Dom Jeana Monneta 

Dom Jeana Monneta

Ďalšie miesta
Dom Jeana Monneta

Navštívte interaktívnu výstavu v dome Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne a spoznajte život a dielo jedného z architektov súčasnej Európy.

Vek cieľovej skupiny
Trvanie aktivity Od do -
Veľkosť skupiny Od najmenej 10 po najviac 25 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity EN, FR, DE, ES, IT

Dom Jeana Monneta

Ďalšie miesta
Dom Jeana Monneta
0
99
rokov
45'-60'
10-25
EN, FR, DE, ES, IT

Dom Jeana Monneta je miestom, kde môžete spoznať život a dielo jedného z architektov súčasnej Európy. Interaktívna stála výstava vám predstaví Jeana Monneta a priblíži vám jeho úspechy.

Dom Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne je historickým svedectvom o desaťročiach neúnavnej práce tohto štátnika. Súčasťou výstavy sú multimediálne aktivity, prostredníctvom ktorých sa dozviete, ako Jean Monnet ovplyvnil súčasnú Európu a ako európske inštitúcie ovplyvňujú váš život.

Vďaka svojej polohe (45 km západne od Paríža) bol tento dom ideálnym útočiskom na oddych od ruchu francúzskeho hlavného mesta a Monnet tu mohol nerušene rozvíjať svoju víziu európskeho mieru a jednoty. Vstup je zadarmo, prehliadka trvá približne 60 minút.

 

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok Sobota a nedeľa
10.00 − 17.00 h 10.00 − 18.00 h
Pondelok až piatok
10.00 − 17.00 h
Sobota a nedeľa
10.00 − 18.00 h

Múzeum je zatvorené: 1. januára, 24., 25. a 31. decembra.
 

Individuálni návštevníci

Pre individuálnych návštevníkov a skupiny do 6 osôb nie je pred návštevou múzea potrebná rezervácia. Návštevníci si môžu výstavu pozrieť vlastným tempom s multimediálnym sprievodcom, ktorý je k dispozícii vo francúzskom, v anglickom a nemeckom jazyku.

Skupinové návštevy

Skupiny nad 10 osôb si musia multimediálnych sprievodcov aj návštevu so sprievodcom rezervovať vopred.

Návštevy s multimediálnym sprievodcom sú k dispozícii vo francúzskom, v anglickom alebo nemeckom jazyku a treba si ich rezervovať minimálne 2 týždne vopred.

Návštevy so sprievodcom sú k dispozícii vo francúzskom, anglickom, nemeckom, španielskom a talianskom jazyku. Tieto návštevy si treba rezervovať aspoň 4 týždne vopred a možno ich zostaviť tak, aby zodpovedali záujmom skupiny. Môžu byť zamerané na rozličné témy od Európskej únie v súčasnosti až po historický pohľad na európsky mier.

Pre školské skupiny organizujeme aj tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci oboznamujú s témami ako európske občianstvo, či reakcia Európy na zmenu klímy.

Skupinovú návštevu si môžete rezervovať na týchto telefónnych číslach:
+33 (0)1 34 86 12 43
+32 (0)2 28 41 357

Kto bol Jean Monnet?

Jean Monnet sa narodil a vyrastal v rodine výrobcov koňaku a celý svoj život strávil prácou s cezhraničným rozmerom. Vždy bol presvedčený o tom, že ľudia sa budú mať lepšie, ak spoja svoje sily. Svoju kariéru začal v rodinnom podniku a neskôr sa venoval medzinárodným financiám. Počas oboch svetových vojen zohral zásadnú úlohu pri presviedčaní spojencov o potrebe spolupráce. Po roku 1945 sa snažil nájsť trvalé riešenie, ktoré by zabránilo opätovnému prepuknutiu vojny v Európe. V úsilí o ukončenie francúzsko-nemeckej rivality vytvorili spolu s Robertom Schumanom plán, na základe ktorého mohli európske krajiny spoločne riadiť ťažbu uhlia a výrobu ocele, čo viedlo k vytvoreniu prvého európskeho spoločenstva – Európskeho spoločenstva uhlia a ocele – a otvorilo cestu pre ďalšiu európsku spoluprácu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana sú prioritami Európskeho parlamentu. Preto je v našich budovách a ich okolí zavedených viacero bezpečnostných opatrení. Aby sme všetkým zaistili bezpečnú návštevu, vyzývame vás, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto zásady: 

 • Na vstup do budov Európskeho parlamentu je potrebný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Ak ste sa zaregistrovali vopred a uviedli údaje o doklade totožnosti, ten istý doklad musíte v Parlamente predložiť v čase návštevy. 
 • Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a ich osobné veci bezpečnostnou kontrolou letiskového typu. Strelné zbrane, výbušniny alebo horľaviny, slzotvorné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.
 • Do budov nie je povolené vstupovať s vozíkmi, kuframi ani inou veľkou batožinou.
 • Zvieratá sú v budovách povolené len ako vycvičení sprievodcovia pre zrakovo postihnuté osoby alebo na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak bol vydaný vstupný preukaz, návštevníci ho musia v budovách Parlamentu nosiť na viditeľnom mieste. 
 • Fotografovanie a filmovanie je povolené v priestoroch pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí a tiež v reštaurácií a v baroch. Viac informácií nájdete v pravidlách upravujúcich zhotovovanie záznamov osobami nezastupujúcimi médiá v priestoroch Európskeho parlamentu.
 • Ak sa spustí požiarny poplach, okamžite v pokoji opustite budovu a riaďte sa pokynmi bezpečnostného personálu a evakuačných dobrovoľníkov.
 • V prípade núdzovej situácie zavolajte na číslo 85112 z ktoréhokoľvek interného telefónu. 
 • Niektoré priestory sú pod kamerovým dohľadom v súlade so zásadami týkajúcimi sa bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu.
 • Nosenie rúšok nie je povinné. Návštevníci môžu rúška nosiť, ak sa tak sami rozhodnú.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a návštevu radšej odložte. Radi vás privítame, keď sa budete cítiť lepšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2023

Map

Dom Jeana Monneta

7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray
78490 Bazoches sur Guyonne
Francúzsko

Kontakt
Možnosti pre nevidiacich
Možnosti pre nepočujúcich
Bezbariérový prístup

Praktické informácie