Парламентариум „Симон Вейл“ 

Парламентариум „Симон Вейл“  

Страсбург
Европейски парламент

Благодарение на своя динамичен и интерактивен подход Парламентариумът предлага възможност посетителите да се потопят в атмосферата на Европейския парламент и да се запознаят с неговата дейност и с неговото въздействие върху живота на гражданите.

1-100
24

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент

Парламентариумът представя нагледно процеса на изготвяне на европейското законодателство и обяснява какво правят членовете на Европейския парламент, за да отговорят на днешните предизвикателства. Посетителите могат също така да научат повече за всеки един от членовете на Европейския парламент, както и да се свържат с тях. Предлагат се посещения на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

 

Работно време

Понеделник − Събота
09:30 − 12:00 ч. и 13:00 − 18:00 ч.
Понеделник − Събота
09:30 − 12:00 ч. и 13:00 − 18:00 ч.

Последното влизане е в 17:00 ч.
 

Моля, обърнете внимание, че Европейският парламент е затворен в неделя, в неработни дни и на официални празници. вж. графика вдясно.

През 2021 г.: 14/07, 08/10 – 09/10, 01/11 – 02/11, 23/12 – 01/01/22.

Коя е Симон Вейл?

Парламентариумът в Страсбург носи името на Симон Вейл в памет на първия председател на избрания Европейски парламент. Тя е и първата жена, заела тази длъжност. Симон Вейл е преживяла Холокоста и поради това мандатът ѝ като председател от 1979 г. до 1982 г. е дълбоко символичен и демонстрира силата на помирението в Европа. Борбата за равенство между половете и за защита на правата на човека е една от движещите сили в живота на Симон Вейл, която насочва своите усилия срещу несправедливостите, които е изпитала лично.

Мерки във връзка с Covid19

Моля, прочетете следните мерки, за да бъде безопасно Вашето посещение:

  • За посещение нямате нужда от резервация.
  • Посещенията са само с мултимедийни пътеводители на 24 езика.
  • Разрешава се посещение на не повече от 6 души заедно.
  • Трябва да си носите собствена лична предпазна хирургична маска за лице.
  • Температурата Ви ще бъде проверена на входа и няма да бъдете допуснати за посещение, ако температурата Ви е над 37,7°C.
  • Всички посещения се извършват по определен маршрут, но някои части от маршрута може да са недостъпни за посетители.
  • Трябва да спазвате разстояние от 1,5 m от останалите посетители.
  • Времетраенето на посещенията е ограничено до 45 минути.

Сигурност

За да получите достъп до сградите на Европейския парламент, е необходимо да представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Всички посетители и техните чанти са подложени на проверка за сигурност, подобна на проверките на летищата. Огнестрелните оръжия, експлозивните или запалителните вещества, лютивите спрейове, острите предмети и други предмети, които биха могли да се възприемат като оръжия, са забранени. В съответствие с френското национално законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.

Заснемането на снимки и видео се допуска в зоната за посетители, но е забранено в обезопасената зона и в пленарната зала по време на пленарните заседания.

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал непрекъснато да подобрява достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или друг член на Вашата група имате/има нужда от специално съдействие, моля, уведомете ни предварително.

Индивидуални посетители

Групи

Европейски парламент

Сграда на Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Решения за незрящи хора
Кафене
Решения за хора, лишени от слух
Ресторант
Двигателни увреждания
Wi-fi

Практическа информация