Euroopa Parlament Strasbourgis – täiskogu istunginädalal 

Euroopa Parlament Strasbourgis – täiskogu istunginädalal

Strasbourg
Euroopa Parlament

Vaadake, kuidas Euroopa demokraatia toimib! Jälgige täiskogu istungisaali arutelu külaliste rõdult.

aastat
Rühma suurus Vähemalt 20 ja kuni 100 inimest
Tegevuse ajal kasutatavad keeled 24

Euroopa Parlament Strasbourgis – täiskogu istunginädalal

Strasbourg
Euroopa Parlament
aastat
20-100
24

Euroopa Parlamendi täiskogu istungi külastamine Strasbourgis on suurepärane viis näha demokraatia toimimist. Euroopa Parlamendi liikmed kogunevad kaksteist korda aastas istungisaali, et arutada ja vastu võtta ELi õigusakte, mis mõjutavad miljonite kodanike elu. Täiskogu istungid on ainulaadne võimalus kuulata oma esindajaid ja Euroopa juhte, kes räägivad, kuidas EL praeguse aja kõige olulisemaid probleeme lahendab. 

Täiskogu istungid toimuvad Strasbourgis esmaspäeva pärastlõunast neljapäeva õhtuni: vaata täiskogu istungjärkude ajakava.

Külastused on tasuta ja toimuvad 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles. Üksikkülastajatel ei ole broneeringut vaja, rühmakülastused tuleb ette broneerida ja need toimuvad võimaluse korral.

Individuaalne külastus

Täiskogu istungjärgu ajal on võimalik viibida külastajate rõdul, jälgida arutelu ning külastada Simone Veili nimelist parlamentaariumi ja näitusi.

Üksikkülastajad ja vähem kui 20 inimesest koosnevad väikesed rühmad ei pea külastust broneerima. Piiratud arvul külastajatel on võimalik istungit jälgida kuni 30 minutit. Üksikkülastajaid lastakse istungisaali saabumise järjekorras.

Lahtiolekuajad

esmaspäev teisipäev ja kolmapäev
9.30−12.00*; 17.00−18.00 9.00−12.00; 15.00−18.00
esmaspäev
9.30−12.00*; 17.00−18.00
teisipäev ja kolmapäev
9.00−12.00; 15.00−18.00
neljapäev reede*
9.00−12.00 9.00–18.00
neljapäev
9.00−12.00
reede*
9.00–18.00

*Esmaspäeva hommikuti (kl 9.30–12.00) ja reedeti (kell 9.00–18.00) on täiskogu nädalatel võimalikud üksikkülastused multimeediagiidiga ilma eelneva broneeringuta. Istungisaalis sel ajal arutelusid ei toimu.

Hoone on suletud pühapäeviti ja järgmistel päevadel – 2024: 1.–5.01, 20.02, 29.03, 01.04, 26.04, 1.05, 9.05, 20.05, 15.08, 1.11, 23.12–5.01.2025.

Rühmakülastus

Rühmad (20–100 inimest) võivad täiskogu istunginädalal tulla Euroopa Parlamenti ekskursioonile Euroopa Liidu 24 ametlikus keeles. Rühmakülastused tuleks broneerida 2–3 kuud ette ja need toimuvad võimaluse korral.

Rühmadele tutvustab Euroopa Parlamenti institutsiooni töötaja, seejärel saab esitada küsimusi ning vaadata täiskogu arutelu istungisaali külastajate rõdult 30 minutit. Soovi korral ja võimaluse avanedes on võimalik korraldada kohtumine ka Euroopa Parlamendi liikmega.

Enne või pärast istungisaali külastust saavad rühmad külastada Simone Veili nimelist parlamentaariumi ja näitusi.

Lahtiolekuajad

esmaspäev teisipäev ja kolmapäev neljapäev
14.30–18.00 8.30–18.00 8.30–12.30
esmaspäev
14.30–18.00
teisipäev ja kolmapäev
8.30–18.00
neljapäev
8.30–12.30

Alsace-Moselle’i memoriaalmuuseum Schirmeckis

Euroopa Parlamenti Strasbourgis külastavad rühmad saavad samal nädalal tasuta külastada ka Schirmeckis asuvat Alsace-Moselle’i memoriaalmuuseumi. Et tasuta sisse saada, peavad rühmad esitama oma broneeringu kinnituse

Rohkem infot Alsace-Moselle’i memoriaalmuuseumi kohta Schirmeckis

Ligipääsetavus

Euroopa Parlament püüab teha kõik selleks, et puudega inimestel oleks mugav parlamenti külastada. Kui teil endal või kellelgi teie rühmast on vaja eriabi, palun teatage külastusteenistusele sellest ette:

Teenused

Riidehoid asub külastajate sissepääsu juures kohe pärast turvakontrolli. Seda saab kasutada üksnes istunginädalatel.

Külastajate alal on avatud kohvik. Rühmad saavad kohvikusse reserveeringuid teha e-posti aadressil restauration-reservation-strasbourg@ext.europarl.europa.eu.

Turvalisus

Turvalisus ja ohutus on Euroopa Parlamendi jaoks esmatähtsad. Seetõttu kehtib parlamendi hoonetes ja nende ümbruses hulk turvanõudeid. Külaskäigu turvalisuse huvides palume teil nende nõuetega tutvuda ja neid täita. 

 • Euroopa Parlamendi hoonetesse pääsuks peab kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass). Kui olete külastuseks eelnevalt registreerunud ja andnud oma isikuttõendava dokumendi andmed, võtke palun kaasa sama dokument, mida registreerumisel kasutasite. 
 • Kõik külastajad peavad enne hoonesse sisenemist läbima lennujaama tüüpi turvakontrolli, samuti kontrollitakse kotte. Keelatud on tulirelvad, lõhkeained ja tuleohtlikud ained, pipragaas, teravad esemed ja muud relvana käsitatavad objektid. Vastavalt asukohariigi seadustele võidakse teatavad keelatud esemed üle anda politseile.
 • Parlamendi hoonetesse ei tohi tuua transpordikäru, kohvrit ega muud suurt pagasit.
 • Hoonetesse lubatakse ainult loomi, kes on koolitatud nägemispuudega või piiratud liikumisvõimega isikute abiliseks.
 • Külastajad, kes saavad sissepääsukaardi, peavad parlamendi hoonetes viibides kandma seda nähtaval kohal. 
 • Pildistamine ja filmimine on lubatud külastajate alal, kuid keelatud turvaalal ja täiskogu istungi ajal istungisaali rõdul, samuti on see keelatud restoranides ja baarides. Täpsema teabe saamiseks palume tutvuda Euroopa Parlamendi hoonetes salvestiste tegemist reguleeriva eeskirjaga.
 • Tulekahjuhäire korral lahkuge hoonest viivitamata, kuid ilma jooksmata, ning järgige turvatöötajate ja vabatahtlike evakueerijate juhiseid.
 • Hädaolukorrast teatamiseks helistage ükskõik milliselt sisetelefonilt numbrile 85112. 
 • Mõned alad on Euroopa Parlamendi videovalvepoliitika kohaselt videovalve all.
 • Kaitsemaski kandmine ei ole kohustuslik, kuid soovi korral võivad külastajad seda kanda.
 • Kui tunnete end haigena, jääge palun koju ja lükake külastus edasi. Ootame teid taas külla niipea, kui olete tervenenud. 

Viimati ajakohastatud: 11.2023

Map

Euroopa Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Kuidas kohale tulla?

SNCF (Prantsusmaa raudtee) veebisait

Motoorne puue

Praktiline teave