Áras Stair na hEorpa 

Áras Stair na hEorpa

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa

Idir mhiotais agus fhionnachtain, anord agus chomhtháthú an 20ú haois, tugann Áras Stair na hEorpa cuairteoirí ar thuras trí stair na hEorpa agus cuireann sé dúshlán fúthu a machnamh a dhéanamh ar an todhchaí.

Gach aois bliana
Fad na gníomhaíochta
Méid an ghrúpa Íoslíon 10 go uaslíon 10 duine
Teangacha a bheidh ar fáil le linn na gníomhaíochta 24

Áras Stair na hEorpa

An Bhruiséil
Áras Stair na hEorpa
Gach aois bliana
90'
10
24

Tá saorchead isteach ann agus maireann na cuairteanna thart ar 90 nóiméad. Tá na taispeántais ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Tá foinsí agus eispéiris shainoiriúnaithe ar fáil freisin le haghaidh scoileanna, teaghlaigh agus grúpaí.

Uaireanta oscailte

Dé Luain Dé Máirt − Dé hAoine Dé Sathairn − Dé Domhnaigh
13.00 − 18.00 09.00 − 18.00 10.00 − 18.00
Dé Luain
13.00 − 18.00
Dé Máirt − Dé hAoine
09.00 − 18.00
Dé Sathairn − Dé Domhnaigh
10.00 − 18.00

Bíonn an músaem dúnta: an 1 Eanáir /1 Bealtaine / 1 Samhain / 24, 25, 31 Nollaig.

Cuairteoirí aonair

Ní gá do chuairteoirí aonair ná do ghrúpaí ina bhfuil níos lú ná deichniúr áirithint a dhéanamh roimh ré chun cuairt a thabhairt ar an músaem. Is féidir leis na cuairteoirí dul tríd an ionad taispeántais ar a luas féin, agus is féidir leo leas a bhaint as treoracha ilmheán atá ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Grúpaí

Beidh ar ghrúpaí is mó ná deichniúr cuairt a chur in áirithe ar líne ar a laghad 2 sheachtain roimh ré, más rud é gur treoraí ilmheán atá uathu, nó 4 seachtaine roimh ré, más turas treoraithe atá uathu. Tá na treoracha ilmheán ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus cuirtear turais threoraithe ar fáil i mBéarla, in Ollainnis, i bhFraincis agus i nGearmáinis.

Grúpaí atá urraithe ag Feisirí

I gcás grúpaí atá urraithe ag Feisirí, ní mór áirithint a dhéanamh roimh ré tríd an ardán thíos, chun socruithe taistil a phróiseáil i gceart.

Déan áirithint do ghrúpaí urraithe

Faigh amach faoi na gnéithe éagsúla

Buantaispeántas
Sa bhuantaispeántas, tugtar na cuairteoirí trí stair na hEorpa, ó bhunús na hEorpa agus an chaoi ar athraigh sí le himeacht aimsire go dtí briseadh amach an chogaidh agus an tóir ar shaol níos fearr.

Oideachas agus foghlaim
Trí cheardlanna agus acmhainní foghlama, is féidir le daltaí luí isteach ar stair na hEorpa agus an oidhreacht ón stair sin atá le sonrú i saol an lae inniu. 

Teaghlaigh
Gníomhaíochtaí agus imeachtaí praiticiúla chun rannpháirtíocht a spreagadh i measc cuairteoirí, is cuma cén aois iad, agus deis a thabhairt do theaghlaigh cur amach a fháil ar stair na hEorpa in éineacht.

Áras a bhfuil stair aige

Is in Parc Léopold, i gcroílár an cheantair Eorpaigh, gar do Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, atá Áras Stair na hEorpa suite. Tá an pháirc 25 acra suite san áit a mbíodh Gairdín Ríoga na nAinmhithe agus osclaíodh í don phobal in 1880. Tá loch álainn ann le lear mór fiadhúlra, mar aon le limistéar picnicí agus suíochán faoin aer. Rinneadh athchóiriú cúramach ar an bhfoirgneamh féin, de réir a bhunúis sna 1930idí, nuair a bhí clinic fiaclóireachta do pháistí faoi mhíbhuntáiste ann. Ná lig tharat na pictiúir ar stíl art deco, a athchóiríodh go cúramach, agus atá bunaithe ar scéalta leis an údar Francach, Jean de La Fontaine.

Inrochtaineacht

Is músaem do gach duine é Áras Stair na hEorpa. Tá ár gcuid saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí ar fad inrochtana ag daoine faoi mhíchumas. Is gné ríthábhachtach de chuid gníomhaíochtaí an mhúsaeim é an obair a dhéanann siad in éineacht le grúpaí agus pobail éagsúla. An aidhm atá againn ná teagmháil a dhéanamh le daoine iontacha ó chian agus ó chóngar trí shainchuairteanna agus trí chláir ar leith. Ná bíodh aon drogall ort d’iarrataí sonracha a sheoladh chugainn agus déanfaimid ár ndícheall rochtain ar an músaem a éascú duit. historia-learning@europarl.europa.eu

Saoráidí

In Áras Stair na hEorpa, tá fáil ar tharraiceáin, áiseanna friothála ar leanaí, seomra feistis, siopa agus caifé (líon na suíochán:60) le réimse leathan deochanna agus sneaiceanna blasta.

Slándáil agus Sábháilteacht

Is tosaíochtaí iad slándáil agus sábháilteacht do Pharlaimint na hEorpa. Chuige sin, tá roinnt beart slándála i bhfeidhm inár bhfoirgnimh agus timpeall orthu. Chun a áirithiú go mbeidh cuairt shábháilte ag cách, iarrtar ort na bearta seo a léamh agus a chomhlíonadh: 

  • Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa. Má chláraigh tú roimh ré agus má thug tú sonraí maidir le do dhoiciméad aitheantais cheana, ní mór duit an doiciméad seo a thabhairt leat chuig an bParlaimint ar lá do chuairte. 
  • Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a bhféadfaí iad a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.
  • Ní cheadaítear tralaithe, cásanna ná bagáiste mór eile isteach sna foirgnimh.
  • Níl ainmhithe ceadaithe sna foirgnimh ach amháin más treoraithe traenáilte iad do dhaoine lagamhairc nó chun cabhair a thabhairt do dhaoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe.
  • Má eisíodh pas rochtana do chuairteoirí, ní mór dóibh é a chaitheamh ar bhealach sofheicthe agus iad i bhfoirgnimh na Parlaiminte. 
  • Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí, ach tá cosc orthu sa limistéar slándála agus sa chafitéire. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach na Rialacha lena rialaítear Taifid in áitreabh Pharlaimint na hEorpa.
  • Má bhuailtear an t-aláram dóiteáin, fág an foirgneamh láithreach gan a bheith ag rith agus lean na treoracha atá tugtha ag an bhfoireann slándála agus ag na saorálaithe aslonnaithe.
  • In aon chás éigeandála maidir le sábháilteacht, cuir glao ar 85112 ó aon fhón inmheánach. 
  • Tá roinnt limistéar faoi réir físfhaireachais de réir Bheartas Físchosanta Pharlaimint na hEorpa.

An leagan is deireanaí: 02/2024

Map

Áras Stair na hEorpa

Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000 An Bhruiséil
An Bheilg

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Freastalaíonn stáisiún na Bruiséile-Lucsamburg ar Pharlaimint na hEorpa.

Eolas praiticiúil