Парламентариум „Симон Вейл“ 

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент

Благодарение на своя динамичен и интерактивен подход Парламентариумът предлага възможност посетителите да се потопят в атмосферата на Европейския парламент и да се запознаят с неговата дейност и с неговото въздействие върху живота на гражданите.

Размер на групата Минимум 1 – максимум 100 лица
Налични по време на дейността езици 24

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент
1-100
24

Парламентариумът представя нагледно процеса на изготвяне на европейското законодателство и обяснява какво правят членовете на Европейския парламент, за да отговорят на днешните предизвикателства. Посетителите могат също така да научат повече за всеки един от членовете на Европейския парламент, както и да се свържат с тях. Предлагат се посещения на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

 

Работно време

Понеделник − Петък Събота
13:00 − 17:00 ч. 09:30 − 12:00 ч. и 13:00 − 17:00 ч.
Понеделник − Петък
13:00 − 17:00 ч.
Събота
09:30 − 12:00 ч. и 13:00 − 17:00 ч.

Последно излизане преди 18.00 ч.

Моля, обърнете внимание, че Европейският парламент е затворен в неделя, в неработни дни и на официални празници. вж. графика вдясно.

През 2022 г.: 14-18.04 / 09.05 / 14.05 / 26.05 / 01.06 / 14.07 / 15.08 / 31.10-2.11 / 23.12-02.01.23.

Коя е Симон Вейл?

Парламентариумът в Страсбург носи името на Симон Вейл в памет на първия председател на избрания Европейски парламент. Тя е и първата жена, заела тази длъжност. Симон Вейл е преживяла Холокоста и поради това мандатът ѝ като председател от 1979 г. до 1982 г. е дълбоко символичен и демонстрира силата на помирението в Европа. Борбата за равенство между половете и за защита на правата на човека е една от движещите сили в живота на Симон Вейл, която насочва своите усилия срещу несправедливостите, които е изпитала лично.

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал непрекъснато да подобрява достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или друг член на Вашата група имате/има нужда от специално съдействие, моля, уведомете ни предварително.

Индивидуални посетители

Групи

Сигурност

Европейският парламент отдава приоритет на безопасността на посещенията, като спазва мерките за сигурност и обществено здраве. Посетителите се приканват да прочетат и вземат под внимание следната информация, за да се гарантира безопасно посещение за всички:

  • За да получите достъп до сградите на Европейския парламент, е необходимо да представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).
  • Всички посетители и техните чанти са подложени на проверка за сигурност, подобна на проверките на летищата. Огнестрелните оръжия, експлозивните или запалителните вещества, лютивите спрейове, острите предмети и други предмети, които биха могли да се възприемат като оръжия, са забранени. В съответствие с френското национално законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
  • Заснемането на снимки и видео се допуска в зоната за посетители, но е забранено в обезопасената зона и в пленарната зала по време на пленарните заседания.
  • Носенето на маска не е задължително. Разбира се, на посетителите се разрешава да носят маска, ако желаят.
  • Гел за дезинфекция на ръцете е наличен на входа и навсякъде по целия маршрут на посещението. Посетителите се насърчават да го използват. 
  • Цялото оборудване и всички материали (като мултимедийни пътеводители, слушалки за многократна употреба и интерактивни изложбени елементи), както и обществените санитарни съоръжения и други чувствителни зони (дръжки и врати) се почистват редовно.
  • Качеството на въздуха се наблюдава непрекъснато, за да се осигури подходяща вентилация.
  • Ако имате симптоми, моля, останете у дома и отложете посещението си.  Ще се радваме да Ви посрещнем отново, когато се чувствате по-добре.

За повече информация относно мерките за здравна профилактика във Франция посетете www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Най-нова актуализирана информация: 09/2022
 

Map
 

Европейски парламент

Сграда на Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Контакт

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Решения за незрящи хора
Кафене
Решения за хора, лишени от слух
Ресторант
Двигателни увреждания
Wi-fi

Практическа информация