Európsky parlament v Štrasburgu – plenárna schôdza 

Európsky parlament v Štrasburgu – plenárna schôdza  

Štrasburg
Európsky Parlament

Spoznajte rokovaciu sálu a Parlamentárium Simone Veilovej v Európskom parlamente v Štrasburgu vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie.

60' - 150'
10-100
24

Európsky parlament v Štrasburgu – plenárna schôdza

Štrasburg
Európsky Parlament

Rokovacia sála pojme všetkých poslancov Európskeho parlamentu. Počas plenárnych schôdzí sa tu odohrávajú najdôležitejšie európske rozpravy a hlasovania. Konajú sa tu tiež slávnostné zasadnutia Európskeho parlamentu, na ktorých vystúpia s prejavom oficiálni hostia, ako sú napríklad hlavy štátov, laureáti Sacharovovej ceny alebo iné významné verejné osobnosti.

Návštevy sú zdarma. Návštevu skupiny je nutné vopred rezervovať, v prípade individuálnych návštevníkov však rezervácia nie je potrebná.

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Individuálni návštevníci

Počas plenárnej schôdze možno sledovať schôdzu z galérie pre návštevníkov a navštíviť Parlamentárium Simone Veilovej. Skupiny, ktoré majú menej ako 10 osôb, sa považujú za individuálnych návštevníkov, a pre tých nie je potrebná žiadna rezervácia vopred.

Individuálne návštevy sú dostupné v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie. Pre individuálnych návštevníkov je k dispozícii obmedzený počet miest, z ktorých môžu sledovať schôdzu počas maximálne jednej hodiny. Celkovo sa vstup riadi podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Skupiny

Návštevu rokovacej sály v Štrasburgu možno zorganizovať pre skupiny 10 až 100 návštevníkov a treba ju rezervovať 2 až 3 mesiace vopred.

Skupiny si môžu od pracovníka Európskeho parlamentu vypočuť v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie individualizovanú prednášku, v rámci ktorej im vysvetlí úlohu a právomoci Európskeho parlamentu. Po nej nasleduje čas vyhradený na otázky a odpovede a hodinová návšteva galérie pre návštevníkov rokovacej sály, kde môžu sledovať rozpravy v pléne.

Skupiny môžu tiež navštíviť Parlamentárium Simone Veilovej, a to pred návštevou rokovacej sály alebo po nej, pričom nie potrebná rezervácia vopred.

Bezpečnosť

Na vstup do budov Európskeho parlamentu sa vyžaduje platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas).

Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a všetky tašky bezpečnostnou kontrolou ako na letiskách. Zbrane, výbušniny alebo horľaviny, obranné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s francúzskymi vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.

Fotografovanie a filmovanie je povolené v časti určenej pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí.

Prístupnosť

Európsky parlament sa neustále snaží zlepšovať dostupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Informujte nás vopred, ak vy alebo niekto z vašej skupiny potrebujete osobitnú pomoc.

Individuálni návštevníci

Skupiny

Zariadenia

V priestoroch pre návštevníkov sa nachádza kaviareň s osviežujúcimi nápojmi a chutným občerstvením a obchod so suvenírmi. Jedáleň pre návštevníkov je k dispozícii pre skupiny na základe rezervácie.

Šatňa, ktorá sa nachádza pri vstupe pre návštevníkov hneď za stanovišťom bezpečnostnej kontroly, je k dispozícii len počas plenárnych schôdzí.

Európsky Parlament

Budova Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Ako sa k nám dostať

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

Možnosti pre nevidiacich
Kaviareň
Možnosti pre nepočujúcich
Reštaurácia
Bezbariérový prístup
Wi-Fi

Praktické informácie