Hra na poslance – Brusel 

Hra na poslance – Brusel

Brusel
Parlamentarium

Vyzkoušejte si, jaké to je, být poslancem Evropského parlamentu. Studenti středních škol mohou absolvovat rychlokurz, na němž se formou hry dozví, jakým způsobem vznikají právní předpisy Evropské unie.

Věk cílového publika 14 let
Délka aktivity
Velikost skupiny Nejméně 16 a nejvýše 16 osob(y)
aaa Jazyky dostupné během aktivity 24

Hra na poslance – Brusel

Brusel
Parlamentarium
Věk cílového publika 14 let
150'
16
24

Simulační hra na poslance je určena pro skupiny středoškolských studentů. Hráči se rozdělí na pomyslné politické skupiny a po dobu hry vystupují v roli poslanců Evropského parlamentu. Diskutují o aktuálních otázkách a tématech a seznamují se s tím, jak vznikají právní předpisy Evropské unie a jak se utváří budoucnost Evropy.

Díky simulační hře poznají studenti legislativní proces v celém jeho rozsahu, od konzultací se zájmovými skupinami a vytváření spojenectví až po vyjednávání s ostatními orgány a komunikaci se sdělovacími prostředky.

Hra trvá asi dvě a půl hodiny, je zdarma, ale je třeba ji předem rezervovat. 

Vzhledem k velkému počtu zájemců si simulační hru raději zarezervujte nejméně 4 měsíce předem.

Parlamentarium je zavřeno v tyto dny: 1. ledna, 1. května, 1. listopadu a 24., 25. a 31. prosince.

Bezpečnost

Evropský parlament dodržuje opatření týkající se bezpečnosti a veřejného zdraví, aby ochránil bezpečnost návštěvníků. Aby návštěva byla pro všechny příjemnou zkušeností, vyzýváme návštěvníky, aby si přečetli a vzali na vědomí následující informace:

  • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s belgickými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
  • U vstupu a na trase prohlídky je k dispozici dezinfekční přípravek na ruce. Návštěvníci jsou nabádáni k tomu, aby jej použili.
  • Veškeré vybavení a materiály, například osobní multimediální průvodce a interaktivní prvky expozic, hygienická zařízení a další místa zvýšeného kontaktu (kliky, dveře) jsou pravidelně dezinfikována.
  • Roušky nejsou povinné. Návštěvníci je však samozřejmě nosit mohou.
  • Jestliže máte příznaky covidu, doporučujeme Vám návštěvu odložit. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe.

Poslední aktualizace: 13/2024

Map

Parlamentarium

Esplanáda Solidarność 1980
Rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Brusel
Belgie

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

K Evropskému parlamentu jezdí vlaky na nádraží Bruxelles-Luxembourg.

Bezbariérový přístup

Praktické informace