Boka ett gruppbesök i plenisal i Bryssel 

Boka ett gruppbesök i plenisal i Bryssel
steg 1
Gruppföreträdarens namn och adress
steg 1
Gruppföreträdarens namn och adress
Identitet
Kontakt
Adress

Obligatorisk information. Alla uppgifter och frågor är obligatoriska. Du har rätt att komma åt och korrigera dessa uppgifter och kan när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Uppgifterna lagras så länge som krävs för deras ändamål.

steg 2
Information om gruppen
steg 2
Information om gruppen
Minst 10 och högst 100 personer

Obligatorisk information. Alla uppgifter och frågor är obligatoriska. Du har rätt att komma åt och korrigera dessa uppgifter och kan när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Uppgifterna lagras så länge som krävs för deras ändamål.

steg 3
Information om besöket
steg 3
Information om besöket
(Syftet med besöket, kunskapsnivån om EU, vilka delar av parlamentets arbete som intresserar er.)

Obligatorisk information. Alla uppgifter och frågor är obligatoriska. Du har rätt att komma åt och korrigera dessa uppgifter och kan när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Uppgifterna lagras så länge som krävs för deras ändamål.

steg 4
Datum och tid för besöket
steg 4
Datum och tid för besöket

Obligatorisk information. Alla uppgifter och frågor är obligatoriska. Du har rätt att komma åt och korrigera dessa uppgifter och kan när som helst vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Uppgifterna lagras så länge som krävs för deras ändamål.