Ролева игра – Брюксел 

Ролева игра – Брюксел

Брюксел
Парламентариум

Влезте в ролята на член на Европейския парламент. Учениците от средните училища могат да изкарат ускорен курс по европейско законотворчество, водейки преговори за нови законодателни норми на Европейския съюз.

Възраст на целевата публика От 14 - До 18 години
Продължителност на дейността
Размер на групата Минимум 16 – максимум 16 лица
Налични по време на дейността езици 24

Ролева игра – Брюксел

Брюксел
Парламентариум
Възраст на целевата публика От 14 - До 18 години
150'
16
24

Ролевата игра е предназначена за групи ученици от средните училища. Участниците се разделят на въображаеми политически групи и се преобразяват в евродепутати. Чрез обсъждането на актуални въпроси и теми те научават как се създава законодателството на Европейския съюз и как се изгражда бъдещето на Европа.

Ролевата игра показва целия законодателен процес – от консултациите с групите, представляващи конкретни интереси, и формирането на съюзи до преговорите с други институции и изявленията за медиите.

Играта е с продължителност 2½ часа, тя е безплатна и трябва да се резервира предварително. 

Вследствие на силния интерес към тази ролева игра се препоръчва да се направи резервация поне 4 месеца предварително.

Парламентариумът е затворен на: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.

Сигурност

Европейският парламент отдава приоритет на безопасността на посещенията, като спазва мерките за сигурност и обществено здраве. Посетителите се приканват да прочетат и вземат под внимание следната информация, за да може посещението да е приятно за всички:

  • Всички посетители и техните чанти са подложени на проверка за сигурност, подобна на проверките на летищата. Огнестрелните оръжия, експлозивните или запалителните вещества, лютивите спрейове, острите предмети и други предмети, които биха могли да се възприемат като оръжия, са забранени. В съответствие с белгийското национално законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
  • Гел за дезинфекция на ръцете е наличен на входа и по целия маршрут на посещението. Посетителите се насърчават да го използват.
  • Цялото оборудване и материали, като лични мултимедийни пътеводители и интерактивни изложбени елементи, както и обществените санитарни съоръжения и други чувствителни зони (дръжки, врати) се почистват редовно.
  • Носенето на маска не е задължително. Разбира се, на посетителите се разрешава да носят маска, ако желаят.
  • Ако имате симптоми, препоръчително е да останете у дома и да отложите посещението си.  Ще се радваме да Ви посрещнем отново, когато се чувствате по-добре.

Най-нова актуализирана информация: 13/2024

Map

Парламентариум

Еспланада „Солидарност 1980“
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brussels
Belgium

Контакт

Как да стигнем до там

Гара „Брюксел-Люксембург“ обслужва Европейския парламент.

Двигателни увреждания

Практическа информация