Rokovacia sála Európskeho parlamentu 

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Brusel
Rokovacia sála

Návšteva Rokovacej sály je skvelým spôsobom, ako nasať vzrušujúcu atmosféru najväčšieho nadnárodného parlamentu na svete a dozvedieť sa viac o jeho právomociach a úlohe.

Všetky vekové kategórie rokov
Trvanie aktivity Od do -
Veľkosť skupiny Od najmenej 20 po najviac 80 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity 24

Rokovacia sála Európskeho parlamentu

Brusel
Rokovacia sála
Všetky vekové kategórie rokov
60-90'
20-80
24

Due to renovations the Hemicycle tribunes will be closed to visitors as of  Monday, May 27 and until Friday, June 14, included.
We apologise for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding and cooperation.

Rokovacia sála je živým srdcom európskej demokracie, kde sa poslanci Európskeho parlamentu stretávajú počas plenárnych zasadnutí s cieľom uskutočniť najväčšie a najdôležitejšie diskusie. Poskytuje tiež nastavenie historických hlasov, ktoré menia spôsob života ľudí v celej Európskej únii.

Návšteva sa môže uskutočniť v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie. Návštevy sú bezplatné. Pre skupiny je nutná rezervácia vopred. Je plne prístupný pre zdravotne postihnutých návštevníkov.

Jednotliví návštevníci

Jednotliví návštevníci môžu navštíviť Rokovaciu sálu s multimediálnym sprievodcom, zúčastniť sa osobného rozhovoru alebo sledovať plenárne zasadnutia. K dispozícii sú návštevy pre jednotlivcov, rodiny a malé skupiny do 9 osôb. Deti do 14 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.

Počas vašej návštevy Rokovacej sály budete mať tiež príležitosť objaviť výstavu „Zjednotení v rozmanitosti“, ktorá je súčasťou umeleckej zbierky Európskeho parlamentu s umeleckými dielami zo všetkých členských štátov. Kliknutím na tento odkaz sa dozviete viac o umeleckej zbierke.

 

Multimediálny sprievodca

Navštívte Rokovaciu sálu svojim vlastným tempom s multimediálnym sprievodcom a zistite, ako funguje Európsky parlament. Návštevy s multimediálnym sprievodcom sú k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ a trvajú približne 60 minút. Upozorňujeme, že multimediálne návštevy so sprievodcom nie sú možné počas plenárnych zasadnutí.

Multimediálneho sprievodcu si môžete stiahnuť ešte pred začiatkom návštevy. Aplikácia „EP Visit“ je dostupná v službách Apple StoreGoogle Play.

 

Rozhovory o živote Parlamentu

Položte svoje otázky niektorému z našich rečníkov, ktorí budú hovoriť o práci a úlohe Európskeho parlamentu. Rozhovory trvajú približne 60 minút a sú k dispozícii v angličtine a francúzštine (ostatné jazyky podľa dostupnosti).

 

Sledujte plenárne zasadnutie

Počas plenárnych zasadnutí je k dispozícii obmedzený počet miest, kde môžu jednotliví návštevníci sledovať sedenie maximálne 30 minút. Vstupné závisí od dostupnosti miest. Skontrolujte návštevné časy dátumov plenárnych zasadnutí v Bruseli.

Návštevné hodiny

Návštevy nie sú možné cez víkendy dni pracovného voľna a sviatky. V roku 2024: 1. – 5.1., 28. – 29.3., 1.4., 26.4., 1.5., 9. – 10.5., 20.5., 15.8., 1.11., 23.12. – 5.1.2025.

Multimediálny sprievodca¹⁺² Pondelok − Štvrtok Piatok
9:00 − 16:30 9:00 − 12:30
Multimediálny sprievodca¹⁺²
Pondelok − Štvrtok
9:00 − 16:30
Piatok
9:00 − 12:30
Rozhovory¹⁺² Pondelok
11:00, 15:00
Rozhovory¹⁺²
Pondelok
11:00, 15:00
 1. Posledný vstup 30 minút pred záverečnou.

Skupiny

Návštevy Rokovacej sály je možné zorganizovať pre skupiny od 20 do 80 ľudí a je potrebné ich rezervovať 2 mesiace vopred. Žiadosť závisí od dostupnosti miestností a rečníkov.

Skupinové návštevy trvajú 1 - 2 hodiny a pozostávajú z osobného rozhovoru zamestnanca o úlohe a právomociach Európskeho parlamentu, priestoru na otázky a odpovede a návštevy galérie Rokovacej sály. K dispozícii sú vo všetkých 24 jazykoch Európskej únie od pondelka do piatku. Podľa kalendára Európskeho parlamentu môžu skupiny sledovať plenárne zasadnutie z galérie jednu hodinu.

Návštevy nie sú možné cez víkendy, dni úradného voľna alebo cez sviatky.

Vedúci skupín si môžu rezervovať návštevu vyplnením online formulára s požiadavkou.

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v oznámení o ochrane údajov tu.

 

Kombinované návštevy 

Pri vyplňovaní žiadosti o rezerváciu uveďte, či chcete spojiť svoju návštevu Rokovacej sály s Parlamentáriom a / alebo s Domom Európy. Predbežné oznámenie vám zabezpečí bezproblémovú návštevu.

Služby

V návštevníckej časti budovy Paul-Henri Spaak je reštaurácia, ale je k dispozícii iba pre skupiny po rezervácii | restauration-reservation-compass-bruxelles@ext.europarl.europa.eu.

Prístupnosť

Pre návštevníkov so zníženou pohyblivosťou ponúka návštevnícke zariadenie Rokovacej sály plný prístup pre invalidné vozíky. Naši pracovníci sú vám k dispozícii.

Počas návštev náš personál rád spolupracuje s tlmočníkmi do posunkového jazyka. Je na vedúcich skupín, aby zabezpečili služby týchto tlmočníkov.

Ak potrebujete osobitnú pomoc, informujte nás o tom vopred.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana sú prioritami Európskeho parlamentu. Preto je v našich budovách a ich okolí zavedených viacero bezpečnostných opatrení. Aby sme všetkým zaistili bezpečnú návštevu, vyzývame vás, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto zásady: 

 • Na vstup do budov Európskeho parlamentu je potrebný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Ak ste sa zaregistrovali vopred a uviedli údaje o doklade totožnosti, ten istý doklad musíte v Parlamente predložiť v čase návštevy. 
 • Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a ich osobné veci bezpečnostnou kontrolou letiskového typu. Strelné zbrane, výbušniny alebo horľaviny, slzotvorné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.
 • Do budov nie je povolené vstupovať s vozíkmi, kuframi ani inou veľkou batožinou.
 • Zvieratá sú v budovách povolené len ako vycvičení sprievodcovia pre zrakovo postihnuté osoby alebo na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak bol vydaný vstupný preukaz, návštevníci ho musia v budovách Parlamentu nosiť na viditeľnom mieste. 
 • Fotografovanie a filmovanie je povolené v priestoroch pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí a tiež v reštaurácií a v baroch. Viac informácií nájdete v pravidlách upravujúcich zhotovovanie záznamov osobami nezastupujúcimi médiá v priestoroch Európskeho parlamentu.
 • Ak sa spustí požiarny poplach, okamžite v pokoji opustite budovu a riaďte sa pokynmi bezpečnostného personálu a evakuačných dobrovoľníkov.
 • V prípade núdzovej situácie zavolajte na číslo 85112 z ktoréhokoľvek interného telefónu. 
 • Niektoré priestory sú pod kamerovým dohľadom v súlade so zásadami týkajúcimi sa bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu.
 • Nosenie rúšok nie je povinné. Návštevníci môžu rúška nosiť, ak sa tak sami rozhodnú.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a návštevu radšej odložte. Radi vás privítame, keď sa budete cítiť lepšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2023

Map

Rokovacia sála

Paul-Henri Spaak Building
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium
+32 (0)2 28 41482

Kontakt

Ako sa k nám dostať

Najbližšou stanicou pri Európskom parlamente je stanica Brusel – Luxemburg.

Možnosti pre nepočujúcich
Bezbariérový prístup

Praktické informácie