Ролева игра – Страсбург 

Ролева игра – Страсбург

Страсбург
European Parliament

В рамките на парламентариума „Симон Вейл“ учениците могат да изкарат ускорен курс по европейско законотворчество. Ролевата игра е предназначена специално за групи от ученици от средните училища на възраст от 16 до 30 години, като целта е да им се покаже нагледно какво представлява процесът на преговорите за приемане на законодателството на Европейския съюз.

Възраст на целевата публика 14 години
Продължителност на дейността От до -
Размер на групата Минимум 16 – максимум 32 лица
aaa Налични по време на дейността езици 24

Ролева игра – Страсбург

Страсбург
European Parliament
Възраст на целевата публика 14 години
120-180'
16-32
24

Във въображаеми политически групи в рамките на две комисии участниците се превръщат в членове на Европейския парламент и водят преговори помежду си за изготвяне на законодателството. Участниците трябва да си сътрудничат и да вземат нелеки решения, опитвайки се да решават въпроси като достъпа до вода в контекста на изменението на климата и последиците от развитието на технологиите.

Ролевата игра показва как се създава законодателството на Европейския съюз – от консултациите с групи, представляващи конкретни интереси, и формирането на съюзи до преговорите с други институции и изявленията за медиите.

Динамичната игра продължава 2–3 часа, достъпна е на всички 24 официални езика на ЕС и е идеална за групи от 16 до 32 души на възраст 14 и повече години. Безплатна е и се провежда след предварителна резервация. Игри се провеждат от понеделник до петък, веднъж сутринта и веднъж – следобед.

След играта всички групи имат възможност да посетят и пленарната зала.

Ролевата игра не се провежда в събота, в неделя и по време на официалните празници. През 2024 г.: 01-05/01, 20/02, 29/03, 1/04, 26/04, 01/05, 9-10/05, 20/05, 15/08, 01/11, 23/12-05/01/2025 г.

Научете повече за ролевата игра

Участието в ролевата игра трябва да се резервира най-малко 2 седмици предварително.

Сигурност

Европейският парламент отдава приоритет на безопасността на посещенията, като спазва мерките за сигурност и обществено здраве. Посетителите се приканват да прочетат и вземат под внимание следната информация, за да се гарантира безопасно посещение за всички:

  • За да получите достъп до сградите на Европейския парламент, е необходимо да представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).
  • Всички посетители и техните чанти са подложени на проверка за сигурност, подобна на проверките на летищата. Огнестрелните оръжия, експлозивните или запалителните вещества, лютивите спрейове, острите предмети и други предмети, които биха могли да се възприемат като оръжия, са забранени. В съответствие с френското национално законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
  • Заснемането на снимки и видео се допуска в зоната за посетители, но е забранено в обезопасената зона и в пленарната зала по време на пленарните заседания.
  • Носенето на маска не е задължително. Разбира се, на посетителите се разрешава да носят маска, ако желаят.
  • Гел за дезинфекция на ръцете е наличен на входа и навсякъде по целия маршрут на посещението. Посетителите се насърчават да го използват. 
  • Цялото оборудване и всички материали (като мултимедийни пътеводители, слушалки за многократна употреба и интерактивни изложбени елементи), както и обществените санитарни съоръжения и други чувствителни зони (дръжки и врати) се почистват редовно.
  • Качеството на въздуха се наблюдава непрекъснато, за да се осигури подходяща вентилация.
  • Ако имате симптоми, моля, останете у дома и отложете посещението си.  Ще се радваме да Ви посрещнем отново, когато се чувствате по-добре.

Най-нова актуализирана информация: 13/2024
 

Map

European Parliament

Paul-Henri Spaak Building
Wiertzstraat 60
1047 Brussels, Belgium

Контакт

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Двигателни увреждания

Практическа информация