Rokovacia sála Európskeho parlamentu 

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Brusel
Rokovacia sála

Návšteva Rokovacej sály je skvelým spôsobom, ako nasať vzrušujúcu atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete a dozvedieť sa viac o jeho právomociach a úlohe.

rokov
Trvanie aktivity Od do -
Veľkosť skupiny Od najmenej 20 po najviac 80 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity 24

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Brusel
Rokovacia sála
60-90'
20-80
24

Rokovacia sála je živým srdcom európskej demokracie, kde sa poslanci Európskeho parlamentu stretávajú počas plenárnych zasadnutí s cieľom uskutočniť najväčšie a najdôležitejšie diskusie. Poskytuje tiež nastavenie historických hlasov, ktoré menia spôsob života ľudí v celej Európskej únii.

Návšteva sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie. Návštevy sú bezplatné. Pre skupiny je nutná rezervácia vopred. Je plne prístupný pre zdravotne postihnutých návštevníkov.

Jednotliví návštevníci

Jednotliví návštevníci môžu navštíviť Rokovaciu sálu s multimediálnym sprievodcom, zúčastniť sa osobného rozhovoru alebo sledovať plenárne zasadnutia. K dispozícii sú návštevy pre jednotlivcov, rodiny a malé skupiny do 9 osôb. Deti do 14 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.

Počas vašej návštevy Rokovacej sály budete mať tiež príležitosť objaviť výstavu „Zjednotení v rozmanitosti“, ktorá je súčasťou umeleckej zbierky Európskeho parlamentu s umeleckými dielami zo všetkých členských štátov. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac o umeleckej zbierke.

 

Multimediálny sprievodca

Navštívte Rokovaciu sálu svojim vlastným tempom s multimediálnym sprievodcom a zistite, ako funguje Európsky parlament. Návštevy s multimediálnym sprievodcom sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ a trvajú približne 60 minút. Upozorňujeme, že multimediálne návštevy so sprievodcom nie sú možné počas plenárnych zasadnutí.

Multimediálneho sprievodcu si môžete stiahnuť ešte pred začiatkom návštevy. Aplikácia „EP Visit“ je dostupná v službách Apple StoreGoogle Play.

 

Rozhovory o živote Parlamentu

Položte svoje otázky niektorému z našich rečníkov, ktorí budú hovoriť o práci a úlohe Európskeho parlamentu. Rozhovory trvajú približne 60 minút a sú k dispozícii v angličtine a francúzštine (ostatné jazyky podľa dostupnosti).

 

Sledujte plenárne zasadnutie

Počas plenárnych zasadnutí je k dispozícii obmedzený počet miest, kde môžu jednotliví návštevníci sledovať sedenie maximálne 30 minút. Vstupné závisí od dostupnosti miest. Skontrolujte návštevné časy dátumov plenárnych zasadnutí v Bruseli.

Návštevné hodiny

Návštevy nie sú možné cez víkendy dni pracovného voľna a sviatky. V roku 2023: 02/01, 06-07/04, 10/04, 01/05, 18-19/05, 29/05, 21/07, 14-15/08, 01-02/11, 25-29/12, 02/01/2024.

Multimediálny sprievodca¹⁺² Pondelok − Štvrtok Piatok
9.00 − 17.00 h 9.00 − 13.00 h
Multimediálny sprievodca¹⁺²
Pondelok − Štvrtok
9.00 − 17.00 h
Piatok
9.00 − 13.00 h
Rozhovory¹⁺² Pondelok
11:00, 15:00
Rozhovory¹⁺²
Pondelok
11:00, 15:00
 1. Posledný vstup 30 minút pred záverečnou.

Skupiny

Návštevy Rokovacej sály je možné zorganizovať pre skupiny od 20 do 80 ľudí a je potrebné ich rezervovať 2 mesiace vopred. Žiadosť závisí od dostupnosti miestností a rečníkov.

Skupinové návštevy trvajú 1 - 2 hodiny a pozostávajú z osobného rozhovoru zamestnanca o úlohe a právomociach Európskeho parlamentu, priestoru na otázky a odpovede a návštevy galérie Rokovacej sály. K dispozícii sú vo všetkých 24 jazykoch Európskej únie od pondelka do piatku. Podľa kalendára Európskeho parlamentu môžu skupiny sledovať plenárne zasadnutie z galérie jednu hodinu.

Návštevy nie sú možné cez víkendy, dni úradného voľna alebo cez sviatky.

Vedúci skupín si môžu rezervovať návštevu vyplnením online formulára s požiadavkou.

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v oznámení o ochrane údajov tu.

 

Kombinované návštevy 

Pri vyplňovaní žiadosti o rezerváciu uveďte, či chcete spojiť svoju návštevu Rokovacej sály s Parlamentáriom a / alebo s Domom Európy. Predbežné oznámenie vám zabezpečí bezproblémovú návštevu.

Služby

V návštevníckej časti budovy Paul-Henri Spaak je reštaurácia, ale je k dispozícii iba pre skupiny po rezervácii | restauration-reservation-compass-bruxelles@ext.europarl.europa.eu.

Prístupnosť

Pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou ponúka návštevnícke zariadenie Rokovacej sály plný prístup pre invalidné vozíky. Naši pracovníci sú vám k dispozícii.

Počas návštev náš personál rád spolupracuje s tlmočníkmi do posunkového jazyka. Je na vedúcich skupín, aby zabezpečili služby týchto tlmočníkov.

Ak potrebujete osobitnú pomoc, informujte nás o tom vopred.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana sú prioritami Európskeho parlamentu. Preto je v našich budovách a ich okolí zavedených viacero bezpečnostných opatrení. Aby sme všetkým zaistili bezpečnú návštevu, vyzývame vás, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto zásady: 

 • Na vstup do budov Európskeho parlamentu je potrebný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Ak ste sa zaregistrovali vopred a uviedli údaje o doklade totožnosti, ten istý doklad musíte v Parlamente predložiť v čase návštevy. 
 • Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a ich osobné veci bezpečnostnou kontrolou letiskového typu. Strelné zbrane, výbušniny alebo horľaviny, slzotvorné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.
 • Do budov nie je povolené vstupovať s vozíkmi, kuframi ani inou veľkou batožinou.
 • Zvieratá sú v budovách povolené len ako vycvičení sprievodcovia pre zrakovo postihnuté osoby alebo na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak bol vydaný vstupný preukaz, návštevníci ho musia v budovách Parlamentu nosiť na viditeľnom mieste. 
 • Fotografovanie a filmovanie je povolené v priestoroch pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí a tiež v reštaurácií a v baroch. Viac informácií nájdete v pravidlách upravujúcich zhotovovanie záznamov osobami nezastupujúcimi médiá v priestoroch Európskeho parlamentu.
 • Ak sa spustí požiarny poplach, okamžite v pokoji opustite budovu a riaďte sa pokynmi bezpečnostného personálu a evakuačných dobrovoľníkov.
 • V prípade núdzovej situácie zavolajte na číslo 85112 z ktoréhokoľvek interného telefónu. 
 • Niektoré priestory sú pod kamerovým dohľadom v súlade so zásadami týkajúcimi sa bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu.
 • Nosenie rúšok nie je povinné. Návštevníci môžu rúška nosiť, ak sa tak sami rozhodnú.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a návštevu radšej odložte. Radi vás privítame, keď sa budete cítiť lepšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2023

Map

Rokovacia sála

Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium
+32 (0)2 28 41482

Kontakt

Ako sa k nám dostať

Najbližšou stanicou pri Európskom parlamente je stanica Brusel – Luxemburg.

Možnosti pre nepočujúcich
Bezbariérový prístup
Wi-Fi

Praktické informácie