Book a group visit during the plenary session in Strasbourg 

Rezervēt grupas apmeklējumu Strasbūrā plenārsesijas laikā
1. solis
Grupas pārstāvja vārds, uzvārds un adrese
1. solis
Grupas pārstāvja vārds, uzvārds un adrese
Identitāte
Saziņa
Adrese

Obligāti norādāma informācija. Lūdzam sniegt visu pieprasīto informāciju un atbildēt uz jautājumiem. Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem un labot tos, un jūs jebkurā laikā varat sazināties šajā jautājumā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati tika vākti.

2. solis
Informācija par grupu
2. solis
Informācija par grupu
No vismaz 10 līdz ne vairāk kā 100 personām
Minimālais vecums: 14

Obligāti norādāma informācija. Lūdzam sniegt visu pieprasīto informāciju un atbildēt uz jautājumiem. Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem un labot tos, un jūs jebkurā laikā varat sazināties šajā jautājumā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati tika vākti.

3. solis
Informācija par apmeklējumu
3. solis
Informācija par apmeklējumu
(Apmeklējuma mērķis, zināšanu par ES līmenis, ar Parlamenta darbu saistīti jūs interesējoši aspekti)

Obligāti norādāma informācija. Lūdzam sniegt visu pieprasīto informāciju un atbildēt uz jautājumiem. Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem un labot tos, un jūs jebkurā laikā varat sazināties šajā jautājumā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati tika vākti.

4. solis
Apmeklējuma datums un laiks
4. solis
Apmeklējuma datums un laiks

Obligāti norādāma informācija. Lūdzam sniegt visu pieprasīto informāciju un atbildēt uz jautājumiem. Jums ir tiesības piekļūt šiem datiem un labot tos, un jūs jebkurā laikā varat sazināties šajā jautājumā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati tika vākti.