Evropský parlament ve Štrasburku – během plenárního zasedání 

Evropský parlament ve Štrasburku – během plenárního zasedání

Štrasburk
Evropský Parlament

Zažijte evropskou demokracii v akci! Sledujte průběh plenárního zasedání v jednacím sále Evropského parlamentu z galerie pro návštěvníky.

Velikost skupiny Nejméně 20 a nejvýše 100 osob(y)
Jazyky dostupné během aktivity 24

Evropský parlament ve Štrasburku – během plenárního zasedání

Štrasburk
Evropský Parlament
20-100
24

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku během plenárních zasedání je skvělou příležitostí zažít demokracii v akci. Poslanci Evropského parlamentu zasedají v jednacím sále dvanáctkrát ročně, aby projednávali a schvalovali právní předpisy EU, které ovlivňují životy milionů občanů. Plenární zasedání jsou jedinečnou příležitostí poslechnout si diskuse Vašich zástupců a evropských lídrů a zjistit, jak EU řeší nejpalčivější otázky naší doby. 

Plenární zasedání ve Štrasburku se konají od pondělí odpoledne do čtvrtka večer. Zde si můžete prohlédnout harmonogram plenárních zasedání.

Prohlídky jsou vždy bezplatné a dostupné ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Individuální návštěvníci mohou přijít bez rezervace, u skupin je však rezervace vyžadována a některé termíny již nemusejí být dostupné.

Individuální návštěva

Během plenárních zasedání můžete sedět v galerii pro návštěvníky, sledovat debaty a navštívit Parlamentarium Simone Veilové a výstavy.

Individuální návštěvníci, včetně malých skupin pod 20 osob, předchozí rezervaci nepotřebují. Pro sledování průběhu zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst. Setrvat na galerii mohou po dobu 30 minut. Vstup je umožněn v pořadí, v jakém se návštěvníci dostaví.

Otevírací doba

Pondělí Úterý, středa
09:30−12:00*, 17:00−18:00 9:00–12:00, 15:00−18:00
Pondělí
09:30−12:00*, 17:00−18:00
Úterý, středa
9:00–12:00, 15:00−18:00
Čtvrtek Pátek*
09:00−12:00 09:00−18:00
Čtvrtek
09:00−12:00
Pátek*
09:00−18:00

*V pondělí dopoledne (09:30−12:00) a pátky (09:00−18:00) v týdnech, kdy se koná plenární zasedání, jsou individuální návštěvy rovněž možné s multimediálním průvodcem a bez předchozí rezervace. V těchto časech však v jednacím sále neprobíhají žádné debaty.

Budova je uzavřena v neděli a v následující dny – 2023: 1.–2. 1., 6.–10. 4., 1. 5., 12. 5., 18.–19. 5., 29. 5., 8-10.6., 14.–15. 8., 1.–2. 11., 25. 12. – 2. 1. 2024.

Skupinová návštěva

Návštěvy Evropského parlamentu pro skupiny (20 až 100 osob) lze během plenárního zasedání podniknout ve 24 úředních jazycích Evropské unie. Skupinové návštěvy by měly být rezervovány 2–3 měsíce předem a v některém z dostupných termínů.

Skupiny si mohou poslechnout výklad od pracovníka, po němž následuje prostor pro zodpovězení dotazů, a po dobu 30 minut sledovat z návštěvnické galerie jednacího sálu rozpravu v plénu. Na požádání a podle dostupnosti je rovněž možné zorganizovat setkání s poslancem Evropského parlamentu.

Před návštěvou jednacího sálu nebo po ní mohou skupiny navštívit Parlamentarium Simone Veilové a výstavy.

Otevírací doba

Pondělí Úterý, středa Čtvrtek
14:30 − 18:00 08:30 − 18:00 08:30 – 12:30
Pondělí
14:30 − 18:00
Úterý, středa
08:30 − 18:00
Čtvrtek
08:30 – 12:30

Památník Alsaska-Moselska v obci Schirmeck

Skupiny, které přijely navštívit Evropský parlament ve Štrasburku, mají během téhož týdne možnost bezplatně navštívit také památník Alsaska-Moselska v Schirmecku. Aby mohly skupiny bezplatného vstupu využít, musí předložit potvrzení o rezervaci

Více informací o Památníku Alsaska-Moselska v Schirmecku najdete zde

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte službu pro návštěvníky předem, pokud budete Vy nebo někdo z Vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc:

Stravovací a jiná zařízení

U vchodu pro návštěvníky v prostoru za stanovištěm bezpečnostní kontroly najdete šatnu, která je k dispozici pouze během plenárních zasedání.

V prostorách pro návštěvníky se nachází restaurace. Skupiny si mohou zarezervovat místa na restauration-reservation-strasbourg@ext.europarl.europa.eu.

Bezpečnost

Evropský parlament dodržuje opatření týkající se bezpečnosti a veřejného zdraví, aby ochránil bezpečnost návštěvníků. Aby návštěva byla pro všechny příjemnou zkušeností, vyzýváme návštěvníky, aby si přečetli a vzali na vědomí následující informace:

  • Všichni návštěvníci a jejich zavazadla procházejí před vstupem bezpečnostní kontrolou podobnou kontrolám na letišti. Jsou zakázány střelné zbraně, výbušniny, hořlavé látky, pepřové spreje, ostré předměty a další předměty, které by mohly být považovány za zbraně. V souladu s belgickými vnitrostátními právními předpisy mohou být některé zakázané předměty předány policii.
  • U vstupu a na trase prohlídky je k dispozici dezinfekční přípravek na ruce. Návštěvníci jsou nabádáni k tomu, aby jej použili.
  • Veškeré vybavení a materiály, například osobní multimediální průvodce a interaktivní prvky expozic, hygienická zařízení a další místa zvýšeného kontaktu (kliky, dveře) jsou pravidelně dezinfikována.
  • Jestliže máte příznaky covidu, doporučujeme Vám návštěvu odložit. Budeme se těšit, že nás navštívíte, až Vám bude lépe.

Více informací o opatřeních v oblasti zdravotní prevence v Belgii naleznete na adrese www.info-coronavirus.be.

Poslední aktualizace: 09/2022

Map
 

Evropský Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

Praktické informace