Book a group visit during the plenary session in Strasbourg 

Rühmakülastuse reserveerimine täiskogu istungi ajaks Strasbourgis
Etapp 1
Rühmaesindaja nimi ja aadress
Etapp 1
Rühmaesindaja nimi ja aadress
Isik
Kontakt
Aadress

Kohustuslik teave. Palun täitke kõik väljad ja vastake kõikidele. Teil on õigus oma andmeid vaadata ja parandada ning te võite alati pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole. Andmeid säilitatakse seni, kuni nende kogumise eesmärk on saavutatud.

Etapp 2
Rühm
Etapp 2
Rühm
Vähemalt 10 ja kuni 100 inimest
Miinimumvanus: 14

Kohustuslik teave. Palun täitke kõik väljad ja vastake kõikidele. Teil on õigus oma andmeid vaadata ja parandada ning te võite alati pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole. Andmeid säilitatakse seni, kuni nende kogumise eesmärk on saavutatud.

Etapp 3
Külastus
Etapp 3
Külastus
(Külastuse eesmärk, eelteadmised EList, parlamendi tööga seotud erihuvid)

Kohustuslik teave. Palun täitke kõik väljad ja vastake kõikidele. Teil on õigus oma andmeid vaadata ja parandada ning te võite alati pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole. Andmeid säilitatakse seni, kuni nende kogumise eesmärk on saavutatud.

Etapp 4
Külastuse kuupäev ja kellaaeg
Etapp 4
Külastuse kuupäev ja kellaaeg

Kohustuslik teave. Palun täitke kõik väljad ja vastake kõikidele. Teil on õigus oma andmeid vaadata ja parandada ning te võite alati pöörduda Euroopa andmekaitseinspektori poole. Andmeid säilitatakse seni, kuni nende kogumise eesmärk on saavutatud.