Jednací sál Evropského parlamentu 

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

Rozhodnete-li se pro návštěvu jednacího sálu, zažijete autentickou atmosféru největšího mezinárodního parlamentu na světě a zároveň se dozvíte vše potřebné o jeho úloze a pravomocích.

Délka aktivity Od do -
Velikost skupiny Nejméně 20 a nejvýše 80 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity 24

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál
60-90'
20-80
24

Jednací sál je pulzujícím srdcem evropské demokracie. Poslanci Evropského parlamentu se v něm scházejí během plenárních zasedání, aby vedli rozpravy o důležitých tématech. Jednací sál je také kulisou historicky významných hlasování, které mění náš každodenní život. 

Návštěva se může uskutečnit v jakémkoli z 24 úředních jazyků EU. Návštěvy jsou bezplatné. Skupinové návštěvy je třeba předem rezervovat. Přistup do jednacího sálu je zcela bezbariérový.

Individuální návštěvy

Jednotlivci si mohou prohlédnout jednací sál za pomoci multimediálního průvodce, zúčastnit se individualizované prezentace o činnosti EP nebo sledovat průběh plenárního zasedání. Návštěvy jsou organizovány pro jednotlivce, rodiny a menší skupiny do 9 osob. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny dospělou osobou. 

Během návštěvy jednacího sálu budete mít rovněž možnost navštívit ‘Uměleckou výstavu - Jednotni v rozmanitosti’, která je součástí umělecké sbírky Evropského parlamentu obsahující díla ze všech členských států.  Více informací o umělecké sbírce naleznete v následujícím odkazu..

 

Multimediální průvodce 

Prohlédněte si jednací sál vlastním tempem s multimediálním průvodcem a poznejte jak Evropský parlament funguje. Prohlídky s multimediálním průvodcem jsou dostupné ve všech 24 úředních jazycích EU a trvají přibližně 60 minut. Prohlídky s multimediálním průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediálního průvodce si můžete stáhnout ještě před samotnou návštěvou. Aplikace „Návštěva EP“ je dostupná na Apple Store a na Google Play.

 

Diskuse v jednacím sále

Položte dotaz jednomu z našich přednášejících během diskuse o činnosti a úloze Evropského parlamentu. Výklad trvá až 60 minut a může se konat v angličtině nebo francouzštině, případně i v dalších jazycích v závislosti na jejich dostupnosti. 

 

Sledujte plenární zasedání

Během plenárního zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst, ze kterých mohou po dobu 30 minut sledovat jeho průběh. Vstup je omezen aktuálním počtem volných míst. Níže naleznete návštěvní časy pro termíny plenárních zasedání v Bruselu.

Návštěvní doba

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích. 
V roce 2023 jsou státní svátky v tyto termíny: 02/01, 06-07/04, 10/04, 01/05, 18-19/05, 29/05, 21/07, 14-15/08, 01-02/11, 25-29/12, 02/01/2024.

Multimediální průvodce¹⁺² Pondělí − Čtvrtek Pátek
9:00−17:00 9:00−13:00
Multimediální průvodce¹⁺²
Pondělí − Čtvrtek
9:00−17:00
Pátek
9:00−13:00
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
  1. Poslední vstup je 30 minut před zavírací hodinou.

Skupiny

Návštěvu jednacího sálu lze uspořádat pro skupiny 20 až 80 osob a je třeba ji rezervovat 2 měsíce předem. Návštěvu lze uskutečnit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek volných místností a přednášejících.

Skupinové návštěvy trvají 1–2 hodiny a jejich součástí je individualizovaný výklad příslušného pracovníka o úloze a pravomocích Evropského parlamentu, následuje prostor pro zodpovězení dotazů a poté návštěva galerie jednacího sálu. Mohou se konat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, od pondělí do pátku. V závislosti na pracovním kalendáři Evropského parlamentu mohou skupiny z této galerie sledovat po dobu jedné hodiny plenární zasedání.

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích.

Vedoucí skupin mohou skupinovou návštěvu rezervovat vyplněním internetového formuláře.
 

 

Kombinované prohlídky více objektů

Při vyplňování rezervačního formuláře nezapomeňte uvést, zda máte zájem spojit svou prohlídku jednacího sálu s návštěvou Parlamentaria nebo Domu evropských dějin. Včasné upozornění přispěje k hladkému průběhu prohlídky.

Zařízení 

Skupiny mohou po předchozí rezervaci využít jídelnu v budově Paul-Henri Spaak | restauration-reservation-compass-bruxelles@ext.europarl.europa.eu.

Návštěvníci se zdravotním omezením

Zařízení pro návštěvy jednacího sálu jsou plně přístupné návštěvníkům se sníženou pohyblivostí, včetně vozíčkářů. Naši pracovníci vám budou za tímto účelem k dispozici.

Během návštěvy budou naši pracovníci rádi spolupracovat s tlumočníky ve znakovém jazyce. Je nicméně na vedoucím skupiny aby takovou službu obstaral.

Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Bezpečnost

Evropský parlament dodržuje opatření týkající se bezpečnosti a veřejného zdraví, aby ochránil bezpečnost návštěvníků. Aby návštěva byla pro všechny příjemnou zkušeností, vyzýváme návštěvníky, aby si přečetli a vzali na vědomí následující informace:

  • Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
  • Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.
  • Roušky nejsou povinné. Návštěvníci je však samozřejmě nosit mohou.
  • U vstupu a na trase prohlídky je k dispozici dezinfekční přípravek na ruce. Návštěvníci jsou nabádáni k tomu, aby jej použili. 
  • Veškeré vybavení a materiály (například multimediální průvodce, sluchátka pro opakované použití a interaktivní prvky expozic), hygienická zařízení a další místa zvýšeného kontaktu (kliky a dveře) jsou pravidelně dezinfikována.
  • Kvalita ovzduší je neustále sledována, aby se zajistilo odpovídající větrání.
  • Jestliže máte příznaky covidu, zůstaňte prosím doma a návštěvu odložte. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe.

Více informací o opatřeních v oblasti zdravotní prevence Belgii naleznete na adrese www.info-coronavirus.be/.

Poslední aktualizace: 09/2022
 

Map
 

Jednací sál

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Úschovna zavazadel
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace