Rezervujte si skupinovú návštevu rokovacej sály v Bruseli 

Rezervujte si skupinovú návštevu rokovacej sály v Bruseli
Krok 1
Meno a adresa zástupcu skupiny
Krok 1
Meno a adresa zástupcu skupiny
Totožnosť
Kontakt
Adresa

Povinné informácie Uveďte, prosím, všetky požadované informácie. Máte právo na prístup k týmto údajom a na ich opravu a kedykoľvek sa môžete v tejto veci obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Údaje budú uchované počas obdobia potrebného na splnenie cieľov, v súvislosti s ktorými boli zozbierané.

Krok 2
Informácie o skupine
Krok 2
Informácie o skupine
Od najmenej 10 po najviac 100 osôb

Povinné informácie Uveďte, prosím, všetky požadované informácie. Máte právo na prístup k týmto údajom a na ich opravu a kedykoľvek sa môžete v tejto veci obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Údaje budú uchované počas obdobia potrebného na splnenie cieľov, v súvislosti s ktorými boli zozbierané.

Krok 3
Informácie o návšteve
Krok 3
Informácie o návšteve
(Ciele návštevy, úroveň znalostí o EÚ, aspekty činnosti Parlamentu, ktoré Vás zaujímajú)

Povinné informácie Uveďte, prosím, všetky požadované informácie. Máte právo na prístup k týmto údajom a na ich opravu a kedykoľvek sa môžete v tejto veci obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Údaje budú uchované počas obdobia potrebného na splnenie cieľov, v súvislosti s ktorými boli zozbierané.

Krok 4
Dátum a čas návštevy
Krok 4
Dátum a čas návštevy

Povinné informácie Uveďte, prosím, všetky požadované informácie. Máte právo na prístup k týmto údajom a na ich opravu a kedykoľvek sa môžete v tejto veci obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Údaje budú uchované počas obdobia potrebného na splnenie cieľov, v súvislosti s ktorými boli zozbierané.