Κάντε κράτηση για ομαδική επίσκεψη στο Ημικύκλιο στις Βρυξέλλες 

Κάντε κράτηση για ομαδική επίσκεψη στο Ημικύκλιο στις Βρυξέλλες
Στάδιο 1
Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου της ομάδας
Στάδιο 1
Όνομα και διεύθυνση του εκπροσώπου της ομάδας
Ταυτότητα
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση

Υποχρεωτικές πληροφορίες. Καταχωρίστε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και διόρθωσής τους, ενώ επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παραπέμψετε το ζήτημα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.

Στάδιο 2
Πληροφορίες για το γκρουπ
Στάδιο 2
Πληροφορίες για το γκρουπ
Τουλάχιστον 10 αλλά όχι πάνω από 100 άτομα

Υποχρεωτικές πληροφορίες. Καταχωρίστε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και διόρθωσής τους, ενώ επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παραπέμψετε το ζήτημα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.

Στάδιο 3
Πληροφορίες για την επίσκεψη
Στάδιο 3
Πληροφορίες για την επίσκεψη
(σκοποί της επίσκεψης, επίπεδο γνώσης για την ΕΕ, πτυχές του έργου του Κοινοβουλίου που σας ενδιαφέρουν)

Υποχρεωτικές πληροφορίες. Καταχωρίστε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και διόρθωσής τους, ενώ επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παραπέμψετε το ζήτημα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.

Στάδιο 4
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
Στάδιο 4
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης

Υποχρεωτικές πληροφορίες. Καταχωρίστε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και διόρθωσής τους, ενώ επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να παραπέμψετε το ζήτημα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται κατά το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.