Európsky parlament v Štrasburgu – Mimo plenárnej schôdze 

Európsky parlament v Štrasburgu – Mimo plenárnej schôdze

Štrasburg
Európsky Parlament

Poprechádzajte sa po rokovacej sále, navštívte Parlamentárium Simone Veilovej a pozrite si výstavy v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Všetky vekové kategórie rokov
Veľkosť skupiny Od najmenej 20 po najviac 100 osôb

Európsky parlament v Štrasburgu – Mimo plenárnej schôdze

Štrasburg
Európsky Parlament
Všetky vekové kategórie rokov
20-100

Vitajte v oficiálnom sídle Európskeho parlamentu! Každá návšteva zahŕňa prehliadku rokovacej sály, Parlamentária Simone Veilovej, ako aj stálych a dočasných výstav.

Návštevy sú bezplatné, trvajú 60 minút a sú k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. Rezervácia vopred nie je potrebná, ale odporúča sa v prípade skupín.

Prehliadky bez sprievodcu

Otváracie hodiny pre individuálnych návštevníkov a skupiny sú uvedené nižšie. Počas návštevy môžete využiť aplikáciu EP Visit Strasbourg, ktorá je dostupná v 24 jazykoch v App Store a Google Play alebo na zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na mieste.  V čase vysokej návštevnosti sa môže stať, že nebude dosť zariadení pre všetkých. V tom prípade sa môžu obrátiť na náš personál, ktorý rád zodpovie akékoľvek otázky a poskytne informácie o Európskom parlamente v angličtine, francúzštine a nemčine. Návštevníkom odporúčame priniesť si vlastné slúchadlá.

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny sa počas plenárnych schôdzí menia.

Pondelok – piatok Sobota
09:00 – 18:00 09:30 − 12:00; 13:00 − 18:00
Pondelok – piatok
09:00 – 18:00
Sobota
09:30 − 12:00; 13:00 − 18:00

Posledný vstup: 17.00

Budova je zatvorená v nedeľu a v roku 2024 aj v týchto dňoch: 1. – 5.1., 20.2., 29.3., 1.4., 26.4., 1.5., 9.5., 20.5., 15.8., 1.11., 23.12. – 5.1.2025.

Skupinové prehliadky so sprievodcom

Skupiny (min. 20 osôb) si môžu rezervovať prehliadku so sprievodcom. Prehliadky so sprievodcom sú k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine. Počas časti návštevy môžete využiť aplikáciu EP Visit Strasbourg, ktorá je dostupná v 24 jazykoch v App Store a Google Play alebo na zariadeniach, ktoré sú k dispozícii na mieste.

Rezerváciu treba uskutočniť najmenej dva dni a najskôr 6 mesiacov vopred. 

Rezervujte si prehliadku so sprievodcom

 

Múzeum alsasko-moselských dejín v Schirmecku

Skupiny, ktoré navštívia Európsky parlament v Štrasburgu, môžu počas toho istého týždňa bezplatne navštíviť aj Múzeum alsasko-moselských dejín v neďalekom Schirmecku. Ak chcú skupiny využiť tento voľný vstup, stačí predložiť potvrdenie o rezervácii. Ak si návštevu v Európskom parlamente vopred nerezervovali, môžu o potvrdenie požiadať počas nej.  

Podujatia a výstavy

Okrem neodmysliteľnej návštevy rokovacej sály si môžete pozrieť aj niektorú z našich stálych alebo dočasných výstav. Takisto máte možnosť zúčastniť sa na jednom z mnohých podujatí, ktoré sa v Európskom parlamente konajú počas celého roka. 

Prístupnosť

Európsky parlament sa neustále snaží byť čoraz dostupnejší aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ak niekto z vašej skupiny potrebuje osobitnú pomoc, vopred informujte službu pre návštevníkov:

Ďalšie služby pre návštevníkov

Od pondelka do piatku je v priestoroch pre návštevníkov otvorená kafetéria.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana sú prioritami Európskeho parlamentu. Preto je v našich budovách a ich okolí zavedených viacero bezpečnostných opatrení. Aby sme všetkým zaistili bezpečnú návštevu, vyzývame vás, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto zásady: 

 • Na vstup do budov Európskeho parlamentu je potrebný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Ak ste sa zaregistrovali vopred a uviedli údaje o doklade totožnosti, ten istý doklad musíte v Parlamente predložiť v čase návštevy. 
 • Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a ich osobné veci bezpečnostnou kontrolou letiskového typu. Strelné zbrane, výbušniny alebo horľaviny, slzotvorné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.
 • Do budov nie je povolené vstupovať s vozíkmi, kuframi ani inou veľkou batožinou.
 • Zvieratá sú v budovách povolené len ako vycvičení sprievodcovia pre zrakovo postihnuté osoby alebo na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak bol vydaný vstupný preukaz, návštevníci ho musia v budovách Parlamentu nosiť na viditeľnom mieste. 
 • Fotografovanie a filmovanie je povolené v priestoroch pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí a tiež v reštaurácií a v baroch. Viac informácií nájdete v pravidlách upravujúcich zhotovovanie záznamov osobami nezastupujúcimi médiá v priestoroch Európskeho parlamentu.
 • Ak sa spustí požiarny poplach, okamžite v pokoji opustite budovu a riaďte sa pokynmi bezpečnostného personálu a evakuačných dobrovoľníkov.
 • V prípade núdzovej situácie zavolajte na číslo 85112 z ktoréhokoľvek interného telefónu. 
 • Niektoré priestory sú pod kamerovým dohľadom v súlade so zásadami týkajúcimi sa bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu.
 • Nosenie rúšok nie je povinné. Návštevníci môžu rúška nosiť, ak sa tak sami rozhodnú.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a návštevu radšej odložte. Radi vás privítame, keď sa budete cítiť lepšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2023

Map

Európsky Parlament

Budova Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Ako sa k nám dostať

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

Bezbariérový prístup

Praktické informácie