar fáil ach iad ag brath ar an soláthar).

 

Lean an seisiún iomlánach

Le linn na seisiún iomlánach, bíonn líon teoranta áiteanna ar fáil do chuairteoirí aonair chun an seisiún a leanúint ar feadh 30 nóiméid. Braitheann iontráil ar líon na n-áiteanna a bhíonn ar fáil. Féach ar an bhféilire i gcomhair dhátaí na seisiún iomlánach sa Bhruiséil.

Uaireanta cuartaíochta

Ní féidir cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil ar laethanta dúnta oifige ná laethanta saoire poiblí. In 2022: 14/04, 15/04, 18/04, 09/05, 26-27/05, 21/07, 15/08, 31/10, 01/11, 02/11, 23/12-30/12.

Treoracha ilmheán¹⁺² Dé Luain − Déardaoin Dé hAoine
9.00 − 17.00 9.00 − 13.00
Treoracha ilmheán¹⁺²
Dé Luain − Déardaoin
9.00 − 17.00
Dé hAoine
9.00 − 13.00
Cainteanna¹⁺²
Cainteanna¹⁺²
  1. Last entry 30 minutes before closing time.
  2. Due to Covid-19, no Hemicycle visits are possible during plenary sessions. The visitors’ area is closed during the plenary taking place in Brussels on 23-24 March 2022.

Grúpaí

Is féidir cuairteanna ar an Seomra Tionóil a eagrú do ghrúpaí idir deichniúr agus 100 duine agus ba cheart iad a chur in áirithe 2 mhí roimh ré. Braitheann iarrataí ar infhaighteacht seomraí agus cainteoirí.

Maireann cuairteanna do ghrúpaí 1-2 uair an chloig agus is éard atá i gceist ná caint phearsantaithe ó bhall foirne ar ról agus ar chumhachtaí Pharlaimint na hEorpa, seisiún ceisteanna agus freagraí agus cuairt ar ghailearaí an tSeomra Tionóil. Bíonn siad ar fail i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh, ó Luan go hAoine. Ag brath ar fhéilire Pharlaimint na hEorpa, féadfaidh grúpaí an seisiún iomlánach a leanúint ón ngailearaí ar feadh uair an chloig.

Ní féidir cuairt a thabhairt ar an Seomra Tionóil ar laethanta dúnta oifige ná laethanta saoire poiblí. 

Is féidir le ceannairí na ngrúpaí cuairt a chur in áirithe ach an fhoirm iarratais ar líne a líonadh isteach.  

 

Cuairteanna comhcheangailte le roinnt saoráidí

An bhféadfá a lua más mian leat do chuairt chuig an Seomra Tionóil a chomhcheangal le cuairt chuig an bParlamentarium agus/nó chuig Áras Stair na hEorpa agus an t-iarratas ar áirithint á chomhlánú agat. Ach fógra a thabhairt roimh ré, cinnteofar gur cuairt réidh a bheidh ann.

Saoráidí 

Tá ceaintín i limistéar na gcuairteoirí i bhfoirgneamh Paul-Henri Spaak, ach is le háirithintí amháin a bhíonn sé ar fáil do ghrúpaí.

Bearta Covid-19

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat:

  • Cuir do chuairt in áirithe ar líne, le do thoil. Mura bhfuil áirithint agat, ní ligfear isteach thú ach amháin má tá dóthain spáis laistigh.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála sula ligfear daoine isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith na seisiún iomlánach.

Inrochtaineacht

Do chuairteoirí a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe acu, cuireann an tsaoráid do chuairteoirí sa Seomra Tionóil rochtain iomlán ar fáil do chathaoireacha rothaí, agus bíonn ár bhfoireann ar fáil chun cúnamh a thabhairt.

Le linn cuairteanna, bíonn ár bhfoireann breá sásta oibriú le hateangairí comharthaíochta. Is faoi cheannairí na ngrúpaí a bhíonn sé seirbhísí na n-ateangairí sin a eagrú.

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré le do thoil.

Map

Seomra Tionóil

Foirgneamh Willy Brandt
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 An Bhruiséil
An Bheilg

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Stóras bagáiste
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil