Парламентариум „Симон Вейл“ 

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент

Благодарение на своя динамичен и интерактивен подход Парламентариумът предлага възможност посетителите да се потопят в атмосферата на Европейския парламент и да се запознаят с неговата дейност и с неговото въздействие върху живота на гражданите.

Всички възрасти години
Размер на групата Минимум 1 – максимум 100 лица
Налични по време на дейността езици 24

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент
Всички възрасти години
1-100
24

2nd JUNE : ADDITIONAL OPENING of the European Parliament in Strasbourg


One week before the European elections, the European Parliament in Strasbourg will exceptionally open its doors on Sunday June 2 from 09:30-12:00 and 13:00 – 18:00 (last entry at 17:00).


Following a change in the agenda of Xavier Lacaille and Noé Debré, main actor and screenwriter of the Parliament series, the proposed program for June 2 is entirely cancelled (meeting with the artists and guided tours of the exhibitions).


We thank you for your understanding and hope to see many of you there!

Парламентариумът представя нагледно процеса на изготвяне на европейското законодателство и обяснява какво правят членовете на Европейския парламент, за да отговорят на днешните предизвикателства. Посетителите могат също така да научат повече за всеки един от членовете на Европейския парламент, както и да се свържат с тях. Предлагат се посещения на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

 

Работно време

Извън пленарно заседание понеделник - петък събота
09:00−18:00 ч 09:30 − 12:00 ч ; 13:00 − 18:00 ч
Извън пленарно заседание
понеделник - петък
09:00−18:00 ч
събота
09:30 − 12:00 ч ; 13:00 − 18:00 ч

Последна възможност за влизане: 17:00.

 

По време на пленарно заседание понеделник вторник, сряда
09:30 - 12:00*; 17:00 - 18:00 09:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
По време на пленарно заседание
понеделник
09:30 - 12:00*; 17:00 - 18:00
вторник, сряда
09:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
четвъртък петък*
09:00 - 12.00 09:00 - 18:00
четвъртък
09:00 - 12.00
петък*
09:00 - 18:00

* В понеделник сутрин (9:30− 12:00 ч.) и петък (9:00− 18:00 ч.) по време на пленарните седмици са възможни индивидуални посещения с мултимедиен пътеводител без предварителна резервация. В тези часове обаче не се провеждат разисквания в пленарната зала.

Моля, имайте предвид, че Европейският парламент е затворен в неделя и в следните дни -

2024 г.: 01-05/01, 20/02, 29/03, 1/04, 26/04, 01/05, 9/05, 20/05, 15/08, 01/11, 23/12-05/01/2025 г.

Коя е Симон Вейл?

Парламентариумът в Страсбург носи името на Симон Вейл в памет на първия председател на избрания Европейски парламент. Тя е и първата жена, заела тази длъжност. Симон Вейл е преживяла Холокоста и поради това мандатът ѝ като председател от 1979 г. до 1982 г. е дълбоко символичен и демонстрира силата на помирението в Европа. Борбата за равенство между половете и за защита на правата на човека е една от движещите сили в живота на Симон Вейл, която насочва своите усилия срещу несправедливостите, които е изпитала лично.

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал непрекъснато да подобрява достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или друг член на Вашата група имате/има нужда от специално съдействие, моля, уведомете ни предварително.

Индивидуални посетители

Групи

Сигурност

Сигурността и безопасността са приоритети за Европейския парламент. Поради това във и около нашите сгради са въведени редица мерки за сигурност. За да се гарантира безопасно посещение за всички, Ви приканваме да прочетете и да спазвате следните мерки: 

 • За достъп до сградите на Европейския парламент е необходим валиден документ за самоличност (национална лична карта или паспорт). Ако сте се регистрирали предварително и сте предоставили данните от документа си за самоличност, в деня на посещението си трябва да представите същия документ за самоличност на Парламента. 
 • Всички посетители и чанти преминават през проверка за сигурност при влизане, както е на летищата. Забранено е носенето на огнестрелни оръжия, експлозивни или запалителни вещества, лютиви спрейове, остри предмети и други предмети, които биха могли да се считат за оръжия. В съответствие с националното законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
 • В сградите не се допускат колички, куфари или друг обемен багаж.
 • Животни се допускат в сградите само като обучени водачи за лица с увредено зрение или за подпомагане на лица с намалена подвижност.
 •  Ако е издаден пропуск за достъп, посетителите трябва да го носят на видимо място, докато са в сградите на Парламента. 
 • Фотографирането и филмирането се допускат в зоната за посетители, но са забранени в зоната за сигурност и в галерията на пленарната зала по време на пленарните сесии, както и в ресторантите и кафенетата. За повече информация, моля, направете справка с Правилника относно записите в помещенията на Европейския парламент.
 • Ако се включи пожарната аларма, моля, напуснете сградата незабавно, без да тичате и следвайте инструкциите, дадени от охраната и доброволците по евакуация.
 • При извънредни ситуации, свързани с безопасността, обадете се на номер 85112 от всеки вътрешен телефон. 
 • Някои части от сградата се намират под видеонаблюдение в съответствие с политиката на Европейския парламент за защита чрез видеонаблюдение.
 • Носенето на маска не е задължително. Посетителите могат да носят такава, ако желаят.
 • Ако не се чувствате добре, моля, останете у дома и отложете посещението си. Ще се радваме да Ви посрещнем, когато се почувствате добре. 
   

Най-нова актуализирана информация: 11/2023

Map

Европейски парламент

Сграда на Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Контакт

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Двигателни увреждания

Практическа информация