Evropský parlament ve Štrasburku – během plenárního zasedání 

Evropský parlament ve Štrasburku – během plenárního zasedání

Štrasburk
Evropský Parlament

Zažijte evropskou demokracii v akci! Sledujte průběh plenárního zasedání v jednacím sále Evropského parlamentu z galerie pro návštěvníky.

Jazyky dostupné během aktivity 24

Evropský parlament ve Štrasburku – během plenárního zasedání

Štrasburk
Evropský Parlament
24

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku během plenárních zasedání je skvělou příležitostí zažít demokracii v akci. Poslanci Evropského parlamentu zasedají v jednacím sále dvanáctkrát ročně, aby projednávali a schvalovali právní předpisy EU, které ovlivňují životy milionů občanů. Plenární zasedání jsou jedinečnou příležitostí poslechnout si diskuse Vašich zástupců a evropských lídrů a zjistit, jak EU řeší nejpalčivější otázky naší doby. 

Plenární zasedání ve Štrasburku se konají od pondělí odpoledne do čtvrtka večer. Zde si můžete prohlédnout harmonogram plenárních zasedání.

Prohlídky jsou vždy bezplatné a dostupné ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Individuální návštěvníci mohou přijít bez rezervace, u skupin je však rezervace vyžadována a některé termíny již nemusejí být dostupné.

Individuální návštěva

Během plenárních zasedání můžete sedět v galerii pro návštěvníky, sledovat debaty a navštívit Parlamentarium Simone Veilové a výstavy.

Individuální návštěvníci, včetně malých skupin pod 20 osob, předchozí rezervaci nepotřebují. Pro sledování průběhu zasedání je pro individuální návštěvníky k dispozici omezený počet míst. Setrvat na galerii mohou po dobu 30 minut. Vstup je umožněn v pořadí, v jakém se návštěvníci dostaví.

Otevírací doba

Pondělí Úterý, středa
09:30−12:00*, 17:00−18:00 9:00–12:00, 15:00−18:00
Pondělí
09:30−12:00*, 17:00−18:00
Úterý, středa
9:00–12:00, 15:00−18:00
Čtvrtek Pátek*
09:00−12:00 09:00−18:00
Čtvrtek
09:00−12:00
Pátek*
09:00−18:00

*V pondělí dopoledne (09:30−12:00) a pátky (09:00−18:00) v týdnech, kdy se koná plenární zasedání, jsou individuální návštěvy rovněž možné s multimediálním průvodcem a bez předchozí rezervace. V těchto časech však v jednacím sále neprobíhají žádné debaty.

Skupinová návštěva

Návštěvy Evropského parlamentu pro skupiny (20 až 100 osob) lze během plenárního zasedání podniknout ve 24 úředních jazycích Evropské unie. Skupinové návštěvy by měly být rezervovány 2–3 měsíce předem a v některém z dostupných termínů.

Skupiny si mohou poslechnout výklad od pracovníka, po němž následuje prostor pro zodpovězení dotazů, a po dobu 30 minut sledovat z návštěvnické galerie jednacího sálu rozpravu v plénu. Na požádání a podle dostupnosti je rovněž možné zorganizovat setkání s poslancem Evropského parlamentu.

Před návštěvou jednacího sálu nebo po ní mohou skupiny navštívit Parlamentarium Simone Veilové a výstavy.

Otevírací doba

Pondělí Úterý, středa Čtvrtek
14:30 − 18:00 08:30 − 18:00 08:30 – 12:30
Pondělí
14:30 − 18:00
Úterý, středa
08:30 − 18:00
Čtvrtek
08:30 – 12:30

Památník Alsaska-Moselska v obci Schirmeck

Skupiny, které přijely navštívit Evropský parlament ve Štrasburku, mají během téhož týdne možnost bezplatně navštívit také památník Alsaska-Moselska v Schirmecku. Aby mohly skupiny bezplatného vstupu využít, musí předložit potvrzení o rezervaci

Více informací o Památníku Alsaska-Moselska v Schirmecku najdete zde

Přístupnost

Evropský parlament se neustále snaží zlepšovat přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Informujte službu pro návštěvníky předem, pokud budete Vy nebo někdo z Vaší skupiny potřebovat zvláštní pomoc:

Stravovací a jiná zařízení

U vchodu pro návštěvníky v prostoru za stanovištěm bezpečnostní kontroly najdete šatnu, která je k dispozici pouze během plenárních zasedání.

V prostorách pro návštěvníky se nachází restaurace. Skupiny si mohou zarezervovat místa na restauration-reservation-strasbourg@ext.europarl.europa.eu.

Užijte si návštěvu bez rizik

Všichni návštěvníci musí projít bezpečnostní kontrolou a mít s sebou průkaz totožnosti.

Map
 

Evropský Parlament

Budovy Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Štrasburk

Kontakt

Jak se k nám dostanete?

Využijte internetové stránky SNCF (francouzské dráhy).

Možnosti pro nevidomé
Kavárna
Možnosti pro neslyšící
Restaurace
Bezbariérový přístup
Wi-fi

Praktické informace