Европейският парламент в Страсбург по време на пленарно заседание 

Европейският парламент в Страсбург по време на пленарно заседание

Страсбург
European Parliament

Вижте демокрацията на ЕС в действие! Проследете дебата от галерията за посетители по време на пленарно заседание в пленарната зала — парламентарната камара на Европейския парламент.

Всички възрасти години
Размер на групата Минимум 20 – максимум 100 лица
aaa Налични по време на дейността езици 24

Европейският парламент в Страсбург по време на пленарно заседание

Страсбург
European Parliament
Всички възрасти години
20-100
24

The plenary session will take place from Tuesday, July 16 to Friday, July 19.

Посещението на Европейския парламент в Страсбург по време на пленарните сесии е чудесен начин да се види демокрацията в действие. Дванадесет пъти годишно членовете на Европейския парламент заседават в пленарната зала, за да обсъдят и приемат законодателството на ЕС, което засяга живота на милиони граждани. Пленарните сесии са уникална възможност да чуете Вашите представители и европейските лидери и да научите какво прави ЕС за справяне с основните предизвикателства на нашето време. 

Пленарните сесии в Страсбург се провеждат от понеделник следобед до четвъртък вечер: Разгледайте графика на пленарните сесии.

Посещенията са винаги безплатни и се предлагат на всеки от 24-те официални езика на Европейския съюз. За индивидуални посещения не е необходима резервация, но за групи се изисква предварителна резервация, която зависи и от наличността.

Индивидуално посещение

По време на пленарните сесии е възможно да заемете място в галерията за посетители, да проследите дебатите и да посетите Парламентариума „Симон Вейл“ и изложбите.

За индивидуални посетители, включително малки групи под 20 души, не се изисква предварителна резервация. Предвиден е ограничен брой места за индивидуалните посетители, които могат да проследят протичането на сесията в продължение на 30 минути максимум. Посещенията се извършват по реда на пристигане.

Работно време

понеделник вторник, сряда
9:30 − 12:00* ч.; 17:00 − 18:00 ч. 9:00 − 12:00 ч.; 15:00 − 18:00 ч.
понеделник
9:30 − 12:00* ч.; 17:00 − 18:00 ч.
вторник, сряда
9:00 − 12:00 ч.; 15:00 − 18:00 ч.
четвъртък петък*
9:00 − 12:00 ч. 9:00 − 18:00 ч.
четвъртък
9:00 − 12:00 ч.
петък*
9:00 − 18:00 ч.

* В понеделник сутрин (9:30− 12:00 ч.) и петък (9:00− 18:00 ч.) по време на пленарните седмици са възможни индивидуални посещения с мултимедиен пътеводител без предварителна резервация. В тези часове обаче не се провеждат разисквания в пленарната зала.

Сградата е затворена в неделя и в следните дни за 2024 г.: 01-05/01, 20/02, 29/03, 1/04, 26/04, 01/05, 9/05, 20/05, 15/08, 01/11, 23/12-05/01/2025 г.

Групови посещения

Групите (от 20 до 100 души) могат да организират посещение в Европейския парламент по време на пленарната сесия на 24-те официални езика на Европейския съюз. Груповите посещения следва да бъдат резервирани 2 или 3 месеца предварително и зависят от наличността.

Групите могат да присъстват на презентация на член на персонала, последвана от въпроси и отговори, и да гледат пленарните разисквания от галерията за посетители на пленарната зала в продължение на 30 минути. Възможно е също и да се организира среща с член на Европейския парламент, при поискване и в зависимост от неговото разположение.

Групите са добре дошли в Парламентариума „Симон Вейл“ и на изложбите преди или след посещението си в пленарната зала.

Работно време

понеделник вторник, сряда четвъртък
14:30 − 18:00 08:30 − 18:00 08:30 – 12:30
понеделник
14:30 − 18:00
вторник, сряда
08:30 − 18:00
четвъртък
08:30 – 12:30

Мемориалът „Елзас — Мозел“ в Ширмек

Групите, посещаващи Европейския парламент в Страсбург, могат да посетят безплатно и Мемориала „Елзас — Мозел“ в Ширмек през седмицата на посещението си. Групите трябва да покажат потвърждение на резервацията си, за да могат да се възползват от безплатен вход. 

Научете повече за Мемориала „Елзас — Мозел“ в Ширмек

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал да подобрява непрекъснато достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или член на групата Ви имате нужда от специално съдействие, моля да ни уведомите предварително на следните електронни адреси:

Заведения и услуги

Гардеробът, разположен при входа за посетители непосредствено след мястото, където се извършва проверката за сигурност, може да се ползва само по време на пленарните сесии. В зоната за посетители е отворено кафене. Групите могат да направят резервация, като се свържат предварително с restauration-reservation-strasbourg@ext.europarl.europa.eu.

Сигурност

Сигурността и безопасността са приоритети за Европейския парламент. Поради това във и около нашите сгради са въведени редица мерки за сигурност. За да се гарантира безопасно посещение за всички, Ви приканваме да прочетете и да спазвате следните мерки: 

 • За достъп до сградите на Европейския парламент е необходим валиден документ за самоличност (национална лична карта или паспорт). Ако сте се регистрирали предварително и сте предоставили данните от документа си за самоличност, в деня на посещението си трябва да представите същия документ за самоличност на Парламента. 
 • Всички посетители и чанти преминават през проверка за сигурност при влизане, както е на летищата. Забранено е носенето на огнестрелни оръжия, експлозивни или запалителни вещества, лютиви спрейове, остри предмети и други предмети, които биха могли да се считат за оръжия. В съответствие с националното законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.
 • В сградите не се допускат колички, куфари или друг обемен багаж.
 • Животни се допускат в сградите само като обучени водачи за лица с увредено зрение или за подпомагане на лица с намалена подвижност.
 •  Ако е издаден пропуск за достъп, посетителите трябва да го носят на видимо място, докато са в сградите на Парламента. 
 • Фотографирането и филмирането се допускат в зоната за посетители, но са забранени в зоната за сигурност и в галерията на пленарната зала по време на пленарните сесии, както и в ресторантите и кафенетата. За повече информация, моля, направете справка с Правилника относно записите в помещенията на Европейския парламент.
 • Ако се включи пожарната аларма, моля, напуснете сградата незабавно, без да тичате и следвайте инструкциите, дадени от охраната и доброволците по евакуация.
 • При извънредни ситуации, свързани с безопасността, обадете се на номер 85112 от всеки вътрешен телефон. 
 • Някои части от сградата се намират под видеонаблюдение в съответствие с политиката на Европейския парламент за защита чрез видеонаблюдение.
 • Носенето на маска не е задължително. Посетителите могат да носят такава, ако желаят.
 • Ако не се чувствате добре, моля, останете у дома и отложете посещението си. Ще се радваме да Ви посрещнем, когато се почувствате добре. 
   

Най-нова актуализирана информация: 11/2023

Map

European Parliament

Paul-Henri Spaak Building
Wiertzstraat 60
1047 Brussels, Belgium

Контакт

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Двигателни увреждания

Практическа информация