Book a group visit during the plenary session in Strasbourg 

Déan cuairt do ghrúpa le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg a chur in áirithe
céim 1
Ainm agus seoladh ionadaí an ghrúpa
céim 1
Ainm agus seoladh ionadaí an ghrúpa
Céannacht
Teagmháil
Seoladh

Faisnéis éigeantach. Cuir gach faisnéis a iarrtar ar fáil agus freagair na ceisteanna. Tá an ceart agat rochtain a fháil ar na sonraí agus iad a cheartú agus féadfaidh tú an t-ábhar a tharchur chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí am ar bith. Coinneofar na sonraí don tréimhse is gá chun na cuspóirí a bhaint amach a ndearnadh iad a bhailiú ina leith.

céim 2
Eolas faoin ghrúpa
céim 2
Eolas faoin ghrúpa
Íoslíon 10 go uaslíon 100 duine
Aois íosta: 14

Faisnéis éigeantach. Cuir gach faisnéis a iarrtar ar fáil agus freagair na ceisteanna. Tá an ceart agat rochtain a fháil ar na sonraí agus iad a cheartú agus féadfaidh tú an t-ábhar a tharchur chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí am ar bith. Coinneofar na sonraí don tréimhse is gá chun na cuspóirí a bhaint amach a ndearnadh iad a bhailiú ina leith.

céim 3
Eolas faoin gcuairt
céim 3
Eolas faoin gcuairt
(Cuspóirí na cuairte, leibhéal eolais ar an Aontais, gnéithe d’obair na Parlaiminte a bhfuil spéis agat iontu)

Faisnéis éigeantach. Cuir gach faisnéis a iarrtar ar fáil agus freagair na ceisteanna. Tá an ceart agat rochtain a fháil ar na sonraí agus iad a cheartú agus féadfaidh tú an t-ábhar a tharchur chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí am ar bith. Coinneofar na sonraí don tréimhse is gá chun na cuspóirí a bhaint amach a ndearnadh iad a bhailiú ina leith.

céim 4
Dáta agus am na cuairte
céim 4
Dáta agus am na cuairte

Faisnéis éigeantach. Cuir gach faisnéis a iarrtar ar fáil agus freagair na ceisteanna. Tá an ceart agat rochtain a fháil ar na sonraí agus iad a cheartú agus féadfaidh tú an t-ábhar a tharchur chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí am ar bith. Coinneofar na sonraí don tréimhse is gá chun na cuspóirí a bhaint amach a ndearnadh iad a bhailiú ina leith.