Európsky parlament v Štrasburgu – Počas plenárnej schôdze 

Európsky parlament v Štrasburgu – Počas plenárnej schôdze

Štrasburg
Európsky Parlament

Zažite európsku demokraciu priamo v akcii! Sledujte rozpravu počas plenárnej schôdze z galérie rokovacej sály Európskeho parlamentu.

rokov
Veľkosť skupiny Od najmenej 20 po najviac 100 osôb
Jazyky dostupné počas aktivity 24

Európsky parlament v Štrasburgu – Počas plenárnej schôdze

Štrasburg
Európsky Parlament
rokov
20-100
24

The plenary session will take place from 26.02.2024 to 29.02.2024.

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu počas plenárnych schôdzí je vynikajúcou možnosťou zažiť demokraciu priamo v akcii. Poslanci Európskeho parlamentu zasadajú dvanásťkrát ročne v rokovacej sále, aby diskutovali a hlasovali o právnych predpisoch EÚ, ktoré ovplyvňujú životy miliónov občanov. Plenárne schôdze sú jedinečnou príležitosťou vypočuť si vašich zástupcov a európskych lídrov, ako hovoria o tom, čo robí EÚ na riešenie najzávažnejších problémov našej doby. 

Plenárne schôdze v Štrasburgu sa konajú od pondelka popoludní do štvrtka večer: Pozrite si kalendár plenárnych schôdzí.

Návštevy sú bezplatné a sú k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie. V prípade individuálnych návštevníkov nie je potrebná žiadna rezervácia. Vyžaduje sa však v prípade skupín a závisí od aktuálnej dostupnosti.

Individuálna návšteva

Počas plenárnej schôdze môžete sledovať rozpravu z galérie pre návštevníkov a navštíviť Parlamentárium Simone Veilovej a výstavy.

Individuálni návštevníci a malé skupiny s menej ako 20 osobami si návštevu rezervovať nemusia. Pre individuálnych návštevníkov je k dispozícii obmedzený počet miest, z ktorých môžu sledovať schôdzu 30 minút. Miesta sa návštevníkom prideľujú podľa poradia, v akom prišli.

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok, streda
9.30 – 12.00* 17.00 – 18.00 9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
Pondelok
9.30 – 12.00* 17.00 – 18.00
Utorok, streda
9.00 – 12.00 15.00 – 18.00
Štvrtok Piatok*
9.00 – 12.00 9.00 – 18.00
Štvrtok
9.00 – 12.00
Piatok*
9.00 – 18.00

* V pondelok dopoludnia (9.30 – 12.00) a v piatok (9.00 – 18.00) počas plenárnych týždňov sú možné individuálne návštevy s multimediálnym sprievodcom bez rezervácie vopred. V tom čase sa však v rokovacej sále nekonajú žiadne rozpravy.

Budova je zatvorená v nedeľu a v roku 2024 aj v týchto dňoch: 1. – 5.1., 20.2., 29.3., 1.4., 26.4., 1.5., 9.5., 20.5., 15.8., 1.11., 23.12. – 5.1.2025.

Skupinová návšteva

Skupiny (20 až 100 osôb) môžu absolvovať návštevu Európskeho parlamentu počas plenárnej schôdze v 24 úradných jazykoch Európskej únie. Mali by si návštevu rezervovať v 2- až 3-mesačnom predstihu. Rezervácia závisí od aktuálnej dostupnosti.

Skupiny sa môžu zúčastniť na prezentácii, po ktorej nasleduje časť venovaná otázkam a odpovediam. Následne z návštevníckej galérie rokovacej sály 30 minút sledujú plenárnu rozpravu. Na požiadanie a v závislosti od dostupnosti možno zorganizovať stretnutie s poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu.

Skupiny môžu pred návštevou rokovacej sály alebo po nej navštíviť aj Parlamentárium Simone Veilovej a výstavy.

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok, streda Štvrtok
14:30 − 18:00 08:30 − 18:00 08:30 – 12:30
Pondelok
14:30 − 18:00
Utorok, streda
08:30 − 18:00
Štvrtok
08:30 – 12:30

Múzeum alsasko-moselských dejín v Schirmecku

Skupiny, ktoré navštívia Európsky parlament v Štrasburgu, môžu počas toho istého týždňa bezplatne navštíviť aj Múzeum alsasko-moselských dejín v neďalekom Schirmecku. Ak chcú skupiny využiť možnosť voľného vstupu, musia predložiť potvrdenie o rezervácii. 

Viac o Múzeu alsasko-moselských dejín v Schirmecku

Prístupnosť

Európsky parlament sa neustále snaží byť čoraz dostupnejší aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ak niekto z vašej skupiny potrebuje osobitnú pomoc, vopred informujte službu pre návštevníkov:

Ďalšie služby pre návštevníkov

Šatňa, ktorá sa nachádza pri vstupe pre návštevníkov hneď za stanovišťom bezpečnostnej kontroly, je k dispozícii iba počas plenárnych schôdzí.
V priestoroch pre návštevníkov je otvorená kafetéria. Skupiny si môžu rezervovať návštevu na adrese: restauration-reservation-strasbourg@ext.europarl.europa.eu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana sú prioritami Európskeho parlamentu. Preto je v našich budovách a ich okolí zavedených viacero bezpečnostných opatrení. Aby sme všetkým zaistili bezpečnú návštevu, vyzývame vás, aby ste si prečítali a dodržiavali tieto zásady: 

 • Na vstup do budov Európskeho parlamentu je potrebný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Ak ste sa zaregistrovali vopred a uviedli údaje o doklade totožnosti, ten istý doklad musíte v Parlamente predložiť v čase návštevy. 
 • Pred vstupom prechádzajú všetci návštevníci a ich osobné veci bezpečnostnou kontrolou letiskového typu. Strelné zbrane, výbušniny alebo horľaviny, slzotvorné spreje, ostré veci a ďalšie predmety, ktoré by sa dali považovať za zbrane, sú zakázané. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu byť niektoré zakázané predmety odovzdané polícii.
 • Do budov nie je povolené vstupovať s vozíkmi, kuframi ani inou veľkou batožinou.
 • Zvieratá sú v budovách povolené len ako vycvičení sprievodcovia pre zrakovo postihnuté osoby alebo na pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou.
 • Ak bol vydaný vstupný preukaz, návštevníci ho musia v budovách Parlamentu nosiť na viditeľnom mieste. 
 • Fotografovanie a filmovanie je povolené v priestoroch pre návštevníkov, ale zakazuje sa v bezpečnostnej zóne a na galérii rokovacej sály počas plenárnych schôdzí a tiež v reštaurácií a v baroch. Viac informácií nájdete v pravidlách upravujúcich zhotovovanie záznamov osobami nezastupujúcimi médiá v priestoroch Európskeho parlamentu.
 • Ak sa spustí požiarny poplach, okamžite v pokoji opustite budovu a riaďte sa pokynmi bezpečnostného personálu a evakuačných dobrovoľníkov.
 • V prípade núdzovej situácie zavolajte na číslo 85112 z ktoréhokoľvek interného telefónu. 
 • Niektoré priestory sú pod kamerovým dohľadom v súlade so zásadami týkajúcimi sa bezpečnostného kamerového systému Európskeho parlamentu.
 • Nosenie rúšok nie je povinné. Návštevníci môžu rúška nosiť, ak sa tak sami rozhodnú.
 • Ak sa necítite dobre, zostaňte doma a návštevu radšej odložte. Radi vás privítame, keď sa budete cítiť lepšie. 

Dátum poslednej aktualizácie: 11.2023

Map

Európsky Parlament

Louise Weiss Building
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Kontakt

Ako sa k nám dostať

Informujte sa na webovej stránke spoločnosti SNCF (francúzske železnice).

Bezbariérový prístup

Praktické informácie