Parlaimint na hEorpa in Strasbourg 

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Siúil dorchlaí Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg, féach ar sheomra díospóireachta a Sheomra Tionóil agus caith súil ar Pharlamentarium Simone Veil.

Fad na gníomhaíochta
Méid an ghrúpa Íoslíon 20 go uaslíon 75 duine

Parlaimint na hEorpa in Strasbourg

Strasbourg
Pharlaimint na hEorpa

Trí chuairt a thabhairt ar an seomra díospóireachta parlaiminteach, faigheann daoine deis den chéad scoth chun atmaisféar uathúil na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan a thógáil isteach. Is ann a thionóltar na díospóireachtaí is tábhachtaí de Pharlaimint na hEorpa agus reáchtáladh mórán vótaí stairiúla ann.

Tá cuairt ar Pharlamentarium Simone Veil san áireamh sna cuairteanna uile ar Pharlaimint na hEorpa. Leis an dinimic agus leis an taispeántas idirghníomhach, tugtar léargas praiticiúil do shaoránaigh, idir shean agus óg, ar ról Pharlaimint na hEorpa, ar a ghrúpaí polaitiúla agus ar obair a Feisirí.

Maireann cuairteanna thart ar 60 nóiméad.

Féach: Cad é Parlaimint na hEorpa?

San fhíseán seo do chuairteoirí ar Strasbourg, is féidir éisteacht le foireann Pharlaimint na hEorpa ag labhairt faoin gcaoi a n-oibríonn sí agus faoin gcaoi a ndéantar dlíthe Eorpacha.

 

 

Grúpaí ag a bhfuil áirithint le haghaidh turas treoraithe

I féidir le grúpaí (níos mó ná 20 duine) a gcuairt a chur in áirithe le turas treoraithe i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis roimh ré ar líne. Tugtar faoi deara gur féidir grúpaí éagsúla a chomhcheangal le haghaidh turais. Ní mór áirithintí a dhéanamh 2 lá oibre ar a laghad roimh ré.

D’fhéadfadh cuid den chuairt tarlú agus leas á bhaint as na treoracha ilmheán atá ar fáil i 24 theanga.

Grúpaí gan áirithint agus cuairteoirí aonair

Cuirtear fáilte roimh ghrúpaí gan áirithint agus cuairteoirí aonair le linn na n-uaireanta oscailte a tháispeántar thíos. Reáchtáiltear cuairteanna agus leas á bhaint as treoracha ilmheán atá a fáil i 24 theanga. D’fhéadfadh sé nach mbeadh treoracha ilmheán ar fáil ag amanna gnóthacha den lá. Má tharlaíonn sé sin, beidh baill foirne i láthair chun ceisteanna a fhreagairt agus labhairt faoi Pharlaimint na hEorpa i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis.

Is féidir leat an treoir ilmheán a íoslódáil sula gcuireann tú tús le do chuairt. Tá an aip 'EP Visit Strasbourg' ar fáil ar Apple Store agus ar Google Play.

Uaireanta oscailte

Dé Luain − Dé hAoine Dé Sathairn
13.00 − 17.00 09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00
Dé Luain − Dé hAoine
13.00 − 17.00
Dé Sathairn
09.30 − 12.00 agus 13.00 − 17.00

An imeacht dheireanach roimh 18.00.

 

Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta Dé Domhnaigh, ar laethanta dúnta oifige agus laethanta saoire poiblí.

In 2022: 14-18.04 / 09.05 / 14.05 / 26.05 / 01.06 / 14.07 / 15.08 / 31.10-2.11 / 23.12-02.01.23.

Bearta Covid-19

Léigh na bearta seo a leanas, le do thoil, ionas go mbeidh cuairt shábháilte agat:

  • Ní gá áirithint a dhéanamh chun cuairt a thabhairt orainn.
  • Is le treoracha ilmheán 24 theanga amháin a eagraítear na cuairteanna. Moltar do chuairteoirí cluasáin phearsanta agus pinn tadhaill a thabhairt leo agus is féidir iad a dhífhabhtú tráth thabhairt amach na dtreoracha meán pearsanta.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Beilge, d’fhéadfaí nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach bíonn cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tSeomra Tionóil i rith seisiún iomlánach.

Inrochtaineacht

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas. Má bhíonn gá agat nó ag duine éigin i do ghrúpa le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.

Cuairteoirí aonair

Grúpaí

Saoráidí

I limistéar na gcuairteoirí tá caifé le deochanna fuara agus sneaiceanna blasta nach mbíonn oscailte ach amháin le linn seachtainí seisiún iomlánach.

Map

Pharlaimint na hEorpa

Togalach Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Teagmháil

Conas an áit a bhaint amach

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

Réitigh do dhaoine dalla
Caifé
Réitigh do dhaoine bodhra
Bialann
Míchumas luaile
Wi-fi

Eolas praiticiúil