Парламентариум „Симон Вейл“ 

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент

Благодарение на своя динамичен и интерактивен подход Парламентариумът предлага възможност посетителите да се потопят в атмосферата на Европейския парламент и да се запознаят с неговата дейност и с неговото въздействие върху живота на гражданите.

години
Размер на групата Минимум 1 – максимум 100 лица
Налични по време на дейността езици 24

Парламентариум „Симон Вейл“

Страсбург
Европейски парламент
1-100
24

European Parliament Strasbourg: Closed from 24 December to 5 January.

Парламентариумът представя нагледно процеса на изготвяне на европейското законодателство и обяснява какво правят членовете на Европейския парламент, за да отговорят на днешните предизвикателства. Посетителите могат също така да научат повече за всеки един от членовете на Европейския парламент, както и да се свържат с тях. Предлагат се посещения на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

 

Работно време

Извън пленарно заседание понеделник - петък събота
09:00−18:00 ч 09:30 − 12:00 ч ; 13:00 − 18:00 ч
Извън пленарно заседание
понеделник - петък
09:00−18:00 ч
събота
09:30 − 12:00 ч ; 13:00 − 18:00 ч

Последна възможност за влизане: 17:00.

 

По време на пленарно заседание понеделник вторник, сряда
09:30 - 12:00*; 17:00 - 18:00 09:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
По време на пленарно заседание
понеделник
09:30 - 12:00*; 17:00 - 18:00
вторник, сряда
09:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
четвъртък петък*
09:00 - 12.00 09:00 - 18:00
четвъртък
09:00 - 12.00
петък*
09:00 - 18:00

* В понеделник сутрин (9:30− 12:00 ч.) и петък (9:00− 18:00 ч.) по време на пленарните седмици са възможни индивидуални посещения с мултимедиен пътеводител без предварителна резервация. В тези часове обаче не се провеждат разисквания в пленарната зала.

Моля, имайте предвид, че Европейският парламент е затворен в неделя и в следните дни - 2023 г.:

01-02/01, 06-10/04, 01/05, 12/05, 18-19/05, 29/05, 08-10/06, 14-15/08, 01-02/11, 25/12-05/01/2024.

Коя е Симон Вейл?

Парламентариумът в Страсбург носи името на Симон Вейл в памет на първия председател на избрания Европейски парламент. Тя е и първата жена, заела тази длъжност. Симон Вейл е преживяла Холокоста и поради това мандатът ѝ като председател от 1979 г. до 1982 г. е дълбоко символичен и демонстрира силата на помирението в Европа. Борбата за равенство между половете и за защита на правата на човека е една от движещите сили в живота на Симон Вейл, която насочва своите усилия срещу несправедливостите, които е изпитала лично.

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал непрекъснато да подобрява достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или друг член на Вашата група имате/има нужда от специално съдействие, моля, уведомете ни предварително.

Индивидуални посетители

Групи

Сигурност

Сигурността и безопасността са приоритети за Европейския парламент. Поради това във и около нашите сгради са въведени редица мерки за сигурност. За да се гарантира безопасно посещение за всички, Ви приканваме да прочетете и да спазвате следните мерки: 

 • За достъп до сградите на Европейския парламент е необходим валиден документ за самоличност (национална лична карта или паспорт). Ако сте се регистрирали предварително и сте предоставили данните от документа си за самоличност, в деня на посещението си трябва да представите същия документ за самоличност на Парламента. 
 • Всички посетители и чанти преминават през проверка за сигурност при влизане, както е на летищата. Забранено е носенето на огнестрелни оръжия, експлозивни или запалителни вещества, лютиви спрейове, остри предмети и други предмети, които биха могли да се считат за оръжия. В съответствие с националното законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
 • В сградите не се допускат колички, куфари или друг обемен багаж.
 • Животни се допускат в сградите само като обучени водачи за лица с увредено зрение или за подпомагане на лица с намалена подвижност.
 •  Ако е издаден пропуск за достъп, посетителите трябва да го носят на видимо място, докато са в сградите на Парламента. 
 • Фотографирането и филмирането се допускат в зоната за посетители, но са забранени в зоната за сигурност и в галерията на пленарната зала по време на пленарните сесии, както и в ресторантите и кафенетата. За повече информация, моля, направете справка с Правилника относно записите в помещенията на Европейския парламент.
 • Ако се включи пожарната аларма, моля, напуснете сградата незабавно, без да тичате и следвайте инструкциите, дадени от охраната и доброволците по евакуация.
 • При извънредни ситуации, свързани с безопасността, обадете се на номер 85112 от всеки вътрешен телефон. 
 • Някои части от сградата се намират под видеонаблюдение в съответствие с политиката на Европейския парламент за защита чрез видеонаблюдение.
 • Носенето на маска не е задължително. Посетителите могат да носят такава, ако желаят.
 • Ако не се чувствате добре, моля, останете у дома и отложете посещението си. Ще се радваме да Ви посрещнем, когато се почувствате добре. 
   

Най-нова актуализирана информация: 11/2023

Map

Европейски парламент

Сграда на Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Контакт

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Решения за незрящи хора
Кафене
Решения за хора, лишени от слух
Ресторант
Двигателни увреждания
Wi-fi

Практическа информация