Dom Jeana Monneta 

Dom Jeana Monneta

Ďalšie miesta
Dom Jeana Monneta

Navštívte interaktívnu výstavu v dome Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne a spoznajte život a dielo jedného z architektov súčasnej Európy.

Vek cieľovej skupiny Všetky vekové kategórie
Trvanie aktivity Od do -
Veľkosť skupiny Od najmenej 10 po najviac 25 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity EN, FR, DE, ES, IT

Dom Jeana Monneta

Ďalšie miesta
Dom Jeana Monneta
Vek cieľovej skupiny Všetky vekové kategórie
45'-60'
10-25
EN, FR, DE, ES, IT

Dom Jeana Monneta je miestom, kde môžete spoznať život a dielo jedného z architektov súčasnej Európy. Interaktívna stála výstava vám predstaví Jeana Monneta a priblíži vám jeho úspechy.

Dom Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne je historickým svedectvom o desaťročiach neúnavnej práce tohto štátnika. Súčasťou výstavy sú multimediálne aktivity, prostredníctvom ktorých sa dozviete, ako Jean Monnet ovplyvnil súčasnú Európu a ako európske inštitúcie ovplyvňujú váš život.

Vďaka svojej polohe (45 km západne od Paríža) bol tento dom ideálnym útočiskom na oddych od ruchu francúzskeho hlavného mesta a Monnet tu mohol nerušene rozvíjať svoju víziu európskeho mieru a jednoty. Vstup je zadarmo, prehliadka trvá približne 60 minút.

 

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok Sobota a nedeľa
10.00 − 17.00 h 10.00 − 18.00 h
Pondelok až piatok
10.00 − 17.00 h
Sobota a nedeľa
10.00 − 18.00 h

Múzeum je zatvorené: 1. januára, 24., 25. a 31. decembra.
 

Individuálni návštevníci

Pre individuálnych návštevníkov a skupiny do 6 osôb nie je pred návštevou múzea potrebná rezervácia. Návštevníci si môžu výstavu pozrieť vlastným tempom s multimediálnym sprievodcom, ktorý je k dispozícii vo francúzskom, v anglickom a nemeckom jazyku.

Skupinové návštevy

Skupiny nad 10 osôb si musia multimediálnych sprievodcov aj návštevu so sprievodcom rezervovať vopred.

Návštevy s multimediálnym sprievodcom sú k dispozícii vo francúzskom, v anglickom alebo nemeckom jazyku a treba si ich rezervovať minimálne 2 týždne vopred.

Návštevy so sprievodcom sú k dispozícii vo francúzskom, anglickom, nemeckom, španielskom a talianskom jazyku. Tieto návštevy si treba rezervovať aspoň 4 týždne vopred a možno ich zostaviť tak, aby zodpovedali záujmom skupiny. Môžu byť zamerané na rozličné témy od Európskej únie v súčasnosti až po historický pohľad na európsky mier.

Pre školské skupiny organizujeme aj tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci oboznamujú s témami ako európske občianstvo, či reakcia Európy na zmenu klímy.

Skupinovú návštevu si môžete rezervovať na týchto telefónnych číslach:
+33 (0)1 34 86 12 43
+32 (0)2 28 41 357

Kto bol Jean Monnet?

Jean Monnet sa narodil a vyrastal v rodine výrobcov koňaku a celý svoj život strávil prácou s cezhraničným rozmerom. Vždy bol presvedčený o tom, že ľudia sa budú mať lepšie, ak spoja svoje sily. Svoju kariéru začal v rodinnom podniku a neskôr sa venoval medzinárodným financiám. Počas oboch svetových vojen zohral zásadnú úlohu pri presviedčaní spojencov o potrebe spolupráce. Po roku 1945 sa snažil nájsť trvalé riešenie, ktoré by zabránilo opätovnému prepuknutiu vojny v Európe. V úsilí o ukončenie francúzsko-nemeckej rivality vytvorili spolu s Robertom Schumanom plán, na základe ktorého mohli európske krajiny spoločne riadiť ťažbu uhlia a výrobu ocele, čo viedlo k vytvoreniu prvého európskeho spoločenstva – Európskeho spoločenstva uhlia a ocele – a otvorilo cestu pre ďalšiu európsku spoluprácu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana sú prioritami Európskeho parlamentu. Preto je v našich budovách a ich okolí zavedených viacero bezpečnostných opatrení. Aby sme všetkým zaistili bezpečnú návštevu, vyzývame vás, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto zásady: 

 • Na vstup do budov Európskeho parlamentu je potrebný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Ak ste sa zaregistrovali vopred a uviedli údaje o doklade totožnosti, ten istý doklad musíte v Parlamente predložiť v čase návštevy. 
 • Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a ich osobné veci bezpečnostnou kontrolou letiskového typu. Strelné zbrane, výbušniny alebo horľaviny, slzotvorné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.
 • Do budov nie je povolené vstupovať s vozíkmi, kuframi ani inou veľkou batožinou.
 • Zvieratá sú v budovách povolené len ako vycvičení sprievodcovia pre zrakovo postihnuté osoby alebo na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak bol vydaný vstupný preukaz, návštevníci ho musia v budovách Parlamentu nosiť na viditeľnom mieste. 
 • Fotografovanie a filmovanie je povolené v priestoroch pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí a tiež v reštaurácií a v baroch. Viac informácií nájdete v pravidlách upravujúcich zhotovovanie záznamov osobami nezastupujúcimi médiá v priestoroch Európskeho parlamentu.
 • Ak sa spustí požiarny poplach, okamžite v pokoji opustite budovu a riaďte sa pokynmi bezpečnostného personálu a evakuačných dobrovoľníkov.
 • V prípade núdzovej situácie zavolajte na číslo 85112 z ktoréhokoľvek interného telefónu. 
 • Niektoré priestory sú pod kamerovým dohľadom v súlade so zásadami týkajúcimi sa bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu.
 • Nosenie rúšok nie je povinné. Návštevníci môžu rúška nosiť, ak sa tak sami rozhodnú.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a návštevu radšej odložte. Radi vás privítame, keď sa budete cítiť lepšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2023

Map

Dom Jeana Monneta

7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray
78490 Bazoches sur Guyonne
Francúzsko

Kontakt
Bezbariérový prístup

Praktické informácie