Dům Jeana Monneta 

Dům Jeana Monneta

Další místa
Dům Jeana Monneta

Dům Jeana Monneta je místem, kde se můžete seznámit s životem a prací jednoho z architektů dnešní Evropy. Interaktivní stálá expozice vás seznámí s osobností Jeana Monneta a přiblíží vám úspěchy, kterých za svůj život dosáhl.

Věk cílového publika Všechny věkové kategorie
Délka aktivity Od do -
Velikost skupiny Nejméně 10 a nejvýše 25 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity EN, FR, DE, ES, IT

Dům Jeana Monneta

Další místa
Dům Jeana Monneta
Věk cílového publika Všechny věkové kategorie
45'-60'
10-25
EN, FR, DE, ES, IT

Domov Jeana Monneta v obci Bazoches-sur-Guyonne, prodchnutý evropskou historií, byl po desetiletí svědkem státníkovy neúnavné práce. Multimediální expozice seznamuje návštěvníky s osobností Jeana Monneta a tím, jak ovlivnil dnešní Evropu, ale ukazuje také, jaký význam mají evropské instituce pro náš život.

Dům se nachází se 45 km západně od Paříže a svou polohou představoval pro Jeana Monneta ideální útočiště před ruchem francouzského hlavního města, kde mohl rozvíjet svou vizi evropského míru a jednoty.

Vstup je zdarma a návštěva trvá asi 60 minut.

Otevírací doba

pondělí − pátek sobota – neděle
10.00 - 17.00 10.00 - 18.00
pondělí − pátek
10.00 - 17.00
sobota – neděle
10.00 - 18.00

Muzeum je zavřeno v tyto dny: 1. ledna, 24., 25. a 31. prosince.

Individuální návštěvy

Jednotliví návštěvníci a skupiny čítající méně než 6 osob nepotřebují k návštěvě muzea předchozí rezervaci. Expozici si mohou prohlédnout vlastním tempem, s využitím multimediálního průvodce, který je k dispozici ve francouzštině, angličtině a němčině.

Skupinové návštěvy

Skupiny více než 10 osob si musí multimediální průvodce i prohlídky s průvodcem zarezervovat předem.

Návštěvy s multimediálním průvodcem jsou k dispozici ve francouzštině, angličtině a němčině a je třeba je zarezervovat alespoň 2 týdny předem.

Prohlídky s výkladem jsou k dispozici ve francouzštině, angličtině, němčině, španělštině a italštině. Musí se rezervovat nejméně 4 týdny předem a lze je přizpůsobit zájmům skupiny. Je možné se zaměřit na různá témata, od historického pohledu na evropský mír až po dnešní Evropskou unii.

Pro školní skupiny lze rovněž uspořádat kreativní workshopy, které žákům a studentům blíže představí témata, jako je evropské občanství či způsob, jakým Evropa reaguje na změnu klimatu.

Chcete-li si rezervovat skupinovou návštěvu, volejte prosím:
+33 (0)1 34 86 12 43
+32 (0)2 28 41 357

Kdo byl Jean Monnet?

Jean Monnet se narodil a vyrůstal v rodině výrobců koňaku. Celý svůj život zasvětil práci, která měla výrazný mezinárodní rozměr. Vždy byl přesvědčen, že lidem se povede lépe, spojí-li své síly. Svou profesní dráhu zahájil v rodinném podniku a později se věnoval mezinárodním financím. Během obou světových válek usiloval o to, aby přesvědčil Spojence ke spolupráci.

Po roce 1945 se Monnet snažil najít trvalé řešení, které by zabránilo dalším válkám na evropské půdě. Se zřetelem na ukončení francouzsko-německé rivality vypracoval spolu s Robertem Schumanem plán, na jehož základě začaly evropské země sdílet produkci uhlí a oceli, což vedlo k vytvoření prvního Evropského společenství – Evropského společenství uhlí a oceli – a připravilo půdu pro další evropskou spolupráci.

Bezpečnost

Bezpečnost a ochrana jsou pro Evropský parlament prioritou. Proto byla v našich budovách a v jejich okolí zavedena řada bezpečnostních opatření. Aby byla návštěva pro všechny bezpečná, žádáme vás, abyste se seznámili s následujícími opatřeními a dodržovali je: 

 • Pro vstup do budov Evropského parlamentu potřebujete platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud jste se zaregistrovali předem a poskytli jste údaje o dokladu totožnosti, musíte tento doklad předložit Parlamentu v den návštěvy. 
 • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
 • V budovách nejsou povoleny vozíky, kufry ani jiná velká zavazadla.
 • Vstup do budov se zvířaty je povolen pouze tehdy, jedná-li se o cvičená vodicí zvířata pro osoby se zrakovým postižením nebo asistenční zvířata osob s omezenou schopností pohybu.
 • Návštěvníci, kterým byl vydán vstupní průkaz, jej musí v budovách Parlamentu viditelně nosit. 
 • Fotografování a filmování je v prostorách určených pro návštěvníky povoleno, ale je zakázáno v bezpečnostní zóně a během plenárního zasedání i na galerii v jednacím sále a dále v restauracích a v barech. Další informace naleznete v Pravidlech pro pořizování záznamů v prostorách Evropského parlamentu.
 • V případě požárního poplachu opusťte okamžitě budovu, aniž byste běželi, a řiďte se pokyny bezpečnostních pracovníků a evakuačních dobrovolníků.
 • V případě naléhavě situace volejte na číslo 85112 z jakéhokoliv interního telefonu. 
 • Některé prostory podléhají kamerovému dohledu v souladu se Zásadami Evropského parlamentu týkajícími se bezpečnostního videosystému.
 • Roušky nejsou povinné. Návštěvníci je mohou nosit, pokud si to přejí.
 • Pokud Vám není dobře, zůstaňte prosím doma a návštěvu odložte. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe. 
   

Poslední aktualizace: 11/2023

Map

Dům Jeana Monneta

7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray
78490 Bazoches sur Guyonne
Francie

Kontakt
Bezbariérový přístup

Praktické informace