Jednací sál Evropského parlamentu 

Jednací sál Evropského parlamentu  

Brusel
Jednací sál

Rozhodnete-li se pro návštěvu jednacího sálu, zažijete autentickou atmosféru největšího mezinárodního parlamentu na světě a zároveň se dozvíte vše potřebné o jeho úloze a pravomocích.

30-90'
10-100
24

Jednací sál Evropského parlamentu

Brusel
Jednací sál

Jednací sál je pulzujícím srdcem evropské demokracie. Poslanci Evropského parlamentu se v něm scházejí během plenárních zasedání, aby vedli rozpravy o důležitých tématech. Jednací sál je také kulisou historicky významných hlasování, které mění náš každodenní život. 

Návštěva se může uskutečnit v jakémkoli z 24 úředních jazyků EU. Návštěvy jsou bezplatné. Skupinové návštěvy je třeba předem rezervovat. Přistup do jednacího sálu je zcela bezbariérový.

Individuální návštěvy

Jednotlivci si mohou prohlédnout jednací sál za pomoci multimediálního průvodce, zúčastnit se individualizované prezentace o činnosti EP nebo sledovat průběh plenárního zasedání. Návštěvy jsou organizovány pro jednotlivce, rodiny a menší skupiny do 9 osob. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny dospělou osobou. 

Během návštěvy jednacího sálu budete mít rovněž možnost navštívit ‘Uměleckou výstavu - Jednotni v rozmanitosti’, která je součástí umělecké sbírky Evropského parlamentu obsahující díla ze všech členských států.  Více informací o umělecké sbírce naleznete v následujícím odkazu..

 

Multimediální průvodce 

Prohlédněte si jednací sál vlastním tempem s multimediálním průvodcem a poznejte jak Evropský parlament funguje. Prohlídky s multimediálním průvodcem jsou dostupné ve všech 24 úředních jazycích EU a trvají přibližně 60 minut. Prohlídky s multimediálním průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediálního průvodce si můžete stáhnout ještě před samotnou návštěvou. Aplikace „Návštěva EP“ je dostupná na Apple Store a na Google Play.

 

Diskuse v jednacím sále

Položte dotaz jednomu z našich přednášejících během diskuse o činnosti a úloze Evropského parlamentu. Výklad trvá až 60 minut a může se konat v angličtině nebo francouzštině, případně i v dalších jazycích v závislosti na jejich dostupnosti. 

 

Sledujte plenární zasedání (návštěvy během plenárních zasedání jsou momentálně pozastaveny vhledem k pandemii Covid-19)

Během plenárního zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst, ze kterých mohou po dobu jedné hodiny sledovat jeho průběh. Vstup je omezen aktuálním počtem volných míst. Níže naleznete návštěvní časy pro termíny plenárních zasedání v Bruselu.

Návštěvní doba

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích. 
V roce 2021 jsou státní svátky v tyto termíny: 23/12 – 31/12. 2022: 14/04, 15/04, 18/04, 09/05, 26/05, 21/07. Prohlídky průvodcem nejsou možné v průběhu plenárních zasedání.

Multimediální průvodce¹⁺² Pondělí − Čtvrtek Pátek
9:00−17:00 9:00−13:00
Multimediální průvodce¹⁺²
Pondělí − Čtvrtek
9:00−17:00
Pátek
9:00−13:00
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
Diskuse v jednacím sále¹⁺²
Pondělí Středa Pátek
11:00 a 15:00 15:00 11:00
Pondělí
11:00 a 15:00
Středa
15:00
Pátek
11:00
  1. Poslední vstup je 30 minut před zavírací hodinou.
  2. Vzhledem ke Covidu-19, návštěvy jednacího sálu se nemohou konat během plenárního zasedání. Návštěvnické prostory jsou uzavřeny během plenárního zasedání v Bruselu ve dnech: 10.-11. listopadu 2021

Skupiny (momentálně pozastaveny vzhledem k pandemii Covid-19)

Skupinové návštěvy přímo na místě jsou pozastaveny, nicméně nabízíme náhradní online aktivity:

 

Fyzické návštěvy

Návštěvu jednacího sálu lze uspořádat pro skupiny 10 až 100 osob a je třeba ji rezervovat 2–3 měsíce předem. Návštěvu lze uskutečnit pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek volných místností a přednášejících.

Skupinové návštěvy trvají 1–2 hodiny a jejich součástí je individualizovaný výklad příslušného pracovníka o úloze a pravomocích Evropského parlamentu, následuje prostor pro zodpovězení dotazů a poté návštěva galerie jednacího sálu. Mohou se konat ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie, od pondělí do pátku. V závislosti na pracovním kalendáři Evropského parlamentu mohou skupiny z této galerie sledovat po dobu jedné hodiny plenární zasedání.

Prohlídky se nekonají o víkendech, v zavírací dny a o státních svátcích.

Vedoucí skupin mohou skupinovou návštěvu rezervovat vyplněním internetového formuláře.
 

 

Kombinované prohlídky více objektů

Při vyplňování rezervačního formuláře nezapomeňte uvést, zda máte zájem spojit svou prohlídku jednacího sálu s návštěvou Parlamentaria nebo Domu evropských dějin. Včasné upozornění přispěje k hladkému průběhu prohlídky

Opatření související s Covid-19

Přečtěte si prosím následující informace. V zájmu svého bezpečí prosím dodržujte následující požadavky:

  • Vezměte prosím na vědomí, že při vstupu budete vyzváni k předložení digitálního certifikátu EU COVID (od 12 let). Ten slouží jako doklad o očkování, prodělání onemocnění COVID-19 nebo o aktuálním negativním výsledku testu.
  • Rezervujte si prosím vaši návštěvu online. Pokud nemáte rezervaci, budete vpuštěni pouze pokud bude uvnitř dostatek místa.
  • Přineste si prosím vlastní chirurgickou masku.
  • U vstupu vám bude změřena teplota a pokud bude vyšší než 37.7°C, nebudete moci být vpuštěni.
  • Všichni jednotliví návštěvníci v průběhu návštěvy postupují po vyznačené trase.
  • Návštěvníci musí udržovat odstup alespoň 1,5 m.

Bezpečnost

Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s belgickými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.

Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně a během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále.
 

Návštěvníci se zdravotním omezením

Zařízení pro návštěvy jednacího sálu jsou plně přístupné návštěvníkům se sníženou pohyblivostí, včetně vozíčkářů. Naši pracovníci vám budou za tímto účelem k dispozici.

Během návštěvy budou naši pracovníci rádi spolupracovat s tlumočníky ve znakovém jazyce. Je nicméně na vedoucím skupiny aby takovou službu obstaral.

Informujte nás předem, jestliže budete vy nebo někdo z vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc.

Zařízení (uzavřena z důvodů pandemie Covid-19)

Skupiny mohou po předchozí rezervaci využít jídelnu v budově Paul-Henri Spaak.

Jednací sál

budova Paul-Henri Spaak
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Úschovna zavazadel
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace