Online rozhovory s mladými 

Online rozhovory s mladými

Online

Spojte sa so svojou skupinou bez ohľadu na to kde ste a dostaňte odpoveď na všetky vaše otázky o Európskom parlamente.

Vek cieľovej skupiny Od 16 - Do 26 rokov
Jazyky dostupné počas aktivity 24

Online rozhovory s mladými

Online
Vek cieľovej skupiny Od 16 - Do 26 rokov
24

Ste súčasťou skupiny, ktorá sa zaujíma, ako Európska únia zlepšuje každodenný život vo vašom meste, regióne a krajine? Chceli by ste sa dozvedieť viac o činnostiach Európskeho parlamentu a jeho poslancov?

Online rozhovory EP s mladými dávajú skupinám možnosť dozvedieť sa viac o právomociach, úlohe a činnostiach inštitúcie cez 60-minútovú online prezentáciu a hodinu otázok a odpovedí prispôsobenú záujmom vašej skupiny

Prezentácie šité na mieru

Ste vedúci skupiny v škole, univerzite alebo mládežníckom klube a máte záujem zistiť, čo robí Európsky parlament pre mladých ľudí a s nimi

Online rozhovory s mladými sú k dispozícii v niektorom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Skupina sa stretne virtuálne so zamestnancami Európskeho parlamentu a dozviete sa, ako sa môžete zapojiť do formovania európskej demokracie. 

V závislosti od záujmov vašej skupiny sa online rozhovor s mládežou môže zamerať na niektoré z týchto tém:

  • História a hodnoty Európskej únie;
  • Štruktúra európskych inštitúcií a ich fungovanie;
  • Právomoci, zloženie, úloha, fungovanie a aktuálne činnosti Európskeho parlamentu;
  • Vplyv Európskej únie na váš každodenný život;
  • Prostriedky na ďalšiu spoluprácu s Európskym parlamentom a výmenu vašich názorov a nápadov na témy EÚ.

Môžete tiež pozvať poslanca Európskeho parlamentu, aby sa porozprával s vašou skupinou.

Online rozhovory s mladými možno prispôsobiť skupinám iných vekových kategórií. Viac informácií nájdete ďalej.

Rezervujte online rozhovor s mladými

Vedúci skupín môžu rezervovať online rozhovor s mladými vyplnením online formulára žiadosti, pričom v poli „Očakávania týkajúce sa návštevy“ treba uviesť „Rozhovor s mladými“. 

Ak vaša skupina nie je zložená z mladých ľudí, môžete požiadať aj o stretnutie uvedením „Online rozhovor“ v poli „Očakávania týkajúce sa návštevy“.

Po potvrdení rezervácie vás budeme kontaktovať, aby ste pred diskusiou vymedzili témy, ktoré sú predmetom záujmu.