Parlamentarium Simone Veil 

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Le cur chuige dinimiciúil agus idirghníomhach  agus is eispéireas tumthach é an Parlamentarium a léiríonn obair Pharlaimint na hEorpa agus conas a théann sé i bhfeidhm ar shaol na saoránach.

Méid an ghrúpa Íoslíon 1 go uaslíon 100 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Leagann an Parlamentarium amach an próiseas lena gcruthaítear dlíthe don Eoraip ar fad agus míníonn sé cad atá á dhéanamh ag Feisirí de Pharlaimint na hEorpa chun tabhairt faoi dhúshláin an lae inniu. Is féidir le cuairteoirí tuilleadh faisnéise a fháil freisin faoi gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa agus teagmháil a dhéanamh leo. Bíonn cuairteanna ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

Uaireanta oscailte

Dé Luain − Dé hAoine Dé Sathairn
13.00 − 17.00 09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00
Dé Luain − Dé hAoine
13.00 − 17.00
Dé Sathairn
09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00

An imeacht dheireanach roimh 18.00.

 

Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta Dé Domhnaigh, ar laethanta dúnta oifige agus laethanta saoire poiblí.

In 2022: 14-18.04 / 09.05 / 14.05 / 26.05 / 01.06 / 14.07 / 15.08 / 31.10-2.11 / 23.12-02.01.23.

Cérbh í Simone Veil?

Ainmníodh an Parlamentarium in Strasbourg in onóir Simone Veil, an chéad Uachtarán a toghadh nuair a cuireadh tús le toghcháin Eorpacha agus an chéad bhean a raibh an oifig sin ina seilbh aici. Mar dhuine a tháinig slán ón Uileloscadh, tá an-siombalachas ag baint lena tréimhse mar Uachtárán ó 1979 go dtí 1982, a léiríonn a láidre atá an t-athmhuintearas san Eoraip. Ba ghné mhór de shaol Veil í an comhrac i gcomhair comhionannas inscne agus an comhrac do chearta an duine, agus rinne sí feachtas in aghaidh na n-éagóracha a d’fhulaing sí féin.

Bearta Covid-19

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat:

  • Ní gá áirithint a dhéanamh chun cuairt a thabhairt orainn.
  • Is le treoracha ilmheán 24 theanga amháin a eagraítear na cuairteanna.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith seisiún iomlánach.

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.

Cuairteoirí aonair

Grúpaí

Map

Pharlaimint na hEorpa

Togalach Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil