Parlamentarium Simone Veil 

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Le cur chuige dinimiciúil agus idirghníomhach  agus is eispéireas tumthach é an Parlamentarium a léiríonn obair Pharlaimint na hEorpa agus conas a théann sé i bhfeidhm ar shaol na saoránach.

Gach aois bliana
Méid an ghrúpa Íoslíon 1 go uaslíon 100 duine
aaa Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
Gach aois bliana
1-100
24

The plenary session will take place from Tuesday, July 16 to Friday, July 19.

On Monday 15 July we will welcome individual visitors and spontaneous groups from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. (last access at 3:00 p.m.)

Leagann an Parlamentarium amach an próiseas lena gcruthaítear dlíthe don Eoraip ar fad agus míníonn sé cad atá á dhéanamh ag Feisirí de Pharlaimint na hEorpa chun tabhairt faoi dhúshláin an lae inniu. Is féidir le cuairteoirí tuilleadh faisnéise a fháil freisin faoi gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa agus teagmháil a dhéanamh leo. Bíonn cuairteanna ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

Uaireanta oscailte

Nuair nach mbíonn seisiún iomlánach ar siúl Luan go hAoine Dé Sathairn
09:00−18:00 09:30 − 12:00 ; 13:00 − 18:00
Nuair nach mbíonn seisiún iomlánach ar siúl
Luan go hAoine
09:00−18:00
Dé Sathairn
09:30 − 12:00 ; 13:00 − 18:00

Uair dheireanach le teacht isteach: 17:00.

 

Le linn na seisiún iomlánaigh Dé Luain Dé Máirt, Dé Céadaoin
09:30 - 12:00*; 17:00 - 18:00 09:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
Le linn na seisiún iomlánaigh
Dé Luain
09:30 - 12:00*; 17:00 - 18:00
Dé Máirt, Dé Céadaoin
09:00 - 12:00; 15:00 - 18:00
Déardaoin Dé hAoine*
09:00 - 12.00 09:00 - 18:00
Déardaoin
09:00 - 12.00
Dé hAoine*
09:00 - 18:00

*Gach maidin Luain (09:30 − 12:00) agus gach Aoine (09:00 − 18:00), le linn sheachtain an tseisiúin iomlánaigh, is féidir cuairt aonair a dhéanamh le treoir ilmheán gan réamháirithint. Ach ní bheidh aon díospóireacht ar siúl sa Seomra Tionóil ag na hamanna sin.

Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta ar an Domhnach, ar laethanta dúnta oifige agus ar laethanta saoire poiblí.

In 2024: 01-05/01, 20/02, 29/03, 01/04, 26/04, 01/05, 9/05, 20/05, 15/08, 01/11, 23/12-05/01/2025.

Cérbh í Simone Veil?

Ainmníodh an Parlamentarium in Strasbourg in onóir Simone Veil, an chéad Uachtarán a toghadh nuair a cuireadh tús le toghcháin Eorpacha agus an chéad bhean a raibh an oifig sin ina seilbh aici. Mar dhuine a tháinig slán ón Uileloscadh, tá an-siombalachas ag baint lena tréimhse mar Uachtárán ó 1979 go dtí 1982, a léiríonn a láidre atá an t-athmhuintearas san Eoraip. Ba ghné mhór de shaol Veil í an comhrac i gcomhair comhionannas inscne agus an comhrac do chearta an duine, agus rinne sí feachtas in aghaidh na n-éagóracha a d’fhulaing sí féin.

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.

Cuairteoirí aonair

Grúpaí

Slándáil

Is tosaíochtaí iad slándáil agus sábháilteacht do Pharlaimint na hEorpa. Chuige sin, tá roinnt beart slándála i bhfeidhm inár bhfoirgnimh agus timpeall orthu. Chun a áirithiú go mbeidh cuairt shábháilte ag cách, iarrtar ort na bearta seo a léamh agus a chomhlíonadh: 

 • Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa. Má chláraigh tú roimh ré agus má thug tú sonraí maidir le do dhoiciméad aitheantais cheana, ní mór duit an doiciméad seo a thabhairt leat chuig an bParlaimint ar lá do chuairte. 
 • Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a bhféadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.
 • Ní cheadaítear tralaithe, cásanna ná bagáiste mór eile isteach sna foirgnimh.
 • Níl ainmhithe ceadaithe sna foirgnimh ach amháin más treoraithe traenáilte iad do dhaoine lagamhairc nó chun cabhair a thabhairt do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.
 • Má eisíodh pas rochtana do chuairteoirí, ní mór dóibh é a chaitheamh ar bhealach sofheicthe agus iad i bhfoirgnimh na Parlaiminte. 
 • Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí, ach tá cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil le linn seisiúin iomlánacha chomh maith leis na bialanna agus beáir. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach na Rialacha lena rialaítear Taifid in áitreabh Pharlaimint na hEorpa.
 • Má bhuailtear an t-aláram dóiteáin, fág an foirgneamh láithreach gan a bheith ag rith agus lean na treoracha atá tugtha ag an bhfoireann slándála agus ag na saorálaithe aslonnaithe.
 • In aon chás éigeandála maidir le sábháilteacht, cuir glao ar 85112 ó aon fhón inmheánach. 
 • Tá roinnt limistéar faoi réir físfhaireachais de réir Bheartas Físchosanta Pharlaimint na hEorpa.
 • Níl sé riachtanach masc aghaidhe a chaitheamh. Is féidir le cuairteoirí ceann a chaitheamh más mian leo.
 • Mura mbraitheann tú ar fónamh, moltar fanacht sa bhaile agus do chuairt a chur ar athló. Beidh áthas orainn fáilte ar ais a chur romhat nuair a bheidh tú ar do sheanléim arís. 
   

An leagan is deireanaí: 11/2023

Map

Pharlaimint na hEorpa

Togalach Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Míchumas luaile

Eolas praiticiúil