Parlamentarium Simone Veil 

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Le cur chuige dinimiciúil agus idirghníomhach  agus is eispéireas tumthach é an Parlamentarium a léiríonn obair Pharlaimint na hEorpa agus conas a théann sé i bhfeidhm ar shaol na saoránach.

Méid an ghrúpa Íoslíon 1 go uaslíon 100 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Parlamentarium Simone Veil

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa
1-100
24

Leagann an Parlamentarium amach an próiseas lena gcruthaítear dlíthe don Eoraip ar fad agus míníonn sé cad atá á dhéanamh ag Feisirí de Pharlaimint na hEorpa chun tabhairt faoi dhúshláin an lae inniu. Is féidir le cuairteoirí tuilleadh faisnéise a fháil freisin faoi gach Feisire de Pharlaimint na hEorpa agus teagmháil a dhéanamh leo. Bíonn cuairteanna ar fáil in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

Uaireanta oscailte

Dé Luain − Dé hAoine Dé Sathairn
13.00 − 17.00 09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00
Dé Luain − Dé hAoine
13.00 − 17.00
Dé Sathairn
09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00

An imeacht dheireanach roimh 18.00.

 

Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta Dé Domhnaigh, ar laethanta dúnta oifige agus laethanta saoire poiblí.

In 2022: 14-18.04 / 09.05 / 14.05 / 26.05 / 01.06 / 14.07 / 15.08 / 31.10-2.11 / 23.12-02.01.23.

Cérbh í Simone Veil?

Ainmníodh an Parlamentarium in Strasbourg in onóir Simone Veil, an chéad Uachtarán a toghadh nuair a cuireadh tús le toghcháin Eorpacha agus an chéad bhean a raibh an oifig sin ina seilbh aici. Mar dhuine a tháinig slán ón Uileloscadh, tá an-siombalachas ag baint lena tréimhse mar Uachtárán ó 1979 go dtí 1982, a léiríonn a láidre atá an t-athmhuintearas san Eoraip. Ba ghné mhór de shaol Veil í an comhrac i gcomhair comhionannas inscne agus an comhrac do chearta an duine, agus rinne sí feachtas in aghaidh na n-éagóracha a d’fhulaing sí féin.

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.

Cuairteoirí aonair

Grúpaí

Slándáil

Cuireann Parliamint na hEorpa tús áite ar conair shábáilte as aird a thabhairt ar treoirlíntí sábhála agus sláinte phoiblí. Iarrtar ar gcuairteoirí an eolas seo a leanas a léamh agus a thabairt faoi deara le chinntiú go bhfuil dea-chuairt ag gach duine:

  • Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.
  • Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.
  • Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith seisiún iomlánach.
  • Níl sé riachtanach masc aghaidhe a chaitheamh. Ceadaítear gan amhras do chuairteoirí masc aghaidhe a chaitheamh más mian leo ceann a chaitheamh.
  • Tá glóthach dífhabhtaithe ar fáil ag an mbealach isteach agus ar fud na conaire.  Moltar do chuairteoirí é a úsáid. 
  • Déantar gach trealamh agus ábhar (mar a dhéantar leis na treoraithe meán pearsanta, cluasáin neamhindiúscartha agus eilimintí taispeántais idirghníomhacha) chomh maith leis na háiseanna sláintíochta poiblí agus limistéir íogaire eile (hanlaí, doirse, taisceadáin) a ghlanadh go rialta.
  • Déantar monatóireacht ar an caighdeán aeir chun aeráil sásúil a chinntiú.
  • Más rud é go bhfuil siomptóim agat, moltar fanacht sa bhaile agus do chuairt a chur ar athló.  Beidh áthas orainn fáilte a chur romhat ar ais nuair a bheidh tú ar do sheanléim arís.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi víreas COVID-19 agus faoi na bearta coisctheacha sa Fhrainc, téigh chuig www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

An leagan is deireanaí: 09/2022
 

Map
 

Pharlaimint na hEorpa

Togalach Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil