Parlamentarium Simone Veilové 

Parlamentarium Simone Veilové

Štrasburk
Evropský Parlament

Dynamická a interaktivní expozice Parlamentaria vás doslova vtáhne do činnosti Evropského parlamentu a přiblíží vám, jak důležitý je pro náš život.

Velikost skupiny Nejméně 1 a nejvýše 100 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity 24

Parlamentarium Simone Veilové

Štrasburk
Evropský Parlament
1-100
24

Dozvíte se v něm, jak vznikají právní předpisy pro celou Evropu, a zjistíte, co dělají poslanci Evropského parlamentu pro řešení problémů současnosti. Návštěvníci se rovněž mohou dozvědět řadu informací o jednotlivých poslancích a kontaktovat je. Návštěvy jsou dostupné ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie.

Otevírací doba

Pondělí − Pátek Sobota
13:00−17:00 09:30−12:00 a 13:00−17:00
Pondělí − Pátek
13:00−17:00
Sobota
09:30−12:00 a 13:00−17:00

Poslední odchod před 18.00.

 

V neděli, ve dnech pracovního volna a ve dnech státních svátků je Evropský parlament uzavřen.

V roce 2022: 14-18.04 / 09.05 / 14.05 / 26.05 / 01.06 / 14.07 / 15.08 / 31.10-2.11 / 23.12-02.01.23.

Kdo byla Simone Veilová?

Parlamentarium ve Štrasburku je pojmenováno po Simone Veilové, která předsedala Evropskému parlamentu po prvních evropských volbách a byla první ženou zastávající tuto funkci. Simone Veilová přežila Holocaust, čímž získalo období jejího působení ve funkci předsedkyně Evropského parlamentu (1979–1982) hluboce symbolický význam jako důkaz o síle evropského usmíření. Svůj život zasvětila mimo jiné boji za rovnost žen a mužů a lidská práva a boji proti bezpráví, které zažila na vlastní kůži.

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Individuální návštěvy

Skupiny

Bezpečnost

Evropský parlament dodržuje opatření týkající se bezpečnosti a veřejného zdraví, aby ochránil bezpečnost návštěvníků. Aby návštěva byla pro všechny příjemnou zkušeností, vyzýváme návštěvníky, aby si přečetli a vzali na vědomí následující informace:

  • Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s francouzskými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
  • Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.
  • Roušky nejsou povinné. Návštěvníci je však samozřejmě nosit mohou.
  • U vstupu a na trase prohlídky je k dispozici dezinfekční přípravek na ruce. Návštěvníci jsou nabádáni k tomu, aby jej použili. 
  • Veškeré vybavení a materiály (například multimediální průvodce, sluchátka pro opakované použití a interaktivní prvky expozic), hygienická zařízení a další místa zvýšeného kontaktu (kliky a dveře) jsou pravidelně dezinfikována.
  • Kvalita ovzduší je neustále sledována, aby se zajistilo odpovídající větrání.
  • Jestliže máte příznaky covidu, zůstaňte prosím doma a návštěvu odložte. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe.

Více informací o opatřeních v oblasti zdravotní prevence ve Francii naleznete na adrese www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Poslední aktualizace: 09/2022
 

Map
 

Evropský Parlament

Budovy Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Štrasburk

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace