Европейският парламент в Страсбург – пленарно заседание 

Европейският парламент в Страсбург – пленарно заседание  

Страсбург
Европейски парламент

Опознайте пленарната зала и Парламентариума „Симон Вейл“ в Европейския парламент в Страсбург – посещенията се предлагат на 24-те официални езика.

60' - 150'
10-100
24

Европейският парламент в Страсбург – пленарно заседание

Страсбург
Европейски парламент

Пленарната зала може да побере всички членове на Европейския парламент. По време на пленарните сесии най-важните европейски дебати и гласувания се провеждат именно тук. Тази зала също така е мястото, в което официалните гости на Европейския парламент, например държавни ръководители, носители на наградата „Сахаров“ или други важни обществени личности, се обръщат с реч към членовете на ЕП.

Посещенията са безплатни. За посещенията на групи е необходимо да се направи предварителна резервация, но индивидуалните посетители не се нуждаят от резервация.

За да получите достъп до сградите на Европейския парламент, е необходимо да представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Индивидуални посетители

По време на пленарните сесии е възможно да следите пленарното заседание от галерията за зрители и също можете да посетите Парламентариума „Симон Вейл“. Групите от по-малко от 10 души се считат за индивидуални посетители и те не се нуждаят от предварителна резервация.

Предлагат се индивидуални посещения на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз. Предвиден е ограничен брой места за индивидуалните посетители, които могат да проследят протичането на сесията в продължение на максимално един час. Посетителите се допускат по реда на идването си.

Групи

Посещения в пленарната зала в Страсбург могат да бъдат организирани за групи от 10 до 100 души и се резервират от 2 до 3 месеца предварително.

Член на персонала на Европейския парламент прави пред групите общ преглед на ролята и правомощията на Европейския парламент на един от 24-те официални езика на Европейския съюз, след което посетителите могат да получат отговор на свои конкретни въпроси и да присъстват в пленарната зала в продължение на един час, за да проследят пленарните разисквания от галерията за зрители.

Групите могат да посетят Парламентариума „Симон Вейл“ преди или след посещението си в пленарната зала без предварителна резервация.

Сигурност

За да получите достъп до сградите на Европейския парламент, е необходимо да представите валиден документ за самоличност (лична карта или паспорт).

Всички посетители и техните чанти са подложени на проверка за сигурност, подобна на проверките на летищата. Огнестрелните оръжия, експлозивните или запалителните вещества, лютивите спрейове, острите предмети и други предмети, които биха могли да се възприемат като оръжия, са забранени. В съответствие с френското национално законодателство някои забранени предмети може да бъдат предадени на полицията.

Заснемането на снимки и видео се допуска в зоната за посетители, но е забранено в обезопасената зона и в пленарната зала по време на пленарните заседания.

Достъпност

Европейският парламент се е ангажирал непрекъснато да подобрява достъпа за хората с увреждания. Ако Вие или друг член на Вашата група имате/има нужда от специално съдействие, моля, уведомете ни предварително.

Индивидуални посетители

Групи

Услуги

В района на посетителите има кафене с освежаващи напитки и вкусни закуски и магазин за сувенири. При наличие на резервация групите могат да ползват столовата.

Гардеробът, разположени при входа за посетители непосредствено след мястото, където се извършва проверката за сигурност, може да се ползва само по време на пленарните сесии.

Европейски парламент

Сграда на Louise Weiss
1 Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

Как да стигнем до там

Моля, направете справка с уебсайта на SNCF (френските железници).

Решения за незрящи хора
Кафене
Решения за хора, лишени от слух
Ресторант
Двигателни увреждания
Wi-fi

Практическа информация