Изживяването Европа 

Изживяването Европа

Други места

Центровете „Europa Experience“ са мултимедийни пространства на различни места в Европа с интерактивни инструменти, които Ви предлагат пряк и вълнуващ поглед върху начина, по който работим заедно на европейско равнище за справяне с днешните най-важни предизвикателства.

Изживяването Европа

Други места

Центровете „Europa Experience“ на различни места в Европейския съюз Ви дават възможност да проучите как европейците работят заедно, за да се справят с най-важните предизвикателства. Използвайте най-съвременни мултимедийни инструменти, за да разберете как работи Европейският съюз, как това влияе върху ежедневието Ви и как Вие можете да допринесете за промяна.

Всички посещения на центровете „Europa Experience“ са безплатни и са достъпни на всички 24 официални езика на Европейския съюз. Вижте какво Ви очаква в центровете „Изживяването Европа“.

Изтеглете брошурата „Изживяването Европа“.

 

Какво можете да видите в центровете „Europa Experience“?

Единство в многообразието

       

Намерете къде сте на картата на Европа и открийте какво сме постигнали до момента и предизвикателствата, пред които сме изправени заедно.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Копенхаген
 • Талин
 • Любляна

360-градусова кинопанорама

       

Седнете и се отправете на пътешествие из Европа и нейните институции, за да видите как заедно можем по-добре да се справим с предизвикателствата пред Европа и да моделираме общото си бъдеще.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Талин

Членовете на ЕП и членовете на Комисията

       

Опознайте своите представители в Европейския парламент и членовете на Европейската комисия.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Копенхаген
 • Хелзинки
 • Талин
 • Любляна

Фотокабина

       

Направете си селфи, изпратете си го по електронната поща или го споделете с посетители в други центрове „Europa Experience“ на територията на Европейския съюз.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Копенхаген
 • Хелзинки
 • Талин
 • Любляна

Институционалният триъгълник

       

Научете как трите основни институции на Европейския съюз работят заедно и как Вие можете да изразите мнението си в процеса на вземане на решения.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Талин
 • Любляна

Ролева игра

       

В тази игра за ученици над 14 години влезте в ролята на член на Европейския парламент и научете как се изготвят законите на Европейския съюз. Резервирайте чрез интернет страниците на центровете „Europa Experience“.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Талин

Европа в ежедневието

       

Гледайте личните истории на различни европейски граждани и научете как Европейският съюз влияе върху ежедневието им.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Копенхаген
 • Хелзинки
 • Талин
 • Любляна

Европейският съюз в реално време

       

Следете новините на живо и социалните медии по актуални въпроси, по които понастоящем работят членовете на ЕП и членовете на Европейската комисия.

Достъпен в:

 • Хелзинки
 • Талин

Отговори на Вашите въпроси

       

В презентация и обсъждане за групи (за лица на възраст над 20 години) ще получите отговори на своите въпроси и вниманието Ви ще бъде насочено към Европейския съюз, неговите институции и текущи въпроси. Резервирайте чрез интернет страниците на центровете „Europa Experience“.

Достъпен в:

 • Берлин
 • Копенхаген
 • Хелзинки
 • Талин
 • Любляна