Резервирайте посещение на група на пленарната зала в Брюксел 

Резервирайте посещение на група на пленарната зала в Брюксел
стъпка 1
Име и адрес на представителя на групата
стъпка 1
Име и адрес на представителя на групата
Самоличност
Контакт
Адрес

Задължителна информация. Моля, отговорете на всички въпроси като предоставите всички необходими данни. Имате право на достъп до данните, както и възможност да внасяте поправки в тях; освен това във всеки момент можете да подадете възражение до Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните се съхраняват за периода от време, необходим за постигането на целта, с оглед на която те събрани.

стъпка 2
Информация за групата
стъпка 2
Информация за групата
Минимум 10 – максимум 100 лица

Задължителна информация. Моля, отговорете на всички въпроси като предоставите всички необходими данни. Имате право на достъп до данните, както и възможност да внасяте поправки в тях; освен това във всеки момент можете да подадете възражение до Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните се съхраняват за периода от време, необходим за постигането на целта, с оглед на която те събрани.

стъпка 3
Информация за посещението
стъпка 3
Информация за посещението
(Цели на посещението, степен на информираност за ЕС, аспекти на работата на Парламента, които Ви интересуват)

Задължителна информация. Моля, отговорете на всички въпроси като предоставите всички необходими данни. Имате право на достъп до данните, както и възможност да внасяте поправки в тях; освен това във всеки момент можете да подадете възражение до Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните се съхраняват за периода от време, необходим за постигането на целта, с оглед на която те събрани.

стъпка 4
Дата и час на посещението
стъпка 4
Дата и час на посещението

Задължителна информация. Моля, отговорете на всички въпроси като предоставите всички необходими данни. Имате право на достъп до данните, както и възможност да внасяте поправки в тях; освен това във всеки момент можете да подадете възражение до Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните се съхраняват за периода от време, необходим за постигането на целта, с оглед на която те събрани.