Jednací sál Evropského parlamentu 

Jednací sál Evropského parlamentu  

Brusel
Jednací sál

Rozhodnete-li se pro návštěvu jednacího sálu, zažijete autentickou atmosféru největšího mezinárodního parlamentu na světě a zároveň se dozvíte vše potřebné o jeho úloze a pravomocích.

30-90'
10-100
24

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

Jednací sál je pulzujícím srdcem evropské demokracie. Poslanci Evropského parlamentu se v něm scházejí během plenárních zasedání, aby vedli rozpravy o důležitých tématech. Jednací sál je také kulisou historicky významných hlasování, které mění náš každodenní život. 

Návštěva se může uskutečnit v jakémkoli z 24 úředních jazyků EU. Návštěvy jsou bezplatné. Skupinové i individuální návštěvy je třeba předem rezervovat. Přistup do jednacího sálu je zcela bezbariérový.

Individuální návštěvy

Jednotlivci si mohou prohlédnout jednací sál za pomoci multimediálního průvodce, zúčastnit se individualizované prezentace o činnosti EP nebo sledovat průběh plenárního zasedání. Návštěvy jsou organizovány pro jednotlivce, rodiny a menší skupiny do 9 osob. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny dospělou osobou. 

Během návštěvy jednacího sálu budete mít rovněž možnost navštívit ‘Uměleckou výstavu - Jednotni v rozmanitosti’, která je součástí umělecké sbírky Evropského parlamentu obsahující díla ze všech členských států.  Více informací o umělecké sbírce naleznete v následujícím odkazu..

 

Multimediální průvodce 

Prohlédněte si jednací sál vlastním tempem s multimediálním průvodcem a poznejte jak Evropský parlament funguje. Prohlídky s multimediálním průvodcem jsou dostupné ve všech 24 úředních jazycích EU a trvají přibližně 60 minut. Prohlídky s multimediálním průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediálního průvodce si můžete stáhnout ještě před samotnou návštěvou. Aplikace „Návštěva EP“ je dostupná na Apple Store a na Google Play.

 

Diskuse v jednacím sále

Položte dotaz jednomu z našich přednášejících během diskuse o činnosti a úloze Evropského parlamentu. Výklad trvá až 60 minut a může se konat v angličtině nebo francouzštině, případně i v dalších jazycích v závislosti na jejich dostupnosti. 

 

Sledujte plenární zasedání (návštěvy během plenárních zasedání jsou momentálně pozastaveny vhledem k pandemii Covid-19)

Během plenárního zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst, ze kterých mohou po dobu jedné hodiny sledovat jeho průběh. Vstup je omezen aktuálním počtem volných míst. Níže naleznete návštěvní časy pro termíny plenárních zasedání v Bruselu.

Návštěvní doba

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích. 
V roce 2021 jsou státní svátky v tyto termíny: 21/07, 01/11 – 02/11, 23/12 –  31/12. Prohlídky průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediální průvodce¹⁺² Pondělí − Čtvrtek Pátek
9:00−17:00 9:00−13:00
Multimediální průvodce¹⁺²
 
Pondělí − Čtvrtek
9:00−17:00
Pátek
9:00−13:00
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
 
 
 
 
 
Pondělí Středa Pátek
11:00 a 15:00 15:00 11:00
Pondělí
11:00 a 15:00
Středa
15:00
Pátek
11:00
  1. Covid-19: upravená návštěvní doba. Poslední vstup je 30 minut před zavírací hodinou.
  2. Vzhledem ke Covidu-19, návštěvy jednacího sálu se nemohou konat během plenárního zasedání. Návštěvnické prostory jsou uzavřeny během plenárního zasedání v Bruselu ve dnech: 23-24. června 2021

Skupiny (momentálně pozastaveny vzhledem k pandemii Covid-19)

Skupinové návštěvy přímo na místě jsou pozastaveny, nicméně nabízíme náhradní online aktivity:

 

Fyzické návštěvy

Návštěvu jednacího sálu lze uspořádat pro skupiny 10 až 100 osob a je třeba ji rezervovat 2–3 měsíce předem. Návštěvu lze uskutečnit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek volných místností a přednášejících.

Skupinové návštěvy trvají 1–2 hodiny a jejich součástí je individualizovaný výklad příslušného pracovníka o úloze a pravomocích Evropského parlamentu, následuje prostor pro zodpovězení dotazů a poté návštěva galerie jednacího sálu. Mohou se konat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, od pondělí do pátku. V závislosti na pracovním kalendáři Evropského parlamentu mohou skupiny z této galerie sledovat po dobu jedné hodiny plenární zasedání.

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích.

Vedoucí skupin mohou skupinovou návštěvu rezervovat vyplněním internetového formuláře.
 

 

Kombinované prohlídky více objektů

Při vyplňování rezervačního formuláře nezapomeňte uvést, zda máte zájem spojit svou prohlídku jednacího sálu s návštěvou Parlamentaria nebo Domu evropských dějin. Včasné upozornění přispěje k hladkému průběhu prohlídky

Opatření související s Covid-19

Přečtěte si prosím následující informace. V zájmu svého bezpečí prosím dodržujte následující požadavky:

  • Rezervujte si prosím vaši návštěvu online. Pokud nemáte rezervaci, budete vpuštěni pouze pokud bude uvnitř dostatek místa.
  • Přineste si prosím vlastní chirurgickou masku.
  • U vstupu vám bude změřena teplota a pokud bude vyšší než 37.7°C, nebudete moci být vpuštěni.
  • Všichni jednotliví návštěvníci v průběhu návštěvy postupují po vyznačené trase.
  • Návštěvníci musí udržovat odstup alespoň 1,5 m.

Bezpečnost

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s belgickými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.

Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně a během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.
 

Návštěvníci se zdravotním omezením

Zařízení pro návštěvy jednacího sálu jsou plně přístupné návštěvníkům se sníženou pohyblivostí, včetně vozíčkářů. Naši pracovníci vám budou za tímto účelem k dispozici.

Během návštěvy budou naši pracovníci rádi spolupracovat s tlumočníky ve znakovém jazyce. Je nicméně na vedoucím skupiny aby takovou službu obstaral.

Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Zařízení (uzavřena z důvodů pandemie Covid-19)

Skupiny mohou po předchozí rezervaci využít jídelnu v budově Paul-Henri Spaak.

Jednací sál

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Úschovna zavazadel
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace

Pokračujte v návštěvě

Parlamentarium

Brusel
Parlamentarium
60'
6
24

Stanice Evropa

Brusel
Stanice Evropa
15'
1
24

Online Evropské semináře mladých

Další místa
16
26
let
120'
10-40
EN, FR, DE

Online EP diskuse

Další místa
60'
10-300
24