Ipprenota żjara fi grupp fl-Emiċiklu fi Brussell 

Ipprenota żjara fi grupp fl-Emiċiklu fi Brussell
pass 1
Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-grupp
pass 1
Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-grupp
Identità
Kuntatt
Indirizz

Informazzjoni obbligatorja. Jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni kollha mitluba. Għandek id-dritt tikseb aċċess għal din id-data u tikkoreġiha, u tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe mument. Id-data tinżamm għat-tul ta' żmien li jkun hemm bżonn biex jintlaħqu l-finijiet li tkun inġabret għalihom.

pass 2
Informazzjoni dwar il-grupp
pass 2
Informazzjoni dwar il-grupp
Minn 10 sa 100

Informazzjoni obbligatorja. Jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni kollha mitluba. Għandek id-dritt tikseb aċċess għal din id-data u tikkoreġiha, u tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe mument. Id-data tinżamm għat-tul ta' żmien li jkun hemm bżonn biex jintlaħqu l-finijiet li tkun inġabret għalihom.

pass 3
Informazzjoni dwar iż-żjara
pass 3
Informazzjoni dwar iż-żjara
(Għanijiet taż-żjara, livell ta' għarfien dwar l-UE, aspetti li jinteressawkom mix-xogħol tal-Parlament)

Informazzjoni obbligatorja. Jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni kollha mitluba. Għandek id-dritt tikseb aċċess għal din id-data u tikkoreġiha, u tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe mument. Id-data tinżamm għat-tul ta' żmien li jkun hemm bżonn biex jintlaħqu l-finijiet li tkun inġabret għalihom.

pass 4
Data u ħin taż-żjara
pass 4
Data u ħin taż-żjara

Informazzjoni obbligatorja. Jekk jogħġbok agħti l-informazzjoni kollha mitluba. Għandek id-dritt tikseb aċċess għal din id-data u tikkoreġiha, u tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe mument. Id-data tinżamm għat-tul ta' żmien li jkun hemm bżonn biex jintlaħqu l-finijiet li tkun inġabret għalihom.