Младежки беседи онлайн 

Младежки беседи онлайн

На линия

Свържете се с Вашата група от мястото, на което се намирате, за да получите отговор на всички Ваши въпроси относно Европейския парламент.

Възраст на целевата публика От 16 - До 26 години
Налични по време на дейността езици 24

Младежки беседи онлайн

На линия
Възраст на целевата публика От 16 - До 26 години
24

Вие сте част от група, интересуваща се как Европейският съюз подобрява ежедневния живот във Вашия град, регион и страна? Желаете ли да научите повече за дейностите на Европейския парламент и неговите членове?

Младежките беседи онлайн предлагат на групите възможността да научат повече за правомощията, ролята и дейностите на тази институция с 60-минутна презентация онлайн и сесия за въпроси и отговори, адаптирана към интересите на Вашата група

Специално изготвени за всеки отделен случай презентации

Ръководите група в училище, университет или младежки клуб и искате да научите какво прави Европейският парламент за младите хора и какви дейности развива заедно с тях

Младежките беседи онлайн се предлагат на 24-те официални езика на Европейския съюз. Вашата група ще се срещне виртуално със служители на Европейския парламент и ще научите как можете да участвате в изграждането на облика на европейската демокрация. 

В зависимост от интереса на Вашата група младежката беседа онлайн може да се съсредоточи върху някои от следните теми:

  • История и ценности на Европейския съюз;
  • Структура на европейските институции и как те работят;
  • Правомощия, състав, роля, функциониране и текущи дейности на Европейския парламент;
  • Отражение на Европейския съюз във вашето ежедневие;
  • Начини за по-нататъшна връзка с Европейския парламент, за да споделяте Вашите мнения и идеи по европейски теми.

Можете също така да поканите член на Европейския парламент да говори пред Вашата група.

Младежките беседи онлайн могат да бъдат адаптирани за групи от други възрасти. Повече информация можете да намерите по-долу.

Резервация на младежка беседа онлайн

Ръководителите на групи могат да резервират младежка беседа онлайн, като попълнят онлайн формуляра за заявка със забележка „Младежка беседа“ в полето „Очаквания във връзка с посещението“. 

Дори и Вашата група да не е съставена от млади хора, можете да поискате сесия, като посочите „Беседа онлайн“ в полето „Очаквания във връзка с посещението“.

След като резервацията бъде потвърдена, ще се свържем с Вас, за да определим преди беседата темите, които представляват интерес.